ASSAM Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Tanrıverdi Kongre Açılış Konuşması Tam Metni

3. ULUSLARARASI ASSAM İSLAM BİRLİĞİ KONGRESİ AÇIŞ KONUŞMASI

19-20 ARALIK

 

45 Ülkeden (ABD, Afganistan, Azerbaycan, Bangladeş, Bosna Hersek, Burkina Faso, Fildişi Sahili, Filistin, Çad, Gana, Gambiya, Güney Afrika, Hindistan, İspanya, Irak, Kazakistan, Keşmir, Kiribati, Kırgızistan, Libya, Malezya, Mısır, Moritanya, Nijer, Nijerya, Moğolistan, Özbekistan, Pakistan, Romanya, Rusya, Senegal, Siera Leone, Sri Lanka, Sudan, Suriye, Suudi Arabistan, Somali, Tanzanya, Tayland, Togo, Uganda, Ukrayna, Umman, Yemen ve Zimbabwe) temsilciler katılmıştır. 3. Uluslararası ASSAM İslâm Birliği Kongresine

KONGRE ASSAM “Adaleti savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği”nin Organizasyonu, Üsküdar ve Dumlupınar Üniversiteleri, İDSB “İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği” ve ASDER “Adaleti savunanlar Derneği”nin iştiraki;

THY, MKEK ASELSAN, TAİ, HAVELSAN, EMİN EVİM, MOR YAPIM, EKOL GÜVENLİK, AKİT TV, SADAT ve SAVUNMA SANAYİ DERGİLİK, Bursa Büyükşehir, Bahçelievler, Beyoğlu, Esenler, Sancaktepe ve Sultangazi Belediyeleri, EMİNEVİM ve EKOL Güvenlik Şirketinin desteği ile yapılmıştır.

 

Yurt içinden ve İslâm Ülkelerinden Kongremize bildirileri ile katılan değerli hocalarımıza;

Yazılı ve görsel basınımızın değerli mensuplarına; En kalbi şükranlarımı sunarım.

KONGREMİZ bir Sivil toplum inisiyatifidir.

Konuşmamı yansıda görülen başlıklar altında sürdürmek istiyorum.

Uluslararası ASSAM İslâm Birliği Kongrelerimizin Amacı: Değerli Konuklarımız,

İslâm Ülkelerinin ortak bir irade altında toplanması  için gerekli MÜESSESELER ve bu MÜESSESELERİN OLMASI GEREKEN mevzuatını tespit ederek karar vericilere bir MODEL sunmaktır.


Bu gün başlayıp yarın da devam edecek olan “İSLÂM BİRLİĞİ İÇİN ORTAK SAVUNMA SANAYİ ÜRETİMİNİN USUL VE ESASLARINİN TESPİTİ

BAŞLIĞINDA, “ASRİKA ORTAK SAVUNMA SANAYİ ÜRETİMİ” ana temalı ÜÇÜNCÜ Kongremizin amacı da;

BÜTÜN İSLAM COĞRAFYASININ İHTİYACI OLAN SAVUNMA SANAYİ ÜRÜNLERİNİN ÜRETİMİNDE KENDİ KENDİNE YETERLİ OLABİLECEK VE DÜNYA STANDARLARININ ÜZERİNDE TEKNOLOJİYİ BULUP KULLANILMASINI SAĞLAYACAK BİR SİSTEMİN KURULMASININ USUL VE ESASLARINI TESPİTTİR. Bağımsızlığın ve egemen güç olmanın başta gelen şartlarından biri de ÜLKELERİN KULLANDIKLARI SİLAHLARIN KENDİLERİNE AİT OLMASIDIR.

 • O Halde, İslam dünyasının bir irade altında toplanabilmesi için ihtiyaç duyduğu harp silah, araç ve mühimmatını zamanın en ileri teknolojisi ile üretmesi gerekir. BAŞKASININ SİLAHI İLE MİLLİ MENFEATLER KORUNAMAZ.
 • BAŞKASININ SİLAHI  İLE  DEVLETLER ÜLKELERİNDE GÜVENLİĞİ, BARIŞI VE REFAHI GARANTİ EDEMEZ.
 • BAŞKASININ  SİLAHI İLE  DEVLETLER ÜLKELERİNDE EGEMEN SAYILAMAZ.
 • DEVLETLER, SİLAHINI KULLANDIĞI ÜLKELERE KARŞI DİK DURAMAZ.

İSLÂM DÜNYASI BU İMKÂNA SAHİPTİR.

SAHİP OLMADIĞI ŞEY İSE BUNUN ORGANİZASYONUDUR.

Bu kongremizde bunun usul ve esaslarını ortaya çıkarmaya çalışacağız.

Kongre Konusuna geçmeden önce İslâm Coğrafyasını birlikte tekrar  değerlendirmekte fayda umuyorum.

İSLÂM COĞRAFYASININ (ASRİKA KITASININ) JEOPOLİTİK DEĞERİ

61 İslâm Ülkesinin 27’i Asya Kıta’sında, 28’si Afrika Kıtası’nda, 4’ü Avrupa Kıta’sında 2’si de Güney Amerika Kıta’sında bulunmaktadır

İslâm Dünyasının dayandığı coğrafyayı İslâm Ülkelerinin ağırlıklı olarak bulundukları Asya ve Afrika Kıta’larını dikkate alarak, bu coğrafyanın insanlara verdiği özelliklere işaret etmek ve AVRASYA’ya alternatif bir JEOPOLİTİK KAVRAM oluşturmak amacıyla, İslâm Coğrafyasını ASRİKA olarak vasıflandırmak ASSAM çalışmalarının kapsamı içinde bulunmaktadır.

Birleşmiş Milletler Teşkilâtına üye 193 Devlet’in 61’ini (Üye Sayısının %31’i) halkı Müslüman Ülkeler teşkil etmektedir.

7,632 milyarlık Dünya Nüfusunun 1,85 Milyarını (Dünya Nüfusunun %24,1’iMüslüman Devletlerin insanları, 150 milyon Km2 olan dünya karalarının 30,9 milyon Km2’sini (Dünya Karalarının %20,6’sıde 61 İslâm Ülkesinin toprakları teşkil etmektedir.

Dünya petrol rezervlerinin % 55,5’ine, üretiminin % 65’ine, doğalgaz rezervlerinin % 64,1’ine, üretiminin % 40’ına, sahip olan İSLÂM DÜNYASI;

Jeopolitik konumu, ortak medeniyet değerleri ve tarihi birikimi ile imkân, gayret ve hedeflerini birleştirerek ASRİKA Coğrafyasında geleceğin süper gücü olmaya namzet bir potansiyele sahiptir.

İSLAM ÜLKELERİNİN İÇİNDE BULUNDUĞU DURUM

İslâm Dünyasını oluşturan devletlerin Gerçek potansiyeline rağmen;

 • Bugün topraklarına en çok müdahale edilen,
 • Birleşmiş Milletleri en fazla meşgul eden,
 • Terör ve anarşinin topraklarında eksik olmadığı,
 • Kaynakları yabancı güçler tarafından yönetilen,
 • İnsan hak ve özgürlüklerinin ihlal edildiği,

http://www.pigm.gov.tr/dunya_ham_petrol_ve_dogalgaz_rezervleri.php

 • Gelir dağılımının bozuk olduğu,
 • Siyasi, sosyal ve ekonomik istikrarsızlıkların hâkim olduğu,
 • İç meselelerini çözmek için dış güç merkezlerinin yardım ve desteğini talep eden ve muhtaç olan,

Ülkeler konumunda bulunmaktadır.

İNANCIMIZ ODUR Kİ BUNCA ZULÜM MÜSLÜMAN MİLLETLERİ BİRLİĞE GÖTÜREN ÖNEMLİ BİR ETKEN OLACAKTIR.

DEVLETLERİN ASLİ FAALİYET ALANLARI

Devletler ADALETİN Tesisi için kurulur. Adalet Güç ister.

Bu nedenle, iç güvenlik ve dışa karşı savunmanın merkezden yürütülmesi gerekir.

Devletlerin Dış devletler nezdinde temsili de merkezden yapılmalıdır.

Adalet, İç Güvenlik, Dışa Karşı Savunma ve Dış işlerinin merkezden yönetildiği müşterek bir iradenin hâkim olduğu coğrafyada devlet kurulmuş demektir.

İSLÂM ÜLKELERİ BİRLİĞİ SÜRECİNDE ASSAM KONGRELERİ

Uluslararası İslâm kongrelerinin amacı;

Halkı Müslüman ülkelerin ortak irade altında toplanabilmeleri için gereken müesseseler ve bu müesseselerin olması gereken mevzuatının bir MODEL olarak ortaya çıkarılmasını sağlamak için seri KONGRELER planlanmıştır.

61 İslâm Ülkesinin içinde bulunduğu kargaşadan kurtulup hakettiği güce ulaşarak sahip oldukları toprakları ve dünyayı barış ve huzur beldesi haline getirmeleri, kendilerinin bir irade altında toplanması ile mümkündür.

Devletlerin aslî faaliyet alanları da dikkate alınarak, 2017’den başlayarak birer yıl ara ile icra edilmesi tasavvur edilen “Uluslararası ASSAM İslâm Birliği Kongreleri” serisinin ana konuları:

 1. İslam Birliği için Yönetim Şekil ve Organlarının Mevzuatının Tespiti (2017),
 2. İslam Birliği için Ekonomik İş birliği Usul ve Esaslarının Tespiti(2018),
 3. İslâm Birliği için Savunma Sanayi İş birliği Usul ve Esaslarının Tespiti (2019),
 4. İslâm Birliği için Ortak Savunma Sistemi Usul ve Esaslarının Tespiti (2020),
 5. İslâm Birliği için Müşterek Dış Politika Usul ve Esaslarının Tespiti (2021),
 6. İslâm Birliği için Müşterek Adalet Sistemi Usul ve Esaslarının Tespiti (2022),
 7. İslâm Birliği için Ortak Asayiş ve Güvenlik Usul ve Esaslarının Tespiti (2023),

Şeklinde seçilerek,İslam Ülkelerinin bir irade altında toplanması için gereken müesseseler ve bu müesseselerin mevzuatının bir MODEL olarak ortaya çıkarılması sağlanacaktır.

BİRİNCİ ASSAM KONGRESİ

Kongrenin birincisi 23-24 Kasım 2017 tarihinde, “GEÇMİŞTEN GELECEĞE YÖNETİM BİÇİMLERİ” başlığı ile planlanmış ve icra edilmiştir.

Kongre Sonucunda yayınlanan DEKLERASYON’da özetle;

Müslüman Milletlerin refahı, kurdukları devletlerin güvenlik ve bekası, dünyada barışın tesisi ve idamesi, adaletin hâkimiyeti ve İslâm Dünyasının süper güç olarak tarih sahnesine yeniden çıkabilmesi için ASYA-AFRİKA “ASRİKA” Coğrafyasını mihver kabul eden İSLÂM ÜLKELERİNİN bir irade altında toplanmasının gerektiğini ve bunun için de İSLÂM ÜLKELERİNİN KABİNELERİNDE İSLÂM BİRLİĞİ BAKANLIKLARININ İHDAS edilmesinin ve acilen daimi faaliyet gösterecek “İSLÂM ÜLKELERİ TEMSİLCİLER MECLİSİ”nin kurulmasının; gerekliliği;

İslâm Ülkeleri Temsilciler Meclisi’nin,Başlangıçta;

 • İslâm Ülkeleri arasındaki meselelere ve İslâm ülkelerinin iç çatışlarına çözüm getirerek, “İSLÂM ÜLKELERİ KRİZ YÖNETİM ORGANI” gibi çalışmasının gerektiği.
 • Hedefinin, İslâm Ülkelerini bir irade altında toplayacak müesseseleri oluşturmak olacağı,

Beyan edilmiştir.

ASSAM İSLÂM BİRLİĞİ ANAYASASI;

Birinci kongremiz sonunda MODEL olabilecek kapsamlı bir Anayasa kaleme alınmıştır. 63 sayfa ve 181 maddeden oluşan, Türkçe, Arapça ve İngilizce Dillerinde, “İSLÂM ÜLKELERİ KONFEDERASYONU ANAYASASI” MODEL olarak ASSAM WEB Sitesinde yayınlanmıştır.

Hazırlanan Model ASRİKA İslam Devletler Birliği Anayasasına Göre;

Konfederasyon BEŞ Faaliyet alanında,

Bölgesel İslam Devletleri Federasyonları ALTI Faaliyet Alanında, Milli Devletler de ON Faaliyet alanında yetkilendirilmişlerdir.

ASSAM İSLAM BİRLĞİ TASAVVURU

İSLAM ÜLKELERİ BİRLİĞİ SÜRECİNDE ASSAM TASAVVURU ASSAM OLARAK;

 • İSLÂM BİRLİĞİNİN OLUŞMASINI ÇAĞIN ZARURETİ OLARAK GÖRÜYOR.
 • BU ZARURETİN İSLÂM ÜMMETİ TARAFINDAN İDRAKİNİNDE BİRLİĞİN KURULMASININ İLK ŞARTI OLDUĞUNU KABUL EDİYORUZ.

BİRİNCİ SAFHA-(SLAYT-23)

ASSAM, hazırladığı Model Anayasa ile İSLAM BİRLİĞİNİN

TAMAMLANABİLMESİ İÇİN BİR YOL HARİTASI ÇİZMİŞTİR VE DÖRT SAFHADA İSLÂM ÜLKELERİNİN BİR İRADE ALTINDA

BİRLEŞEBİLECEKLERİNİ DEĞERLENDRİLMİŞTİR.

ÖNCE; (Birinci Safha)

Yetkisi, imkânları, gücü, yapısı, üye sayısı, anayasa, yasa ve tüzüklerle belirtilmiş, 61 İslâm Ülkesinin Ortak iradesinin temsil edildiği “İslâm Ülkeleri Temsilciler Meclisi”nin daimi olarak teşekkül ettirilmeli ve müteakiben de “İslâm Ülkeleri Konfederal” bir yapıya kavuşturulmalıdır.

İKİNCİ SAFHA

İkinci adım olarak;

 • İslâm Ülkeleri Konfederasyonunun, devletlerin asli görev alanları olan, adalet, güvenlik (iç ve dış) ve müşterek dış politika usul, esas ve prensiplerini belirleme çalışmaları sürdürülürken, etnik ve coğrafi bakımdan yakın İslam Devletlerinin ortak iradelerinin temsil edildiği, “Bölgesel İslâm Ülkeleri Meclisleri” oluşturulmalı ve Parlamentoların kararları ile “Bölgesel İslam Ülkeleri Konfederal” yapıya dönüştürülmelidir.

 • (Slayt-25) Bölgesel İslâm Ülkeleri KONFEDERASYANLARI, Coğrafi ve etnik yakınlıkları dikkate alınarak 9 ayrı coğrafyada gruplandırılmalıdır.
 • Bu Gruplandırma yansıda görüldüğü üzere;
 • ORTADOĞU

[12 DEVLET] ,

 

 

 • ORTAASYA

[8 DEVLET],

 

 

 • YAKINDOĞU

[4 DEVLET],

 • GÜNEY DOĞUASYA

[3 DEVLET],

 • KUZEY AFRİKA

[6 DEVLET],

 • DOĞUAFRİKA

[6 DEVLET],

 1. On ikisi, Orta Doğu İslâm Devletleri (Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri,Filistin, Irak, Katar, Kuveyt, Lübnan, Suriye, Suudi Arabistan, Umman, Ürdün,Yemen),
 2. Sekizi Orta Asya İslamDevletleri

(Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Özbekistan,

Tacikistan, Türkiye, Türkmenistan)

 1. DördüYakın Doğu İslâmDevletleri,

(Afganistan, Bangladeş, İran, Pakistan),

 1. ÜçüGüney Doğu Asya İslâmDevletleri

(Bruney, Endonezya, Malezya),

 1. AltısıKuzey Afrika İslâmdevletleri

(Cezayir, Çad, Fas, Libya, Mısır, Tunus),

 1. Altısı, Doğu Afrika (Kızıl DenizHavzası) İslâm Devletleri (Cibuti, Eritre,Komor,

Mozambik, Somali, Sudan),


 • KUZEY                            BATI AFRİKA
 • [10 DEVLET],

 

 • GÜNEY                            BATI AFRİKA

[ 8 DEVLET]

 

 • AVRUPA

[4 DEVLET]

 1. Onu, Kuzey Batı Afrika-Güney Amerika İslâm Devletleri (Batı Sahra, Gambiya, Gine, Gine Bissau, Mali, Moritanya, Senegal,Sierra Leone, Guyana-GA,Sirunam-GA,)
 2. SekiziGüney Batı Afrika(Okyanus

Havzası) İslam Devletleri (Benin, Burkina Faso, Fil Dişi Kıyısı, Gabon, Kamerun, Nijer, Nijerya, Togo),

 1. Dördü, Avrupa İslam Devletleri (Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova,Makedonya),

 

Olacak şekilde Bu safhada, İslam Ülkeleri Konfederasyonu ve kendine bağlı 9 adet Bölgesel İslam Ülkeleri Konfederasyonu teşkil edilmelidir.

 ÜÇÜNCÜ SAFHA;

Bölgesel İslâm Ülkeleri Konfederasyonlarının teşekkülü tamamlandıktan sonra;

 • “Bölgesel İslâm Konfederasyonları”nın merkezî yönetimleri güçlendirilerek Federasyonlara dönüşmeli ve her “Bölgesel İslâm Ülkeleri Federasyonları”, “İslâm Ülkeleri Konfederasyonuna” Konfedere Birlik olarak bağlanmalıdır.

Böylece, ASRİKA İSLAM ÜLKELERİ BİRLİĞİ Konfederasyonun hiyerarşik bağlantısı tamamlanarak yansıda görüldüğü şeklide

ASRİKA mihverindeki 61 İslam Ülkesinin (27’i Asya, 28 Afrika, 4’ü Avrupa, 2’i Güney Amerika) milli sınırları ve yapısı değişmeden, etnik ve coğrafi yakınlıklarına göre DOKUZ BÖLGESEL FEDERASYON ve bu bölgesel İslâm Federasyonlarının oluşturduğu KONFEDERAL bir yapı ile bir irade altında toplanarak İSLÂM BİRLİĞİNİN teşekkülü sağlanmış olacaktır.

DÖRDÜNCÜ SAFHA (1);

Hiyerarşik yapı tamamlandıktan sonra da;

 • Merkezî müşterek irade “İslâm Ülkeleri Konfederasyonu Parlamentosu”nda, bölgesel oluşumların müşterek iradeleri de “Bölgesel İslâm Ülkeleri Federasyon Parlamentoları”nda temsiledilmelidir.
 • Parlamentolara bağlı “icra organları”oluşturulmalıdır.
 • Merkezi ve bölgesel icra organlarının kontrolünde “Adalet Divanları” ve Adalet Divanlarının kararlarının uygulanmasını sağlayacak, “Ani Müdahale Kuvvetleri”kurulmalıdır.

DÖRDÜNCÜ SAFHA (2)

 • “Asayiş ve iç güvenliğin” temini için teşkilatlanma yapılmalıdır
 • Dış güvenliğin sağlanması  için “SAVUNMA SANAYİ ÜRETİMİ İŞBİRLİĞİ” oluşturulmalı ve “savunma ittifakı” organizeedilmelidir.
 • “Ortak dış politikaların” belirlenmesi ve uygulanması için teşkilâtlanılmalı;
 • “Ekonomik işbirliği”oluşturulmalı,
 • İslâm Ülkeleri Konfederasyonu ve Bölgesel İslâm Ülkeleri Federasyonları için üye devletlerin adalet sistemleri üzerinde “İnsan Hakları” ve “Ceza Mahkemeleri”nden oluşan bağımsız “yargı sistemi”kurulmalıdır.

Bu organizasyonun tamamlanmasını müteakip islâm birliğinin sağlandığı söylenebilir.

 1. Uluslararası ASSAM İslâm Birliği Kongresi sonucunda böyle bir MODEL OLUŞTURMAK MÜMKÜN OLMUŞTUR.

İKİNCİ ULUSLARARASI ASSAM İSLAM BİRLİĞİ KONGRESİ

Önemsediğimiz sonuçlar çıkan 2. Kongremizden de özet olarak bahsetmek istiyorum.

 1. Uluslararası ASSAM İslam Birliği Kongremiz;

(01-02 KASIM 2018) tarihinde “İSLAM EKONOMİSİ VE EKONOMİK SİSTEMLER” ana teması yapılmış, Kongrede 15 Ülkeden, 66 akademisyen tarafından 57 bildiri sunulmuştur.

KONGRENİN SONUNDA YAYINLANAN BİLDİRGEDE;

İslâm Ülkelerinin dünya standartlarının üzerinde refah düzeyine ulaşabilmeleri ve ekonomik bağımsızlıklarını kazanabilmeleri için; Çağın teknolojisini kullanan, Üretimi teşvik eden, mal ve hizmet mübadelesine dayalı, faizsiz, emeği-sermayeyi-tüketiciyi koruyan, adil gelir dağılımı sağlayan, küresel güçlerin hileli yönlendirmelerinden etkilenmeyen, özerk para dolaşım sistemine sahip olan, İslâm Birliği yolunda ikinci adım olarak, İslâmi bir ekonomik sistemin kurulmasının zaruri görüldüğü Bunun içinde;

 • İslam ülkeleri arasında gümrük birliğinin tesisi,
 • İslam ülkeleri arasında ortak pazarın kurulması,
 • İslam ülkeleri arasında para birliğinin kabul edilmesi,
 • Birlik üyeleri arasında ticaret bölgelerinin kurulması,
 • Zekât müessesine, ortak bir fon halinde devletlerin kontrolünde kurumsal bir hüviyet kazandırılması,
 • Birliğe bağlı Ticaret OdasınınTicaret mahkemelerinin,Vakıfların kurulması,

 • İslami elektronik dinar para biriminin (ASRİKA Dinarı) oluşturulması,
 • Ortak pazar ve ortak üretim ve AR-GE teşvik fonu oluşturulması,
 • Ortak yatırım fonu ile kaynak planlama çalışması yapılması,
 • AR-GE ve İnovasyon faaliyetleri için ortak bir kuruluşun oluşturulması,
 • İslam ülkelerinin maden, enerji, tarım, ulaşım ve telekomünikasyon ile gıda sektörlerinde İslam ülkeleri arasında kooperatiflerin-el birliği sistemlerinin kurulması ve İslami finans kuruluşlarının desteklenmesi,
 • ASRİKA, BANKALAR ARASI FİNANSAL AKTARMA MERKEZİ (ASRİKA-BAFAM)’nin kurulması,

 • Üye ülkeler arasında dış ticaret hacmini arttırmaya yönelik tedbirlerin alınması,
 • İslam ülkeleri arasında, Ticaret merkezlerinin kurulması, tercihli ticaret anlaşmalarının yapılması,
 • İslâm Ülkeleri arasında dil, din, tarih bileşkesinde oluşan kültürel yakınlığın geliştirilmesi, güçlü bir siyasi iradenin oluşturulması,

Gerektiği deklare edilmiş ve DeklarasyonASSAM WEB Sitesinde Dünya Kamuoyunun hizmetine sunulmuştur.

ÜÇÜNCÜ KONGRE HAKKINDA BİLGİ

En’am Suresi-60.Ayet MEALİ

 • Onlara (gizli, açık düşmanlara) karşı gücünün yettiği kadar (bütün imkânları kullanarak siyasi, askeri ve iktisadi her türlü) kuvvet ve bağlanıp beslenen atlar, (üretilip devamlı bakımı yapılan uçaklar, füzeler ve tanklar) hazırlayın.
 • Ki bunlarla Allah'ın ve sizin düşmanlarınızı ve Allah’ın bildiği sizin bilmediğiniz diğer (gizli şer ve nifak odaklarını) korkutasınız (ve caydırıcılık gücüne sahip olasınız. Bu konuda cimrilik ve tedbirsizlik yapmayasınız).

Allah yolunda (cihad uğrunda ve milli savunma amacıyla) her ne harcarsanız, (nasıl bir katkı sunarsanız, o ahirette) size tam olarak ödenir ve asla haksızlığa uğratılmazsınız.

İlk iki Kongremiz hakkında bilgi sunduktan sonra 3. Kongremizden beklentilerimizi de ifade etmek isterim,

Kongremiz;

İSLÂM BİRLİĞİ İÇİN SAVUNMA SANAYİ İŞBİRLİĞİ USUL VE ESASLARI Ana konusunda «ASRİKA ORTAK SAVUNMA SANAYİ ÜRETİM»

Başlığı altında incelenecektir.

KONGRE PROGRAMI

Kongremiz iki gün devam edecektir.

İcra etmekte olduğumuz Açılış oturumu müteakip,Öğle yemeği ve sonrasında da iki ayrı solunda birer saat sürecek dört oturum icra edilecektir.

Kongremizin yarınki programı saat 09.00’da başlayacak, birer saat sürecek üç oturum icra edilecektir. Yarınki üçüncü oturum; Kongre Yöneticilerinin, Oturum Başkanlarının ve Tebliğ Sunan arkadaşlarımızın katılacağı Değerlendirme oturumu şeklinde olacaktır.

Öğle yemeğini müteakip saat 14.00’de de BAYKAR MAKİNA’nın tesisleri ziyaret edilecektir.

İSLÂM ÜLKELERİNİN SAVUNMA GÜCÜ

2019 verilerine göre yıllık dünya savunma harcaması bir TRİLYON 770 MİLYAR dolardır.

Toplam Harcamanın 716 MİLYAR DOLARI ABD’nin, 224 MİLYAR DOLARI ÇİN’in, 191 MİLYAR DOLARI da 61 İSLAM ÜLKESİNİNDİR.

Savunma Bütçesi büyüklüğünde, İSLÂM Dünyası, ÜÇÜNCÜ sırayı işgal etmektedir.

İSLÂM DÜNYASI, DÜNYA’da;

TANK(28.760),ZIRHLI ARAÇ(84.063),TOP(26.184) ve SAVAŞ GEMİSİ Sayısında (2.577) BİRİNCİ SIRAYI İŞGAL ETMEKTEDİR.

SAVAŞ UÇAĞI (10.986) ve HELİKOPTER SAYISINDA (3.937) da ABD’den sonra DÜNYADA İKİNCİ SURADA BULUNMAKTADIR.

ORTAK SAVUNMA SANAYİ ÜRETİM ZEMİNİ HAZIRLANMALIDIR.

İslâm Dünyası, bir arada düşünüldüğünde, sayısal bakımdan dünyanın üçüncü askeri gücü olma imkânına sahip bulunmaktadır.

Kullandığı Savunma Sanayi ürünlerini kendisi ürettiği takdirde, sahip olduğu coğrafya da göz önünde bulundurulduğunda dünyaya düzen veren SÜPER GÜÇ KONUMUNA ulaşabilir.

Bunun için;

İslâm Dünyasında, Savunma Sanayii Üretimini Planlayan Bir STRATEJİ MERKEZİ OLUŞTURULMALIDIR:


 • İslâm Dünyasında, Kullanılan ve Üretilen Savuma Sanayi ÜRÜNLERİ İLE Üretim yapan SAVUNMA SANAYİ TESİSLERİNİN ENVANTERLERİ yapılmalıdır.
 • Bu envanterler dikkate alınarak, Dünya Savuma Sanayi Teknolojisi seviyesinin üzerinde, SAVUNMA SANAYİ ÜRÜN İHTİYAÇLARI TESPİT EDİLMELDİR.
 • Kara, Deniz, Hava, Hava Savunma, Siber Güvenlik ve Uzay Güvenliği ihtiyaçları için ARGE MERKEZLERİ oluşturulmalıdır.
 • 61 İslam Ülkesinin Üreteceği ve kullanacağı Savunma Sanayi Ürünlerinin STANDARTLARINI belirleyen, denetleyen laboratuvar ve test sistemlerini bünyesinde barındıran ve ULUSLARARSI TANINIRLIĞA SAHİP, STANDARDİZASYON MERKEZLERİ oluşturulmalıdır.
 • Üretilen Savunma Sanayi ürünleri ile yedek parçaları için, ULUSLARARSI TANINIRLIĞI bulunan SERTİFİKASYON MERKEZLERİ KURULMALIDIR.
 • İslâm Ülkelerinin Teknolojik Seviyeleri, Coğrafi mevkileri ve Jeopolitik Konumları dikkate alınarak, Savuma Sanayi Üretimi için gerekli olan ANA YÜKLENİCİ MERKEZLER ve BU MERKEZLER DİKKATE ALINARAK ALT YÜKLENİCİ MERKEZLER BELİRLENEREK, SAVUNMA SANAYİ ÜRETİMİ PLANLANMALIDIR.

 • Harp Silah, Araç ve gereçler ile yedek parça ve her cins mühimmat için kadro ve stok seviyeleri belirlenerek, ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için DAĞITIM SİSTEMİ oluşturulmalıdır.
 • Her cins ve sınıf Savunma Sanayi ürünü için Yetkileri belirlenmiş, bakım kademelerinin oluşturduğu BAKIM VE ONARIM SİSTEMİ kurulmalıdır.
 • Savunma Sanayi Ürünlerinin YENİLEŞTİRME VE MODERNZASYON MERKEZLERİ TEŞKİL EDİLMELİDİR.
 • Savunma Sanayi Ürünlerinin üretim ve dolaşımı, İHRACAT VE İTHALATININ KONTROL için UYGUN BİR SİSTEM KURULMALIDIR.
 • Her Kuvvet, sınıf ve cins savunma sanayi ürününün HEK’e AYIRMA STANDARTLARI VE HURDAYA ÇIKARILANLARIN GERİ DÖNÜŞÜM ŞARTLARI BELİRLENEREK azami verimlilik sağlanmalıdır.

SONUÇTA BÜTÜN İSLAM COĞRAFYASININ İHTİYACI OLAN SAVUNMA SANAYİ ÜRÜNLERİNİN ÜRETİMİNDE KENDİ KENDİNE YETERLİ OLABİLECEK VE DÜNYA STANDARLARININ ÜZERİNDE TEKNOLOJİYİ BULUP KULLANACAK BİR SİSTEM KURULMALIDIR.

Bu gün ve yarın, sunulacak bildirilerle; Savunma Sanayi Ürünlerinin envanterinin çıkarılması, ihtiyaçlarının tespiti, Üretilmesi, Bakım, Onarım, yenileştirme ve modernizasyonunun yapılması, İhraç ve ithal edilmesinden hurdaya çıkarılıp, geri dönüşüme alınmasına kadar olan ÇARKIN KURULUP İŞLETİLMESİNİ SAĞLAYACAK VERİLERE ULAŞILMASINI UMUYORUZ.


 1. UUSLARARASI ASSAM İSLÂM BİRİĞİ KONGREMİZDEN SONRA TAKİP EDEN HER YIL;
  • Ortak Savunma Sistemi,
  • Müşterek Dış Politika,
  • Müşterek Adalet Sistemi,
  • Ortak Asayiş ve Güvenlik,

Konularını sıra ile işleyerek 2023 yılı sonunda İSLÂM ÜLKELERİNİ BİR İRADE ALTINDA TOPLAYACAK BİR MODELİ ORTAYA KOYMAYI HEDEFLEMEKTEYİZ.

Bizi bu etkinliğimizde yalnız bırakmayarak destek veren Siz değerli konuklarımıza, bilimsel katkı veren Üniversitelerimiz ve Sivil Toplum Kuruluşlarımıza, maddi destek veren Belediye, kurum ve firmalarımıza tekrar teşekkür eder, Kongremizin hayırlara vesile olmasını diler, selam ve saygılarımı sunarım.

 Adnan Tanrıverdi

ASSAM Ynt. Krl. Bşk.

 

 

Kongre konuşma videosuna ulaşmak için linke tıklayınız.

ASSAM YÖNETİM KURULU BAŞKANI ADNAN TARIVERDİ KONGRE AÇILIŞ KONUŞMASI VİDEOSU

 

Click here to get information about our Products and Services.

Whatsapp Contact Line


Stay informed about our services!


Click to subscribe our newsletter