Haberler

SADAT Başkanı, ana muhalefet liderinin yalanlarına Akit TV Ters Kutuplar programı canlı yayınına katılarak cevap verdi.

Ayrıca yaptığı basın açıklamasında şunları söyledi;

SADAT, Türk Ticaret Kanunu’na tabii olarak faaliyetini sürdüren ticari bir şirkettir. SADAT kurulduğu tarihten bu yana pek çok defa maksatlı iftiralarla hakkında şaibe oluşturma çabalarıyla karşı karşıya kalmış; fakat çoğunlukla tartışmanın tarafı olmaktan kaçınarak ticari faaliyetlere odaklanmıştır. SADAT ne bir paramiliter ordudur ne de milis gücü yetiştirir. SADAT’ın çatışma bölgelerinde herhangi bir faaliyeti de bulunmamaktadır. SADAT’ın Suriye iç savaşıyla ya da Suriye’den Türkiye’ye iltica eden sığınmacılarla hiçbir ilgisi yoktur.

SADAT, Türk Ticaret Kanunu’na tabii olarak faaliyetini sürdüren ticari bir şirkettir. SADAT kurulduğu tarihten bu yana pek çok defa maksatlı iftiralarla hakkında şaibe oluşturma çabalarıyla karşı karşıya kalmış; fakat çoğunlukla tartışmanın tarafı olmaktan kaçınarak ticari faaliyetlere odaklanmıştır. SADAT ne bir paramiliter ordudur ne de milis gücü yetiştirir. SADAT’ın çatışma bölgelerinde herhangi bir faaliyeti de bulunmamaktadır. SADAT’ın Suriye iç savaşıyla ya da Suriye’den Türkiye’ye iltica eden sığınmacılarla hiçbir ilgisi yoktur.

Eski İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı (şu anda Zafer Partisi Genel Başkanı) Ümit Özdağ 29 Haziran 2017 ve 3 Temmuz 2017 tarihli açıklamalarında;

FETÖ’ye Türk ordusunu içeriden çürüttüren Erdoğan, şimdi de TSK’yı, başkanı Erdoğan’ın askeri danışmanı olan emekli General Adnan Tanrıverdi’nin SADAT adlı askeri şirketi elemanları aracılığı ile parti silahlı kuvvetleri haline getirmeye çalışıyor. (29 Haziran 2017, http://odatv.com/erdogan-sadat-_le-turk-ordusuna-bunu-yapmaya-cal_s_yor-2906171200.html )

Ancak SADAT artık bu amaçların ötesine geçmiş, bir paramiliter iktidar partisi örgütlenmesinin çekirdeğini oluşturmaya başlamıştır. SADAT başkanı aynı zamanda Cumhurbaşkanının askeri danışmanı olan emekli Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi milli ve üniter devlet karşıtı bir duruşu temsil etmektedir.  Erdoğan “neden tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet” derken, askeri danışmanı kendisi ile aynı görüşte olmayan birisidir. (3 Temmuz 2017, https://21yyte.org/tr/merkezler/islevsel-arastirma-merkezleri/milli-guvenlik-ve-dis-politika-arastirmalari-merkezi/akpnin-parti-ordusu-girisimi)

demişti… Bu mesnetsiz iddialara karşı açtığımız davalar 7 Şubat 2022 tarihinde İstinaf Mahkemesi tarafından karara bağlandı. 

28 Şubat davasının 3 bin 833 sayfalık gerekçeli kararında, "Dava konusu olayda, hükümeti cebren ıskat veya vazife görmekten cebren menetme eylemini gerçekleştirmek üzere, bir kısım sanıkların önceden gizlice ittifak etmiş oldukları anlaşılmaktadır." ifadesine yer verilmiştir. [i]

28 Şubat Post-Modern darbesinde, uydurulan irtica suçu bahanesiyle, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının iradesi ile seçtiği meşru bir hükümeti cebren ıskat suçunun işlendiği 28 Şubat davasıyla tescillenmiştir.

“İrtica” adlı uydurma gerekçe ile 28 Şubat 1997 Post-Modern darbesini gerçekleştiren TSK’daki mezhepçi ve seküler görüşe sahip kimseler, üst düzey bürokratik makam ve mevkilerde kadrolaşarak, silahlı kuvvetlerde görevli muhafazakar ve mütedeyyin askerleri yine sözde “irtica” gerekçesi ile, sorgusuz – sualsiz ve bir mahkeme kararına veya somut bir kanıta dayanmadan, aldıkları keyfi kararlarla görevlerinden uzaklaştırmıştı. Yüksek Askeri Şura kararları ile gerçekleştirilen bu işlemlerde, uzaklaştırılanların siciline, hiçbir somut kanıta dayanmadan, sırf ihraç gerekçesi oluşturmak üzere, imzasız ihbar mektuplarına dayanarak veya sübjektif bir bakış açısıyla,  Fetullah Gülen grubu mensubu oldukları kaydı düşülüyordu. Gerçek FETÖ mensupları yerine milli ve manevi değerlere sahip, takip – kontrol gerekmeksizin çalışan vatanseverler TSK’dan ihraç ediliyordu.

Previous Next

Bazı basın yayın organlarında “İşte SADAT’ın yurtdışı eğitim kampları” başlığı ile haberler çıktığı görülmektedir.

SADAT Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ticaret sicil gazetesinde de kapsamlı şekilde belirtildiği gibi Türkiye’nin dost ve müttefiki ülkelerin silahlı kuvvetlerine askeri danışmanlık, eğitim ve donatım hizmetleri vermek üzere kurulmuş ticari bir şirkettir. Şirketimiz, Türkiye Cumhuriyeti’nin dost ve müttefiki ülkelerin silahlı kuvvetlerine, tüzüğünde açıkça ve detaylı olarak belirttiği hizmetleri sunmaktadır. Şirketimiz faaliyetlerini açıklıkla ve şeffaflık içinde hem yasal belgelerinde hem web sitesinde hem de sosyal medya hesaplarında ilan etmektedir. Türkiye’de bu konuda faaliyet göstermekte olan diğer şirketlerin hiç birisi SADAT’ın sahip olduğu açıklık ve şeffalığa sahip değildir.

Bu kapsamda SADAT Savunma, silahlı kuvvetlerin eğitim ihtiyaçlarından biri olan “Cesaret ve Güç Geliştirme Parkur”larını talep eden ülkelerin silahlı kuvvetlerine inşaa etmekte ve akabinde bakım, tutum – idame ve kullanım eğitimleri vermektedir. Cesaret ve Güç Geliştirme Parkurları silahlı kuvvetlerin özel birimlerinde personelin fiziki ve mental kondisyonunu zinde tutmak için tesis edilmekte ve kullanılmaktadır.

SADAT Savunma talep eden ülkelerin silahlı kuvvetleri ve polis teşkilatlarına “Cesaret ve Güç Geliştirme Parkurları” yanı sıra bir askeri tesiste yer alan her türlü eğitim, atış ve spor tesisini ve idari, lojistik vb tesisleri planlayıp, projelendirip, inşaa edip teslim etmektedir. Ayrıca bu tesislerde ilgili ülkelerin eğitim personellerine “eğiticilerin eğitimi” programları düzenlemektedir. Bunun yanı sıra SADAT Savunma talep edilmesi halinde son kullanıcı eğitimleri de verme imkan ve kabiliyetine sahiptir.