Organize Suç Örgütü Hakkında Suç Duyurusu

  1. Organize Suç Örgütü Lideri Sedat Peker yayınladığı bir videoda; Suriye Türkmenlerine yardım adı altında silah götürdüğünü ve götürdüğü yardımların(!) el-Nusra örgütüne teslim edildiğini ikrar etmiştir.
  2. Aynı videoda silah sevk ettiğini bildiğini de ikrar ederek suç işlediğini itiraf etmiştir.
  3. Adı geçen videoda silahların kendisine SADATçılar! tarafından verildiğini de iddia etmektedir.
  4. Mesnedden uzak (delili olmayan) bir iddia sadece karalamadan ileri gitmez iken bir takım maksatlı çevrelerin bir suç örgütü liderine itibar ederek şirketimiz aleyhinde 2012 yılından beri yürütülen karalama kampanyasına yeni bir boyut kazandırma hayali peşine düştükleri açıktır.
  5. Şirketimizin kuruluşu ile birlikte Şirket ana sözleşmesinde açıkça belirtilen ve Türkiye Cumhuriyeti yasaları ile uluslararası mevzuata hiçbir aykırılığı bulunmayan (bilakis %100 uyumlu olan ve) Ticaret Sicil gazetesinde tescil edilmiş, yürütme imkan kabiliyetimiz dahilindeki tüm konularda faaliyet göstereceğimizi web sitemizde de tüm açıklığı ile belirtmekteyiz.
  6. Ticaret sicil gazetemizde ve web sitemizde tüm açıklığı ile yayınladığımız ve faaliyet gösterdiğimizi ilan ettiğimiz sahalarda ve bunların dışında, Şirketimizin devlet dışı aktörlerle çalışması, işbirliği yürütmesi söz konusu bile değildir.
  7. Hal böyle iken, kanun kaçağı olarak yurtdışında bulunan bir suç örgütü liderinin mesnetsiz iddialar ile şirketimizi karalaması ve bugüne kadar en ufak bir irtibatımızın olmadığı bu kanun kaçağı ile irtibatlandırılmaya çalışılmamız karşısında; her zaman olduğu gibi bize yakışan, sayın savcıları göreve davet etmek amacıyla Sedat Peker'in iddialarının araştırılması için suç duyurusunda bulunmaktır.
  8. Böylelikle SADAT Savunma'nın veya bir kısım SADATçıların suç işleyip işlemediği hukuk önünde açıklığa kavuşacaktır.
  9. Hukuk büromuz aşağıda yer alan suç duyurusu ile savcılığa başvurmuştur.

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

MÜŞTEKİ          : 1-SADAT ULUSLAR ARASI SAVUNMA DANIŞMANLIK  İNŞ. SAN. VE TİC.A.Ş    

                           2- Adnan TANRIVERDİ    

 

ŞÜPHELİ            :  Sedat PEKER

ADRESİ               : Firari                             

KONU                  : Şikayetimizin sunulması hakkında.

SUÇ TARİHİ      : 30.05.2021 ve sonrası   

AÇIKLAMALAR:                  

1- Firari olduğu bildirilen ve birtakım sebepler zikrederek ileri sürdüğü ifadeleriyle hedef saptırarak ve/veya birilerini tehdit ederek, aklanma çabasında oldğunu düşündüğümüz Sedat PEKER isimli şahıs tarafından, youtube kanalından 30.05.2021 tarihinde yayınlanan ve tüm kamuoyu tarafından bilinen videoda; Müvekkiller hedef alınarak, müvekkiller özelinde, devletin kurumlarını, makamlarını, ve resmi görevlileri,  ulusal ve uluslararası kamuoyu nezdinde, suçlu olarak göstermeye yönelik, iftira, karalama ve ithamlarda bulunduğu düşünülmektedir. Söz konusu videoda; Müvekkil SADAT ULUSLAR ARASI SAVUNMA DANIŞMANLIK  İNŞ. SAN. VE  TİC.A.Ş   ve yöneticilerinin Terör örgütü el Nusra'ya silah ve araç yollandığı ileri sürülmüştür. ‘’https://www.youtube.com/watch?v=sYvs-m5hFso’’ uzantılı olarak yayınlanan video ile,   Müvekkillerim ‘’SADAT Uluslar Arası Savunma Danışmanlık İnş. San. Ve Tic. A.Ş.’’ ve başta Adnan TANRIVERDİ olmak üzere, tüm şirket ortaklarını töhmet altında bırakacak şekilde, gerçek dışı, kişilik haklarına saldırı mahiyetinde, ticari itibarını zedeleyici nitelikte, gerçeklerle bağdaşmayan, karalama amaçlı, kamuoyu nezdinde, illegal işler yapıyormuş gibi göstermeye yönelik iftira, hakaret, suç isnadı, kişisel verilerin ihlali, kişi ve kurumları aşağılama, hedef gösterme niteliğinde ifade ve tespitlerde bulunularak, haksız yere menfi olarak ülke gündeminde yer almasına neden olunmuştur. 

2-  Söz konusu video incelendiğinde; Hakkında birçok suç dosyasından arama ve yakalama kararı bulunduğu basın vasıtasıyla öğrenilen şahıs, hakkındaki birtakım suçlama ve yasal takiplerden kurtulmak amacıyla,   kendisi açısından itiraf ettiği suçlarına ortak arama çabası ile, paylaşımlar yaptığı görülmektedir. Organize Suç Örgütü Lideri olduğu ifade edilen Sedat Peker, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda; ‘'Suriye Türkmenlerine insani yardım götürme'’ maskesi altında 'silah kaçaklığı' yaptığını beyan etmiştir. Türkiye’de yargılanmakta olan Peker’in, kendini aklamak amacıyla bir yandan suçlarını itiraf ederken bir yandan da hedef saptırmak için pek çok ismi de zikrederek ‘'çamur at, tutmasa bile izi kalır' mantığıyla hareket ettiğini düşünmekteyiz. Kendisinin de kısmen itirafları nedeniyle, İşlediği iddia edilen suçlar sebebiyle, hedef saptırmak için Türkiye Cumhuriyeti Devletinin resmi kurumu Milli İstihbarat Teşkilatını, güzide şirketimiz SADAT A.Ş.’ni ve bazı bürokratları ve makam sahiplerini hedef alarak, kendisinin yaptığını itiraf ettiği, Suriye’deki terörist gruplara silah satma işine müvekkilleri de ortak gösterme çabası içine girmiştir. Müvekkil şirketin, Peker tarafından terörist gruplara teslim edilen silahlarla hiçbir ilişkisi yoktur. SADAT A.Ş.’nin (iftira edildiği gibi) Suriye’de herhangi bir grupla eğitim, donatım, danışmanlık ve/veya benzeri hiçbir çalışması olmamıştır.

Videonun tamamı ve benzer içerikli önceki videolar birlikte değerlendirildiğinde, Müfteri olan bu şahıs, iftiralarına konu fiillerin, Devletin Bakanları, kurumları ve Cumhurbaşkanlığının, yani devletin bilgisi ve talebi doğrultusunda yapıldığı şeklinde gerek müvekkillerimi gerekse Türkiye Cumhuriyeti devletini uluslararası hukuk önünde ve kamu oyu önünde suçlu duruma düşürebilecek, Milli menfaatlerimizle örtüşmeyecek,  hiç birisinin aslı astarı olmayan,  Ülkemizi hedef alan ulusal ve uluslararası şer odaklarının değirmenine su taşırcasına, gerçek dışı, kişilik haklarına saldırı mahiyetinde olduğunu düşündüğümüz, müvekkilleri ve itham ettiği kişi ve kurumları, topluma ve kamuoyuna hedef olarak gösteren, hakaret, iftira, karalama ve suç isnat eden nitelikli, kişisel verilerin ihlali mahiyetinde, devlet yetkilileri ve devlet kurum ve organlarını hedef gösteren muhtevaya sahip tespit, itham ve beyanlarda bulunmuş olup, bu şekilde kasıtlı ve şuurlu bir şekilde, yanlış algı oluşturarak müvekkilleri mağdur eden ilgili hakkında gerekli kanuni takibatın yapılması gerektiği için makamınıza müracaat etme zarureti hasıl olmuştur.

3- Kısaca SADAT A.Ş. olarak bilinen ‘’SADAT Uluslar Arası Savunma Danışmanlık İnş. San. Ve T.A.Ş.’’; Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş ve faaliyet gösteren bir şirket olup, kanunlara göre faaliyet göstermektedir. Başta Adnan TANRIVERDİ olmak üzere, kurucuları, ortakları ve çalışanları hukuka saygılı ve mazisi başarılarla dolu kişilerdir. Tüzel kişi veya bireyler olarak bırakın yasa dışı olmayı tek bir şüpheli faaliyetleri dahi yoktur. SADAT A.Ş. her türlü çirkin ve mesnetsiz yakıştırmalardan ari, ticari faaliyet gösteren yasal bir şirkettir. Müvekkil şirketin tüm faaliyetleri kanunlar kapsamında Türk Ticaret Kanunu ve diğer kanuni mevzuat çerçevesinde, devletin tüm birimlerince incelenmekte olup hukuksuz hiçbir icraatı söz konusu olmayan, meşru, şeffaf, gizli kapaklı işi olmayan ticari bir kuruluştur.

4- Müvekkil SADAT A.Ş. Yurt dışındaki, Türkiye Cumhuriyeti’ne dost ve müttefik ülkelerin resmi ve legal Silahlı Kuvvetleri ve Polis Teşkilatlarına ulusal ve uluslararası yasalara uygun olarak hizmet sunmak üzere kurulmuş bir Ticari şirkettir. SADAT A.Ş. hiçbir şekilde; herhangi bir gruba, örgüte, topluluğa hizmet sunmamaktadır.  SADAT A.Ş. kurulduğu günden itibaren internet sitesi üzerinden ne iş yaptığını açık ve şeffaf olarak ifade etmektedir. SADAT A.Ş. tamamen yurt dışındaki ülkelerde mevcut resmi ve legal devlet yönetiminin talebi ve bilgisi dahilinde; Uluslararası alanda Silahlı Kuvvetlerin ve İç Güvenlik Güçlerinin organizasyonu amacıyla, stratejik danışmanlık, özel savunma ve güvenlik eğitimleri ile donatım alanlarında hizmet vererek, İslam Ülkeleri arasında savunma ve savunma sanayi işbirliği ortamı oluşturmak ve İslam Dünyasının kendine yeterli bir askeri güç olarak da Dünya Süper Güçleri arasında hak ettiği yeri almasına yardımcı olmak misyonuna sahiptir. (https://www.sadat.com.tr/tr/hakkimizda/misyonumuz.html) Hizmet verdiği ülkelere yönelik jeopolitik duruma uygun tehdit değerlendirmeleri yaparak, bu değerlendirme ışığında ülke savunması ve iç güvenliğinin temini amacıyla en etkin ve modern ihtiyaçları karşılayacak şekilde Silahlı Kuvvetlerinin ve İç Güvenlik Güçlerinin organizasyonunu sağlamak vizyonu ile hareket etmektedir. (https://www.sadat.com.tr/tr/hakkimizda/vizyonumuz.html)  

Tüm bu süreçleri işleterek, Yurt dışındaki hedef kitlesine ulusal ve uluslararası hukuka uygun hizmet götürmek için olağan üstü gayret gösteren bir şirketin, bölgesel güç olmaktan küresel güç olmaya doğru ilerleyen Türkiye Cumhuriyeti’nin hedeflerine katkı sağlayacak, bu çalışmalar sebebiyle uluslararası güçler tarafından rakip görülmesi ve hedefe konulması çok doğaldır. Şirketimiz bu gerçeğin şuurunda olarak yola çıkmış ve bu şuur ile ulusal ve uluslararası hukuka uygun bir şekilde çalışmalarını yürütmektedir. Yurt dışında mevcut, SADAT A.Ş. ile aynı konularda faaliyet gösteren yabancı şirketler gibi müvekkilimiz şirkette yasal zeminde faaliyet göstermekte olup, bu faaliyeti nedeniyle yabancı şirketler ile, ülkemiz aleyhine çalışan kişi ve grupların hedefi haline gelmiştir.  

Bu nedenle yurt dışındaki benzer faaliyetlerde bulunan rakip şirketlerin ve Uluslararası güçlerin, SADAT A.Ş. nin yalan yanlış algılar oluşturarak yıpratılmasına dair davranışları normaldir. Bu şirketler ve uluslararası güçler bu amaçlarına ulaşmak için ülkemizdeki, yerli ve milli olmayan unsurları harekete geçirerek, onların yıllardır kötü niyetli amaçlarına hizmet edercesine Sedat PEKER’in de yaptığı şekilde karalama kampanyaları yürütmektedirler.    Bunlar, bilinçli ve kasıtlı olarak yapılan, SADAT üzerinden, Ülkemize yönelik saldırılar olup, bu saldırılara yönelik düğmeye basan parmağı görmek gereklidir. Bu asılsız saldırılar Yurt dışındaki, ülkemize düşman ucu kime bağlı olduğu belli olmayan, ülkemizdeki işbirlikçileri tarafından düzenli olarak yapılmaktadır. Bu saldırılar sebebiyle SADAT A.Ş. kuruluş gayesine  uygun şekilde  faaliyet göstermekte zorlanmaktadır.

Halen yurt dışında olduğu bilinen Sedat PEKER tarafından iddia edildiği gibi, Müvekkil şirket SADAT A.Ş. ve yöneticilerin Bırakın Suriye’deki terörist gruplara silah göndermeyi,  dünyanın hiçbir yerinde, resmi silahlı kuvvetler ve güvenlik birimleri dışında hiçbir, şahıs kurum kuruluş, örgüt vb. yapılara hizmet vermemektedir.

5- Bu nedenle; müvekkillerimizle ilgili hukuksuz, gerçek dışı iftira ve ithamlardan müteşekkil açıklamalar nedeniyle Sedat PEKER hakkında, özel hukuktan kaynaklanan dava ve tazminat taleplerimize dair haklarımız saklı kalmak üzere, T.C.K’ nın iftira, hakaret ve suç isnadı, kişisel verilerin ihlali suçları başta olmak üzere, ilgili mevzuat hükümlerince kanuni işlem yapılmasını teminen iş bu suç duyurusunda bulunulmuştur.

NETİCE VE TALEP  : Yukarıda arz ve izah edilen sebepler ve soruşturma sırasında elde edilecek sair deliller muvacehesinde;

1- Şüpheli hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili maddeleri gereğince tahkikat yapılarak CEZALANDIRILMASININ teminini,

2- Hukuka aykırı yayının internet ortamında erişime engellenmesi için tedbir kararı verilmesini,

3- Makamınızca dava açıldığı takdirde, müdahil olarak iştirak etmemizin sağlanması açısından neticeden bilgi verilmesini, gereğinin ifasını ve kanuni işlemler ile ilgili sair hususların gereğini vekaleten saygı ile talep ederim. 03.06.2021

 

                                                                                                    Müştekiler Vekili Av. ...............