Tüm Eğitim ve Danışmanlık hizmetlerimiz dost ve müttefik ülkelerin Silahlı Kuvvetleri ve Polis Teşkilatlarına mahsustur.

Eğitimlerimize bireysel katılım mümkün değildir!

 

Gayri Nizami Harp eğitimi verdiğini internetteki Web sitesinden duyuran bir şirket yasal mıdır?

Gayri Nizami Harp (GNH), Ülkelerin Silahlı Kuvvetlerinin Yurtlarını savunmada kullanmak üzere yaptıkları meşru bir organizasyondur.

Ülkelerin savunulması için nizami teşkilatlanma ne kadar meşru ise, işgale uğraması halinde, işgalciyi vatanından kovmak için mutasavver işgale uğrayabilecek bölgelerinde, barış zamanından itibaren sivil vatandaşlarını organize etmesi ve onları eğitmesi de o kadar normal ve meşrudur.

Meşru olmayan, bu maksatla eğitilen insanları, darbeci veya diktacı zihniyetle kendi insanına karşı kullanılmasıdır. Buna bakarsak, nizami kuvvetler de darbeci ve diktacılar tarafından kendi halkına karşı kullanılmaktadır. GNH'ı gayri meşru sayanların nizami orduyu da gayri meşru sayması gerekir. Burada sap ile saman birbirine karıştırılmamalıdır.

SADAT'ın muhatabı meşru devletlerdir. SADAT'ın sivil vatandaşlara, sivil müesseselere ve terör örgütlerine eğitim vermesi gibi bir durum söz konusu değildir.