Polis Birimleri Eğitim Paketleri


SADAT Savunma, eli altında bulundurduğu, geniş eğitim kadrosundan seçerek oluşturduğu ekiplerle, dost ülkelerin polis teşkilatlarının ihtiyaç duyacağı her alanda temel, ihtisas ve intibak eğitimlerini, talep eden devletlerin kendi ülkelerinde, etkin bir şekilde verme imkân ve kabiliyetine sahiptir.

SADAT Savunma; polis teşkilatlarının her sınıf ve branşı ile ilgili kursların açılıp yürütülmesi için ihtiyaç duyulacak, eğitim planı, programı, öğretmen ve kursiyer ders notları dahil, kapsamlı eğitim dokümanları hazırlamış olup, talep eden ülkelerin polis kuvvetleri için açılacak kurslarda kullanılmaya hazır olarak bulundurmaktadır.

Polis Birimleri Eğitim Paketleri

 1. Hudut Karakol Emniyeti Eğitim Paketi
 2. Polis Özel Harekât Temel Eğitim Paketi
 3. Meskun Mahal Operasyonları Eğitim Paketi

 

 


SADAT Savunma, eli altında bulundurduğu, geniş eğitim kadrosundan seçerek oluşturduğu ekiplerle, dost ülkelerin polis teşkilatlarının ihtiyaç duyacağı Sınır Güvenliği Eğitimlerini, talep eden devletlerin kendi ülkelerinde, etkin bir şekilde verme imkân ve kabiliyetine sahiptir.
Hudut Karakol Emniyeti

Kurs Başlangıç Yeterlilik Kriteri

Kursun takip edilebilmesi için asgari olarak kursiyerler;

 1. Temel polislik eğitimini tamamlamış,
 2. Sağlıklı bir bedene sahip,
 3. Eğitimi takip edebilecek yeterli öğrenim seviyesinde

olmalıdır. Yapılacak test ve değerlendirmeler sonucunda, geçer puanı alan kursiyerler, eğitime kabul edilirler.

Eğitim Konuları

 1. Temel ve savaş beden eğitimi,
 2. Mekanik nişancılık ve atış eğitimi,
 3. Bireysel muharebe eğitimleri,
 4. Hudut nöbet hizmetleri,
 5. Baskın ve sabotajlara karşı koruma,
 6. Hudut istihbarat görevleri,
 7. Karakol emniyet görevleri,
 8. Hudut güvenliğinin sağlanmasında uygulanacak emniyet tedbirleri,
 9. Kol harekatı; keşif, pusu ve pusudan kurtulma

ana konularında eğitimler verilir.

Kurs Sonunda Kazanılacak Kabiliyetler
Kursiyerler eğitim sonucunda;

 1. Hudut güvenliği tekniklerini uygulayabilmeli,
 2. Muharebe tekniklerini ve taktiklerini  uygulayabilmeli,
 3. Muharebe şartlarının gerektirdiği fiziki güç ve üstün bir bedeni yeterliliğe ulaşmalı,
 4. Kadro silahları ile isabetli atış becerisini sağlayabilmeli,
 5. Hudut karakol görevlerini icra edebilecek bilgi ve beceri seviyesine ulaşmalıdır

Yapılacak test ve değerlendirme sonucunda başarılı olanlara "Hudut Karakolu Emniyeti Eğitim Sertifikası" verilir.

Kursun Süresi

Hudut karakolu eğitimi teorik eğitim, simülasyon eğitimleri ve uygulamalı eğitimler olmak üzere 8 haftadır.

SADAT Savunma, eli altında bulundurduğu, geniş eğitim kadrosundan seçerek oluşturduğu ekiplerle, dost ülkelerin polis teşkilatlarının ihtiyaç duyacağı Polis Özel Harekat Birimlerine yönelik temel, ihtisas ve intibak eğitimlerini, talep eden devletlerin kendi ülkelerinde, etkin bir şekilde verme imkân ve kabiliyetine sahiptir.

Emniyet teşkilatını oluşturan birimler arasında teşkilatın vurucu gücü olan ve taktik operasyonel timi olarak adlandırılan polis özel harekât birimleri öne çıkmaktadır. Terörle mücadeleden, banka soygununa, bina ve ulaşım araçlarından rehine kurtarma operasyonlarına kadar öne çıkan bu birimin amacı terör ile etkin mücadele etmek ve kurtarma operasyonlarını gerçekleştirmektir. 

Polis Özel Harekat

Kurs Başlangıç Yeterlilik Kriterleri

 1. 10 Kg sırt çantası ile 2500 metreyi 15 dakikanın altında tamamlayabilmek,
 2. Tabanca ve piyade tüfeği atışlarında %50 başarı sağlamak,
 3. 150 metre mesafeyi serbest yüzerek tamamlayabilmek,
 4. Özel Harekat Kursu başlangıcı itibarıyla 32 yaşından gün almamış olmak,
 5. Polis okulundan mezun olmak,

Gönüllük esasına göre Özel Harekat Kursuna başvuru yapılabilir. 

SAT Keskin Nişancı

Polis Özel Harekat Eğitimi Konuları

 1. Fizik kondisyon
  1. Temel beden eğitimi
  2. Savaş beden eğitimi
 2. Taktik atış
 3. Keskin nişancı eğitimi
 4. İntikal, intikal araçları kullanma eğitimi
 5. Keşif eğitimi
 6. İstihbarat eğitimi
 7. Pusu, pusuya karşı koyma eğitimi
 8. Baskın, baskına karşı koyma eğitimi
 9. Meskun mahal operasyonu eğitimi
 10. Nokta operasyonu eğitimi
  1. kişi arama
  2. bina arama
  3. araç arama
 11. Rehine kurtarma operasyonu eğitimi
 12. Koruma eğitimi
  1. Kişi koruma
  2. Bina koruma
  3. Araç koruma
 13. Bomba eğitimi
 14. Köpek timi eğitimi
 15. Su eğitimi 

Polis Özel Harekat

 Polis Özel Harekat Eğitiminde Kullanılacak Kişisel Techizatlar

 1. Tabanca
 2. Piyade Tüfeği
 3. Makineli Tabanca
 4. Av Tüfeği
 5. Can yeleği
 6. Hücum Yeleği
 7. Kurşun Geçirmez Yelek
 8. Kask
 9. Özel harekat tulumu
 10. Gece Görüş Gözlüğü
 11. Gece Görüş Dürbünü
 12. İnfrared Kimyasal Işık
 13. Plastik Silah
 14. İlk Yardım Eğitim Malzemeleri (Manken vb.)
 15. El Telsizi
 16. Sırt Telsizi
 17. Tim İçi Telsiz
 18. İki Kişilik Çadır

Polis Özel Harekat Nokta Operasyonu

Polis Özel Harekat Eğitiminde Kullanılacak Ortak Malzemeler
 1. Envanterde mevcut silahlar,
 2. Helikopter,
 3. Sürat botu ve lastik bot,
 4. Elektronik atış simülasyon kiti,
 5. Çeşitli Mayın ve Bubi Tuzakları,
 6. Tırmanma parkuru,
 7. İlkyardım simülasyon kiti,
 8. Çeşitli tahrip malzemeleri

 

Polis Özel Harekat Temel Eğitimi

 

Polis Özel Harekat Eğitiminin Yapılacağı Eğitim Alan/Parkurları

 1. Engelli koşu parkuru
 2. Yüzme havuzu
 3. Açık/Kapalı Atış Poligonu (tabanca, tüfek, keskin nişancı)
 4. Kapalı mahal eğitim evi
 5. Tırmanma parkuru
 6. Sızma parkuru
 7. Elektronik simülasyon odası

Polis Özel Harekat Araç Operasyonu

Polis Özel Harekat Eğitimi Sonucunda Kazandırılacak Kabiliyetler

Kursiyerler, Özel Harekat Kursu eğitimleri sonucunda

 1. Fizik kondisyon seviyesi her tür operasyonu gerçekleştirebilecek seviyede yükselir,
 2. Temel atış tekniklerini bilir,
 3. İleri atış tekniklerini bilir ve keskin nişancılık yapabilir,
 4. Her tür patlayıcı düzeneğini ve patlayıcı maddeleri tanır ve tesirsiz hale getirebilme tekniklerini bilir,
 5. Her tür koruma tekniklerini bilir ve uygular,
 6. Su üstü operasyonları gerçekleştirebilir,
 7. Zor şartlarda intikal ve intikal araçlarını kullanma tekniklerini bilir,
 8. Uçak, bina, meskun mahal, operasyonları gibi her tür rehine ve terör operasyon tekniklerini bilir,
 9. Baskın sabotaj ve bunlara karşı koyma tekniklerini bilir,
 10. Her türlü yaralıya müdahale ilkyardım tekniklerini bilir ve uygular,

Bu imkan ve kabiliyete ulaştırılan kursiyerlerden yapılacak final test ve değerlendirme sonucunda başarılı olanlara Polis Özel Harekat Kursu tamamlama sertifikası verilir.

Polis Özel Harekat Tren Operasyonu

Polis Özel Harekat Eğitimi Süresi

Özel Harekat Kursu eğitimleri teorik, pratik ve simülasyon eğitimleri olarak toplam 16 haftalık bir programdan oluşmaktadır.

SADAT Savunma, eli altında bulundurduğu, geniş eğitim kadrosundan seçerek oluşturduğu ekiplerle, dost ülkelerin polis teşkilatlarının ihtiyaç duyacağı Kapalı Mahal ve Meskun Mahal Eğitimlerini, talep eden devletlerin kendi ülkelerinde, etkin bir şekilde verme imkân ve kabiliyetine sahiptir.

SADAT Savunma; polis teşkilatlarının her sınıf ve branşı ile ilgili kursların açılıp yürütülmesi için ihtiyaç duyulacak, eğitim planı, programı, öğretmen ve kursiyer ders notları dahil, kapsamlı eğitim dokümanları hazırlamış olup, talep eden ülkelerin polis kuvvetleri için açılacak kurslarda kullanılmaya hazır olarak bulundurmaktadır.

Kurs Başlangıç Yeterlilik Kriterleri

Kursun takip edilebilmesi için kursiyerlerin tertip edildiği teşkilat bünyesinde, “Tek Polis Eğitimi” konularında aldığı eğitim durumu, sahip olduğu bilgi, beceri ve yetenek seviye durumu, yapılacak eğitim ve atış testleri ile kontrol edilmelidir.

Bunlar asgari olarak;

 1. Temel Polis eğitimi
 2. Mekanik ve Nişancılık Eğitimi; 25 m test ve öğretim atışı
 3. Yön tayini ve mesafe tahmini, araziden faydalanma, tahkimat, gözetleme ve keşif, gizleme ve kamuflaj, işaretle sevk ve idare, vb.
 4. 20 kg ağırlığındaki sırt çantası ile, 7200 metre mesafenin 52 dakikanın altında tamamlanması,
 5. Hafif Silahlarla Atış Görevlerinin Yapılması (tabanca ve piyade tüfeği atışlarında, asgari %60 başarı seviyesine ulaşılmış olması)

Yapılacak test ve değerlendirmede başarı gösteren kursiyerler, Meskun Mahal Operasyonları Kursuna kabul edilir.

Eğitim Konuları

Meskun Mahal Operasyonları Kursunda kursiyerler, kendi birliğince tahsis edilen hafif silahlar ve teçhizatlı olarak; harita, pusula, el dürbünü vb. diğer eğitim materyali ile donatılarak, eğitim simülasyon sistemlerinde ve bilahare de meskun mahal savaş operasyon eğitim ve atış tesislerinde; konusunda uzman eğitmenler tarafından, konuları pekiştirip, uygulamaları meleke haline getirinceye kadar şu konularda eğitilirler:

 1. Liderlik eğitimi,
 2. Meskun mahal teknik ve taktikleri,
 3. Keşif ve istihbarat
 4. Harita okuma; kroki çizme,
 5. Drone kullanımı,
 6. Fotoğraf ve video değerlendirme teknikleri,
 7. Mesafe tahmini, hedef tespit ve tarif usulleri,
 8. Gizleme ve kamuflaj,
 9. Tahrip,
 10. Tuzaklama ve tuzaklardan kurtulma usulleri,
 11. Meskun mahalde ve binada tim harekatı,
 12. İşaretle sevk ve idare; muhabere vasıtaları kullanımı,
 13. İlk yardım

ana konularında eğitimler verilir.

Kurs Sonunda Kazandırılacak Kabiliyetler

Kursiyerler, Meskun Mahal Harekatı Kursu sonucunda;

 1. Meskun mahallerde operasyon teknikleri,
 2. Fotoğraftan, krokiden ve videodan hedef tespit ve değerlendirmesi,
 3. Bina tuzaklama ve tuzaklanmış bölgeden kurtulma teknikleri,
 4. Yakın hava ateş destek vasıtaları (helikopter, SİHA, uçak) isteği usulleri,
 5. Kara ateş destek vasıtalarından (topçu ve havan) destek isteği usulleri

konularında meleke kazandırılır.

Kurs sonunda yapılacak test ve değerlendirme sonucunda başarılı olanlara “Meskun Mahal Harekatı Uzmanlık Sertifikası” verilir.

Kursun Süresi

Meskun mahal operasyonları kursu teorik, pratik ve simülasyon eğitimleri olarak toplam, 45 günlük bir programdan oluşmaktadır.

Hizmetlerimiz hakkında ve ihtiyaçlarınız ile ilgili detaylı bilgi edinmek için bizimle iletişime geçin...

Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Ürünlerimiz ve Hizmetlerimiz hakkında bilgi almak için tıklayınız.

Whatsapp İletişim Hattı