Aydınlık Gazetesinin YALAN Haberi ile ilgili Açıklama

Aydınlık Gazetesi 03 EYLÜL 2012 tarihli nüshasında, SADAT A.Ş. hakkında geniş bir haber yayınlamıştır.

Birinci sayfasının yarısını ve dokuzuncu sayfasının tamamını bu habere ayıran ve yarın da habere devam edeceğini açıklayan Gazete; SADAT A.Ş. WEB sitemizdeki bilgileri kendi bakış açısı ile yorumlayarak ve gerçek dışı bilgiler katarak SADAT A.Ş. ve ASDER ile ilgili suçlamalarda bulunmuştur.

Bir müspet mesele, ancak bu şekilde çarpıtılabilirdi.

60 İslam Ülkesinin tamamına yakını İkinci Dünya Savaşından sonra bağımsızlığına ulaşmış veya kurulmuştur.

Bu Ülkeler, Silahlı Kuvvetlerini kurarken organizasyonu için ve kurduktan sonra da eğitimi ve donatımı için köklü askeri geleneğe sahip ve savunma sanayi üreticisi Ülkelerin yardım ve desteğine ihtiyaç duymuşlardır.

Bugün de 20 civarındaki Müslüman Ülkelerde batılı yabancı “Savunma Danışmanlık” Şirketleri faaliyet göstermektedir.

Ülkemiz, Askeri alanda köklü geleneği olan, askeri oluşumu, disiplini, eğitimi ve muharebe gücü olarak, batıdaki emsalleri ile boy ölçüşebilecek bir konumdadır.

Diğer taraftan savunma sanayi açısından da önemli gelişmelere imza atmış ve ana muharebe vasıtalarını üretir duruma gelmiştir.

Türk Silahlı Kuvvetleri, 1990 'dan itibaren bağımsızlığını kazanmış Türk Devletleri, gerekse bizimle tarihi bağları bulunan başka 27 Ülkeye, köklü geleneğine dayanan bilgi birikimini aktarma gayreti içinde bulunmaktadadır.

Ama yetişemediği Ülke ve alanlar bulunmaktadır. Silahlı kuvvetlerimizin yetişemediği Ülkelerin hizmet talepleri durmamaktadır. Bir şekilde, başka kanallardan bu ihtiyaçlarını karşılamaktadırlar.

 

SADAT A.Ş. bu ihtiyacı görerek ve bu hizmeti vermeyi bir yükümlülük olarak hisseden kişilerin bir araya gelmesi ile ortaya çıkmış bir Uluslararası Savunma Danışmanlık Şirketidir.

Faaliyetlerini 5201 ve 5202 Sayılı kanunlar çerçecesinde yürütmektedir.

SADAT A.Ş.; 5202 Sayılı yasa ve bu yasaya göre hazırlanmış olan Yönetmelik hükümleri gereğince, Milli Savunma Bakanlığının kontrol ve denetimine sunulacak bazı belge ve bilgileri hazırlayarak Haziran ayı başında Bakanlık Birimlerine ulaştırmıştır. Onayı müteakip, Şirket Sözleşmesinde belirtilen faaliyetleri yürütme imkanına sahip olacaktır.

SADAT A.Ş. bu tarihe kadar, yapacağı faaliyetler için gerekli olan bilgi ve belgeleri oluşturma faaliyeti içinde olmuş, henüz aktif bir faaliyet yürütmemiştir.

Şirketimiz meşru zeminlerde, yürürlükteki yasalarla çevrelenen alanda çalışan ve gelecekteki faaliyetlerinini bu anlayışla yürütecek meşru, şeffaf, gizli kapaklı işi olmayan bir ticari kuruluştur.

 

Bu genel açıklamalardan sonra Aydınlık Gazetesinin haberine dönmek istiyorum.

29 Ağustos 2012 Çarşamba günü Aydınlık Gazetesinden, Ceyhun Bozkurt olduğunu söyleyen bir muhabir şirketimizi arayarak Şirketimiz hakkında genel mahiyette bilgiler aldıktan sonra, bazı iddialardan bahsetti.

Suriye Muhaliflerini bizim eğitip eğitmediğimizi, Körfez ülkelerinde toplanan paraların bizim vasıtamızla Muhaliflere gidip gitmediğini sordu.

Biz de, Şirketimizin henüz aktif faaliyet yapmadığını, ne yurt içinde, ne de yurt dışında, hiçbir ülkeye ve gruba eğitim verilmediğini; her hangi bir Ülke ve kaynaktan Suriye Muhalefetine verilmek üzere bize ulaşan ve bizim ulaştırdığımız bir paranın söz konusu olmadığını belirttik.

Dolayısıyla, bu konu ile ilgili haberin gerçekle alakası yoktur. “2800 kişinin tarafımızdan eğitildiği ve bir kısım kamplarda 300-400 bir grubun tarafımızdan eğitilmekte olduğu ayrıca hedefimizin 4500 kişinin üzerinde bir personeli eğitmek olduğu” bilgileri tamamen yalandır.

SADAT A.Ş. Camiası, Suriye'deki Beşer Esad yönetiminin meşruiyetini kaybettiğine, bu yönetimin halkına, işgalcinin yapmadığı zulmü yaptığına ve bu yönetimin muhaliflerine aktif destek verilmesi gerektiğine inanmaktadır. Ama, bu desteği kendi iradesi ile ve Türkiye Cumhiriyeti Devletinin tasvibi dışında yapması mümkün olmayacaktır. Suriye muhalefeti tarafından talep olmasına rağmen, kuruluş sürecimiz tamamlanmadığı için, eğitim desteği verilememiştir.

Yani biz Suriyeli “çeteleri” eğitip silahlandırmıyoruz.

SADAT A.Ş. ancak, yabancı Ülkelerin, Ülkemiz tarafından meşru görülen askeri güçlerine, onların ihtiyaç duyacakları alanlarda, danışmanlık, eğitim ve donatım desteği verebilecektir.

Bu hizmetlerine de henüz aktif olarak başlamış değildir.

Bizim şirketimize “Yasal Kontr Gerilla” olarak bakmak ancak çarpık bir düşüncenin mahsülü olabilir. SADAT A.Ş.'nin yaptıracağı eğitimler, adı geçen gazetenin zannettiği ve iddia ettiği gibi, günahsız sivillere karşı kullanılacak bir Gayri Nizami Harp eğitimi değil; Ülkesini işgal eden askeri güçlere karşı, elinde nizami gücü kalmadığında, işgalciye, işgal ettiği toprakları dar edecek eğitimi almak isteyen yabancı silahlı kuvvetlere verilecektir. Bu eğitim de, harekat şekli de, hem iç hukuk hem de Uluslararası hukuk önünde meşrudur. Bunu suç kabul etmek sapla samanı karıştırmak demektir.

 

Aydinlik 01 09 2012

 

aydinlik sayfa 1

aydinlik sayfa 9

 

SADAT A.Ş.; Hükümetin talimatı ile kurulmuş bir Şirket değildir. Bilakis, girişimimizi Hükümet yetkilileri anlamaya çalışmışlardır. Bu hizmeti verme sorumluluğunu omuzlarında bir yük olarak hisseden insanların günlük siyasetten bağımsız olarak oluşturdukları bir Şirkettir.

Diğer taraftan mensubu olmaktan gurur duyduğumuz, ASDER her zaman hukuk ve adalet çizgisinde hareket etmiş, bu günkü Ergenekon ve Balyoz davalarının bilgi ve belgelerin sızdırılmasında ve bunların sahtelerinin oluşturulmasında görev aldığını iddi etmek iftiradan başka bir şey değildir. Uydurmadır ve hayal mahsulüdür. ASDER Mensupları, bildikleri bir şey varsa bunu açık olarak bildirmekten başka bir şey yapmamıştır. Yaptıkları da yayınlarında ve WEB sitelerinde kamu oyunun gözleri önündedir.

Kanatimiz odur ki, Aydınlık Gazetesi, bugünkü SADAT A.Ş. ile ilgili haberle, kendisini bazı çevrelere kullandırmıştır. Yasal Haklarımız Saklı Kalmak üzere SADAT A.Ş. ile ilgili gerçekler kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

Adnan Tanrıverdi

Emekli General

SADAT A.Ş. Ynt. Krl. Bşk.

Similar Topics

Ürünlerimiz ve Hizmetlerimiz hakkında bilgi almak için tıklayınız.

Whatsapp İletişim Hattı