Sedat Peker’in SADAT ile İlgili İddiaları ve Savunma Sanayiinin Kontrolü

 

SEDAT PEKER’İN SADAT İLE İLGİLİ İDDİALARI:

Organize suç örgütü kurmak suçlamasıyla hakkında gözaltı kararı olan ve halen yurtdışında bulunan Sedat Peker 30 Mayıs 2021 tarihinde yayınladığı 8. Videosunun 50. dakika 28. Saniyesi ile 54. dakika 10. saniyesi arasındaki Bölümünde, SADAT (Uluslararası Savunma Danışmanlık, İnşaat, Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi) hakkında; [1]

“...Diyordum ya Suriye’de sorun var. MİT TIR’ları yakalandıktan sonra benim kendi kafamda şöyle bir şey oluşmuştu. Biz oraya hem toplumun duygularını yükseltmek, hem de oradaki kardeşlerimize yardımcı olmak için, Bayır Bucak Türkmenlerine, diğerlerine, neydi insansız hava aracı, kıyafetler, ama çok fazla, sayıca bunlar oradaki tüm savaşçılara yetecek kadar, telsizlerden tutun, çelik yeleklerden, onlar, bunlar, TIR’larca, bu projeyi düşündük. O millet Vekili arkadaşla da konuştuk, o milletvekili arkadaşımız da düşünceyi aldı iletmesi gereken yerlere iletti. Tamam. Sonra dediler biz ek tırlar verelim. Sizin TIR’larla işte beraber, bizim TIR’lar Sedat Peker Yardım Konvoyu diye gidiyor. İşte Basına da resimler veriyor. Halkı şey yapıyor. Bütün hepsi tüm ekipmanları yolluyor. Ama benim adıma giden diğer araçlar var. Onlar da başka yerlerdeki Türkmenlere gidiyor diye biliyoruz. Ama biz o araçların içinde ne olduğunu bilmiyoruz. Bilmiyoruz dediğim, biliyoruz. İçinde silah var yani. Biz çocuk değiliz. O da normal. Olması lazım gelir çünkü. Ama bu MİT tarafından organize edilmiyor. Askeriye tarafından da organize edilmiyor. Bu SADAT tarafından organize ediliyor. SADAT’ın içerisinde bir ekip tarafından. Şimdi biz bunları yollarlarken işte ben bunların hepsini, ben kendi paramla alıyorum. Onlar hariç. Onlar hariç, Onların benimle hiçbir ilgisi yok. Ama benim adıma gidiyor. İşte işlem yapılmıyor, kayıt yapılmıyor. Direk geçiş yapılıyor. Sonra ben bizim yüklü miktarda mitsubişiler, araçlar yollamaya başlayınca, dediler bize de biraz verir misin? Orada savaşta, tamam verelim. Yav bakıyorum böyle Türkmenlere, her yerden videolarla teşekkür ediyorlar. Aracı aldık, aracı aldık. Yav bir iki tane böyle, Arapça konuşuyorlar. Arapça konuşmalarında sorun yok. Yav Türkmen arkadaşlardan biri dedi, yav bunlar El Nusracı dedi. Allah, Allah lafı… Bizim diğer arkadaşlar da bana diyor ki yav bu gidenler El Nusra’ya geliyor diyor. Evet!  Benim üzerimden gidiyor. Samimi yapıyorum. Ama ben yollamadım. SADATÇILAR yolladı. Beni küçültmek istediniz de mi? Göreceksiniz kibrit kutusuna sokacağım hepinizi, tüm dünyada. Göreceksiniz. Hem de devleti de yargılatmayacağım. Heh he göreceksiniz! Belki Devlete para cezası, engel olmadığı için. Şey yapmadığı için, … gerekli tedbirleri almadığı için birkaç yüz bin lira. Devamlı biz her şikâyette zaten bizi haksız bulup geçiyorlar. Ondan bir şey olmaz. Ama Devlet bu benim hikâyede değil, SADAT Ekibi…”

şeklinde ifade ve iddialar ileri sürmüştür.

SAVUNMA SANAYİ ÜRÜNLERİ İLE İLGİLİ KONTROL SİSTEMİ:

Savunma Sanayi ürünlerinin üretimi, araştırma ve geliştirilmesi, alımı, satımı, muhafazası, depolanması, yurtiçi ve yurtdışı dolaşımı, ilgili kurum ve firmaların kurulması, işletilmesi, çalışan personelin seçimi, tesislerin ve bilgilerin güvenliği kontrole tabidir.

Harp araç ve gereçleri ile silah, mühimmat ve patlayıcı madde üreten sanayi kuruluşlarının denetimi 5201 sayılı kanun [2] ve bu kanunun uygulanmasını kolaylaştırmak üzere hazırlanmış yönetmelik esaslarına göre yapılmaktadır.

Savunma Sanayi Ürünlerinin neler olduğu da 5201 sayılı kanun gereğince her yılın ocak ayında Milli Savunma Bakanlığınca “MSB” yayınlanan “Kontrole Tabi Malzeme Listesi” ile ilan edilir.

30 Nisan 2020 yılında Resmi Gazetede yayınlanan Kontrole tabi malzeme listesinde; [3]

 • Namlulu Silahlar,
 • Taktik Araçlar,
 • Askeri Patlayıcı ve Piroteknik Malzemeler,
 • Roketatar, Roket, Füzeler ve Torpidolar,
 • Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Harp Maddelerine/Silahlarına Karşı Savunma Sistemleri,
 • Askeri hava Araçları ve Sistemleri,
 • Su Üstü ve Su Altı Savaş Gemileri,
 • Askeri komuta Kontrol, Muhabere ve Bilgi Sistemleri,
 • Askeri Amaçlı Uzay Sistemleri,
 • Askeri Keşif, Gözetleme ve Tespit Sensörleri, Coğrafi Konum Belirleme ve Seyrüsefer Sistemleri,
 • Diğer Askeri malzeme ve Cihazlar,

ayrıntılı bir şekilde yer almıştır.

Liste tetkik edildiğinde, Kara, Deniz, Hava, Hava Savunma ve Siber Güvenlik Kuvvetlerine ait her türlü silah sistemleri, araç ve gereçler, parça ve yedek parçaları, her türlü mühimmat, roket ve füze sistemleri ile patlayıcı malzemeyi içine alan binlerce kalem malzemenin savunma sanayi ürünü olduğu görülmektedir.

Savunma Sanayi üretimi ile yurtiçi dolaşım, ihracat ve ithalatının denetim ve kontrolü 5201 Sayılı Kanun gereğince MSB’lığı Teknik Hizmet Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.

Özel veya Kamu Savunma Sanayi Şirket ve Kurumları tarafından üretilen veya başka bir ülkeden ithal edilen savunma sanayi ürünlerinin ihracında uygulanacak prosedür, 5201 sayılı Kanun ve bu kanuna uygun olarak hazırlamış olan “Harp Araç ve Gereçleri ile Silah ve Patlayıcı Üreten Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkındaki Yönetmelik[4] ile belirlenmiştir.

Bu mevzuata göre,

 1. Türkiye’den bir savunma sanayi ürününü ithal etmek isteyen Ülke, bakanlık ve dengi seviyedeki ihtiyaç sahibi Kurum tarafından, örneği “Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkındaki Yönetmelikte” belirlenen “Son Kullanıcı Belgesi” tanzim edilerek onaylandıktan sonra, Savunma Sanayi Üreticisi Türk firmasına direkt veya vekâlet verdiği “Savunma Danışmanlık Firması” vasıtası ile ulaştırılır.
 2. Talebi alan Türk Firması, ihracat müsaadesi için ilgili ülkeden gelen “Son Kullanıcı Belgesini” MSB’lığı Teknik Hizmet Daire Başkanlığına gönderir.
 3. Teknik Hizmet Daire Başkanlığı; ilgili Ülke ile ilgili uluslararası bir yaptırım olup olmadığını Türkiye Dışişleri Bakanlığına, Ülkemizin güvenliğine zarar verip vermeyeceği hususunu da Genelkurmay Başkanlığına sorduktan sonra, savunma politikalarımıza uygun olması halinde,

talep edilen savunma sanayi ürününün ihracına izin verir.

SAVUNMA SANAYİ GÜVENLİĞİ MEVZUATI:

5202 Sayılı Savunma Sanayi Güvenliği Kanunu [5] ve Savunma Sanayi Güvenliği Yönetmeliği;[6] savunma sanayi kapsamında yapılan anlaşmalarda yer verilen ve doğrudan satın alma, müşterek proje programlarına katılım, teşvik veya yatırım yolu ile tedarik edilecek veya savunma sanayi, teknoloji ve teçhizatı sahasında araştırma, geliştirme, imalat ve montaj yapan gerçek ve tüzel kişilerle bu konularda çalışan şahıslara ait her türlü gizlilik dereceli bilgi, belge, proje, malzeme ve hizmetlerin ve bunlarla ilgili yerlerin güvenliğinin ve korunmasının sağlanmasını düzenleyen mevzuattır.

5202 Sayılı Kanun ve bu kanunun uygulanabilmesi için çıkarılan yönetmelik, savunma sanayi üretim tesislerinin güvenliği için alınması gereken fiziki emniyet tedbirlerinin, belge, bilgi ve personel güvenliğinin sağlanma usul ve esaslarının ayrıntılı bir şekilde yer aldığı “Tesis Özel Güvenlik Kitabı”nın hazırlanmasını, bu dokümanın MSB Teknik Hizmet Daire Başkanlığınca denetlenip onaylanmasını müteakip Savunma Sanayi Üretim Hizmeti verecek şirketlerin kurulabileceğine amirdir.

5201 ve 5202 Sayılı Kanunlar ve bunların uygulanabilmesi için hazırlanan Yönetmelikler incelendiğinde, savunma sanayi ürünlerinin üretimi alınıp satılması, ithalat ve ihracatının devletin denetimi dışında olmayacağı net bir şekilde anlaşılacaktır.

SADAT SAVUNMANIN HİZMET ANLAYIŞI:

SADAT; Ülkemizin güvenlik ve menfaatleri doğrultusunda Medeniyet Coğrafyamızdaki Devletlere Savunma ve Savunma Sanayi alanında ihtiyaç duydukları hizmetleri vermek için, Türk Ticaret Kanunu’na uygun olarak kurulmuş, yerli ve milli bir Savunma Danışmanlık Şirketidir.

SADAT Savunma’nın kuruluş amacı ve yapacağı faaliyetler; Ana sözleşmesinde, şirketin amacı konulu üçüncü maddesinin birinci fırkasında;

3.1. Uluslararası alanda; savunma danışmanlığı, Güvenlik Güçlerinin organizasyonu, (Teşkilat, malzeme ve kadro), Güvenlik Güçlerinin eğitimi, Güvenlik Güçlerinin ihtiyaç duyacağı kıyafet ve yiyeceklerin ilgili Ülke, Türkiye ve üçüncü ülkelerden üretimi, alış-satış, tedarik ve temini için ihaleler açmak, ihalelere girmek, teklifler vermek, teklifler almak, ithalat ve ihracat yapmak. Güvenlik güçlerinin ihtiyaç duyduğu her türlü bakım ve servis hizmetlerini vermek, Güvenlik Güçlerinin iskân ve eğitim için ihtiyaç duyulan tesislerin inşaatını yapmak. 5201 sayılı kanun gereğince kontrole tabi tutulacak harp araç ve gereçleri ile silah, mühimmat ve bunlara ait yedek parçalar, askeri patlayıcı maddeler, bunlara ait teknolojilere ilişkin 2011 yılında yayınlanan ve müteakip yıllarda yayınlanacak olan listelerdeki harp silah, araç, gereç, mühimmat, patlayıcı madde ve tüm bu malzemelere ait yedek parçalarını yurt içinden ve yurt dışından almak    satmak, depolamak, taşımak, ithalat ve ihracatını yapmak.”

şeklinde ifade edilmiştir. SADAT Savunma bu amacı gerçekleştirmek için tescil olunmuş ve ana sözleşmesi Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmış, tamamen yasal bir firmadır.

SADAT; hizmetlerinde, Milli mevzuatımıza ve uluslararası hukuka bağlı kalmaya özen göstermektedir.

SADAT; hizmetlerini, medeniyet Coğrafyamızdaki Devletlerin Resmi kurumlarına vermektedir.

SONUÇ:

SADAT; Sedat Peker’in iddia ettiği gibi, Suriye’de El Nusra’ya silah göndermemiştir. Sedat Peker, yardım konvoyunda, kontrolü dışında El Nusra’ya Silah taşımışsa, kendini sıkıntıya sokanları SADAT dışında aramalıdır.

SADAT; hizmet verirken, devletlerin resmi kurumları dışında örgüt ve oluşumları muhatap almamaktadır.

SADAT hakkında yorum ve haber yapan değerli basın mensuplarımız ve düşünce insanlarından, haber yorum ve düşüncelerini Kamuoyu ile paylaşmadan önce SADAT’ın https://www.sadat.com.tr/tr/  web sitesini ziyaret etmelerini tavsiye ve temenni ederiz.  

 

Kamuoyumuza saygı ile duyurulur. 06.06.2021

Adnan Tanrıverdi

Em. Tuğgeneral

SADAT Ynt. Krl. Üyesi

 

[1]  https://www.youtube.com/watch?v=sO9ab_HTyzg

[2] https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=5201&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5

[3] https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200430-5.htm

[4] https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=200711994&MevzuatTur=3&MevzuatTertip=5

[5] https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5202.pdf

[6] https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=14009&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

Similar Topics

Ürünlerimiz ve Hizmetlerimiz hakkında bilgi almak için tıklayınız.

Whatsapp İletişim Hattı