Kurs Başlangıç Yeterlik Kriterleri;
Kursun takip edilebilmesi için kursiyerlerin bazı eğitimlerden geçmiş ve bu eğitimler sonucunda belirli yetenekleri kazanmış olması gerekmektedir. Bunlar asgari olarak;

 1. Temel askerlik kural ve tekniklerinin bilinmesi,
 2. 20 Kg sırt çantası ile 7200 metre mesafenin 52 dakikanın altında tamamlanabilmesi,
 3. Tabanca ve piyade tüfeği atışlarında %60 başarı sağlanabilmesidir.

Yapılacak test ve değerlendirmelerde başarı gösteren kursiyerler Kara Harekatı Kursuna kabul edilirler.

Eğitim Konuları;
Kara harekatı kurslarında; yetişmiş eğiticiler tarafından, her kursiyer için tahsis edilen özel teçhizat ve tahkim edevatı ile arazi ortamında, kara harekatına yönelik temel bilgiler verildikten sonra, yapılan eğitim programı çerçevesinde uygulanan tatbikatlarla, ferdi veya tim halinde, meleke haline getirilmek suretiyle;

 1. Savaş beden eğitimi ve fizik kondisyon,
 2. İlk yardım,
 3. Atış,
 4. İntikal usulleri,
 5. Pusu,
 6. Keşif ve istihbarat,
 7. Kaçma-kurtulma,
 8. Muhabere,
 9. Arama-kurtarma,
 10. Mülteci tahliye,
 11. Baskın ve sabotaj,
 12. Uçak/helikopter yönlendirme;

Ana konularında eğitimler verilir.

Kurs Sonucunda Kazandırılacak Kabiliyetler;
Kursiyerler, Kara harekatı Kursu sonucunda;

 1. Ordu organizasyon şemasında bulunan kademelerin en alttan en üst seviyeye kadar olan birimlerinde uyumlu bir şekilde görev yapabilme,
 2. Temel ilkyardım kurallarını uygulayabilme,
 3. Mevcut silahlarını çok iyi tanıyıp üst seviyede bir atış kabiliyetine haiz olma,
 4. Tim intikal düzenlerini bilmek, uygulamak ve uygulatabilme,
 5. Kişi, araç, konvoy, bölge pusularını bilmek ve uygulama,
 6. Mecbur kaldığı durumlarda Düşman bölgesinden, yalnız kaçıp kurtulabilme,
 7. Düşman ve dost bölgeden kurtarma kaçırma harekatı uygulayabilme,
 8. Çeşitli sabotaj tekniklerini bilmek ve uygulayabilme,
 9. Düşmanın içerisine sızarak dost unsurların uçak, helikopter, füze, top gibi taarruz unsurlarını yönlendirerek hedefin imha edilmesine yardımcı olabilme,
 10. Muhabere araç ve gereçlerini tanımak ve iyi bir operatör olma,
 11. Düşman unsurlarının elinde bulunan; tank, uçak, helikopter gibi stratejik öneme haiz araç gereçlerin ele geçirilmesini sağlayabilmek, olmadığı takdirde imha edebilme;

İmkân ve kabiliyetine ulaştırılır ve yapılacak test ve değerlendirmelerde başarılı olanlara Kara harekatı uzmanlığı sertifikası verilir.

Kursun Süresi;
Kara harekatı eğitimleri teorik, pratik ve simülasyon eğitimleri olarak toplam 16 haftalık bir programdan oluşmaktadır.

Kurs Başlangıç Yeterlik Kriterleri:
Kursun takip edilebilmesi için kursiyerlerin bazı eğitimlerden geçmiş ve bu eğitimler sonucunda belirli yetenekleri kazanmış olması gerekmektedir. Bunlar asgari olarak;

 1. Temel askerlik kural ve tekniklerinin bilinmesi,
 2. 20 Kg sırt çantası ile 7200 metre mesafenin 52 dakikanın altında tamamlanabilmesi,
 3. Tabanca ve piyade tüfeği atışlarında %60 başarı sağlanmasıdır.

Yapılacak test ve değerlendirmede başarı gösteren kursiyerler Keskin Nişancılık Kursuna kabul edilir. (Kurslarımız sadece Silahlı Kuvvetler ve Emniyet Teşkilatının katılımına açık olup, sivil veya bireysel katılım mümkün değildir.)

Eğitim Konuları:
Keskin Nişancılık Kursu; yetişmiş eğiticiler tarafından, her kursiyer için tahsis edilen özel teçhizat ve tahkim edevatı ile, arazi ortamında, temel bilgiler verildikten sonra, helikopter, bot, elektronik simülasyon kiti, ilkyardım simülasyon kiti gibi araç ve gereçler kullanılarak,yapılan eğitim programı çerçevesinde uygulanan tatbikatlarla, meleke haline getirilmek suretiyle;

 1. Savaş beden eğitimi fizik kondisyon,
 2. Temel atış tekniği,
 3. İleri atış tekniği,
 4. Özel keşif istihbarat,
 5. Muhabere,
 6. Hayatı idame ve Kaçma kurtulma;

ana konularında eğitimler verilir.

Kurs Sonucunda Kazandırılacak Kabiliyetler:
Kursiyerler, Keskin Nişancılık Kursu sonucunda;

 1. Mevcut silahlarını çok iyi tanıyıp üst seviyede, atış gerçekleştirme,
 2. Dünya ordularında kullanılan keskin nişancı silahlarını tanıma,
 3. İlkyardım konularını bilme ve uygulama,
 4. Düşman bölgesinde icra edilen görev esnasında ve sonrasında zor şartlarda hayatta kama,
 5. İmkân ve kabiliyetleri pekiştirilir.

Kurs sonu yapılacak test ve değerlendirmelerde başarılı olan kursiyerlere kursu takip ettiğini ve başarı durumunu belirten bir Keskin Nişancılık sertifika verilir.

Kursun Süresi:
Keskin Nişancılık eğitimleri teorik,nazari ve simülasyon eğitimleri olarak toplam 8 haftalık bir programdan oluşmaktadır.

Kurs Başlangıç Yeterlilik Kriterleri:
Kursun takip edilebilmesi için kursiyerlerin bazı eğitimlerden geçmiş ve bu eğitimler sonucunda belirli yetenekleri kazanmış olması gerekmektedir. Bunlar asgari olarak;

 1. Temel askerlik kural ve tekniklerinin bilinmesi,
 2. 20 Kg sırt çantası ile 7200 metre mesafenin 52 dakikanın altında tamamlanabilmesi,
 3. Tabanca ve piyade tüfeği atışlarında %60 başarı sağlanması,
 4. 150 M mesafenin 6 dakika içerisinde serbest yüzerek tamamlanabilmesidir.

Yapılacak test ve değerlendirmede başarı gösteren kursiyerler Koruma Kursuna kabul edilir.

Eğitim Konuları
Koruma Kursunda; çeşitli silahlar, helikopter, bot, elektronik simülasyon kiti, ilkyardım simülasyon kiti, gibi araç ve gereçler kullanılarak, koruma harekatına yönelik;

 1. Savaş beden eğitimi fizik kondisyon,
 2. İlk yardım,
 3. Kişi koruma,
 4. Araç koruma

Ana konularında eğitimler verilir.

Kurs Sonucunda Kazandırılacak Kabiliyetler;
Kursiyerlerin, Koruma Kursları sonucunda;

 1. Temel koruma teknikleri,
 2. Kişi, bina, araç, bölge koruma teknikleri,
 3. İlkyardım teknikleri,
 4. Suikast teknikleri

konularında imkân ve kabiliyetleri pekiştirilir. Kurs sonu yapılacak test ve değerlendirmelerde başarılı olan kursiyerlere kursu takip ettiğini ve başarı durumunu belirten bir Koruma Uzmanlığı sertifikası verilir.

Kurs Süresi
Koruma eğitimleri teorik, pratik ve simülasyon eğitimleri olarak toplam 4 haftalık bir programdan oluşmaktadır.

Kurs Başlangıç Yeterlilik Kriterleri:
Kursun takip edilebilmesi için kursiyerlerin bazı eğitimlerden geçmiş ve bu eğitimler sonucunda belirli yetenekleri kazanmış olması gerekmektedir. Bunlar asgari olarak;

 1. Temel askerlik kural ve tekniklerinin bilinmesi,
 2. 20 Kg sırt çantası ile 7200 metre mesafenin 52 dakikanın altında tamamlanması,
 3. Tabanca ve piyade tüfeği atışlarında %60 başarı sağlanması,
 4. 150 M mesafenin 6 dakika içerisinde serbest yüzerek tamamlanmasıdır.

Yapılacak test ve değerlendirmede başarı gösteren kursiyerler Tahrip Kursuna kabul edilir.

Eğitim Konuları
Tahrip Kursunda; görev yapacakları arazi ve hava şartlarına uygun, deniz orman, dağlık alanlar ve çeşitli araçlar içeren bölgelerde, konusunda uzman personel tarafından;

 1. İleri tahrip,
 2. Bomba imali,
 3. Araç tahribi,
 4. Bina tahribi,
 5. Mayın,
 6. Bomba imha
 7. Sualtı tahribi

ana konularında eğitimler yaptırılır.

Kurs Sonucunda Kazandırılacak Kabiliyetler
Kursiyerler, Tahrip Kursu sonucunda;

 1. Temel tahrip teknikleri,
 2. İleri tahrip teknikleri,
 3. İlkyardım teknikleri,
 4. Araç ve bina tahribi,
 5. Bomba imal teknikleri,
 6. Bomba imha teknikleri,

konularında İmkân ve kabiliyetleri pekiştirilir. Kurs sonu yapılacak test ve değerlendirmelerde başarılı olan kursiyerlere kursu takip ettiğini ve başarı durumunu belirten bir Tahrip Uzmanlığı Sertifika verilir.

Kursun Süresi
Tahrip eğitimleri teorik, pratik ve simülasyon eğitimleri olarak toplam 8 haftalık bir programdan oluşmaktadır.

SADAT Savunma hizmet verilen ülkelerin topyekûn savunma organizasyonu ihtiyacı olarak ortaya çıkacak Gayri Nizami Harp teşkilatlanması ve bu teşkilatın unsurlarının pusu, baskın, yol kapaması, tahrip, sabotaj ve kurtarma-kaçırma harekatları ile bu harekatlara karşı koyma faaliyetlerinin eğitimini verir.


Gayri Nizami Harp Kursu Başlangıç Yeterlilik Kriterleri
Kursun takip edilebilmesi için kursiyerlerin bazı eğitimlerden geçmiş ve bu eğitimler sonucunda belirli yetenekleri kazanmış olması gerekmektedir. Bunlar asgari olarak;

 1. Temel askerlik kural ve tekniklerinin bilinmesi,
 2. 20 Kg sırt çantası ile 7200 metre mesafenin 52 dakikanın altında tamamlanması,
 3. Tabanca ve piyade tüfeği atışlarında %60 başarı sağlanması,
 4. 150 M mesafenin 6 dakika içerisinde serbest yüzerek tamamlanmasıdır.

Yapılacak test ve değerlendirmede başarı gösteren kursiyerler GNH Kursuna kabul edilir.

Eğitim Konuları
GNH Kursunda; çeşitli silahlar, helikopter, sürat bot, elektronik simülasyon kiti, ilkyardım simülasyon kiti, deniz mayınları gibi araç ve gereçler kullanılarak, GNH harekatına yönelik;

 1. GNH 'te teşkilatlanma,
 2. İstihbarat,
 3. Mukavemet harekâtı,
 4. Gerilla harekatı,
 5. Kurtarma-kaçırma harekatı,
 6. Özel kuvvetler harekatı,
 7. Gizli deniz harekatı,
 8. Hava harekatı,
 9. Psikolojik harp harekatı,
 10. Muhabere ve muhabere emniyeti,
 11. Lojistik,
 12. GNH kuvvetlerine karşı harekat,
 13. GNH'de liderlik,
 14. GNH'de ilk yardım

ana konularında eğitimler verilir.

Kurs Sonucunda Kazandırılacak Kabiliyetler
Kursiyerler, GNH Kursları sonucunda;

 1. Başta psikolojik harp ve harekat olmak üzere,
 2. Sabotaj,
 3. Baskın,
 4. Pusu,
 5. Tahrip,
 6. Suikast,
 7. Kurtarma ve kaçırma,
 8. Tedhiş,

imkân ve kabiliyetine ulaştırılır ve yapılacak test ve değerlendirmelerde başarılı olanlara GNH Uzmanlığı Sertifika verilir.

Kursun Süresi:
GNH eğitimleri teorik, pratik ve simülasyon eğitimleri olarak toplam 16 haftalık bir programdan oluşmaktadır.

Kurs Başlangıç Yeterlilik Kriterleri:
Kursun takip edilebilmesi için kursiyerlerin bazı eğitimlerden geçmiş ve bu eğitimler sonucunda belirli yetenekleri kazanmış olması gerekmektedir. Bunlar asgari olarak;

 1. Temel askerlik kural ve tekniklerinin bilinmesi,
 2. 20 Kg sırt çantası ile 7200 metre mesafenin 52 dakikanın altında tamamlanması,
 3. Tabanca ve piyade tüfeği atışlarında %60 başarı sağlanmasıdır.

Yapılacak test ve değerlendirmede başarı gösteren kursiyerler İleri Tek Er Muharebe Kursuna kabul edilir.

Eğitim Konuları
Tek Er Muharebe Kursunda; yetişmiş eğiticiler tarafından, her kursiyer için tahsis edilen harita, el dürbünü ve tahkim edavatı ile, arazi ortamında, temel bilgiler verildikten sonra, ateş istek ve tanzimi, simülasyon cihazlarında, meleke haline getirilmek suretiyle;

 1. Yanaşık düzen eğitimi,
 2. Mekanik nişancılık ve atış eğitimi,
 3. İstihbarat,
 4. Düşmanın (görerek ve görmeyerek) ateşinden korunma,
 5. Beka tedbirleri,
 6. Düşman ateşi altında ilerleme taktikler,
 7. Mesafe tahmini yapmak,
 8. Arazide yön tayini, hedef tayin usulleri, pusula ile yön tayini;

ana konularında eğitimler verilir.

Kurs Sonunda Kazandırılacak Kabiliyetler
Kursiyerler, Tek Er Muharebe Kursları sonucunda;

 1. Haritayı yönüne koymak ve harita üzerindeki şekil ve ifadeleri arazi üzerinde bulma,
 2. Arazi üzerinde belirtilen hedefleri doğrulukla ve süratle tarif etme,
 3. Düşman temasında hareket tarzları
 4. Beka tedbirleri uygulama konusunda,

imkan ve kabiliyetine ulaştırılırlar ve yapılacak test ve değerlendirme sonucunda başarılı olanlara Tek Er Muharebe Uzmanlığı Sertifikası verilir.

Kursun Süresi
Tek Er Muharebe eğitimleri teorik, pratik ve simülasyon eğitimleri olarak toplam 4 haftalık bir programdan oluşmaktadır.

Kurs Başlangıç Yeterlik Kriterleri:
Kursun takip edilebilmesi için kursiyerlerin bazı eğitimlerden geçmiş ve bu eğitimler sonucunda belirli yetenekleri kazanmış olması gerekmektedir. Bunlar asgari olarak;

 1. Kondisyon ve savaş beden eğitimi konularında yetişmiş olmak,
 2. Tek er muharebe eğitimi konularında yetişmiş olmak,
 3. Telli ve telsiz muhabere cihazları ve askeri haberleşme kuralları konusunda yetişmiş olmaktır.

Yapılacak test ve değerlendirmede başarı gösteren kursiyerler İleri Gözetleyicilik Kursuna kabul edilir

Eğitim Konuları:
Topçu ve Havan ileri Gözetleyicilik Kursunda; yetişmiş eğiticiler tarafından, her kursiyer için tahsis edilen harita, el dürbünü ve tahkim edavatı ile, arazi ortamında, temel bilgiler verildikten sonra, ateş istek ve tanzimi, simülasyon cihazlarında, meleke haline getirilmek suretiyle;

 1. Harita okuma,
 2. El dürbünün tanıtılması,
 3. Mesafe tahmini, hedef tespit ve tarif usulleri,
 4. Kamuflaj ve gizleme,
 5. Topçu ve havan ateş idaresi teknikleri,
 6. Ateş isteğinin unsurları,
 7. Ateş isteğinin yapılması ,
 8. Ateş tanzim usul ve esasları;

ana konularında eğitimleri verilir.

Kurs Sonunda Kazandırılacak Kabiliyetler:
Kursiyerler, İleri Gözetleyicilik Kursları sonucunda;

 1. Haritayı yönüne koymak ve harita üzerindeki şekil ve ifadeleri arazi üzerinde bulma,
 2. Arazi üzerinde belirtilen hedefleri doğrulukla ve süratle tarif etme,
 3. Arazi imkânlarını değerlendirerek, süratle gözetleme mevzii hazırlamak ve gizleme tekniklerini otomatik olarak uygulama,
 4. İstenen hedeflere, ilk ateş isteğini ve tanzimini standart süresi içinde yapabilme

imkan ve kabiliyetine ulaştırılırlar ve yapılacak test ve değerlendirme sonucunda başarılı olanlara Topçu ve Havan İleri Gözetleyiciliği Sertifikası verilir.

Kursun Süresi
Topçu ve Havan İleri Gözetleyiciliği eğitimleri teorik, pratik ve simülasyon eğitimleri olarak toplam 2 günlük bir programdan oluşmaktadır.

Kurs Başlangıç Yeterlik Kriterleri:
Kursun takip edilebilmesi için kursiyerlerin bazı eğitimlerden geçmiş ve bu eğitimler sonucunda belirli yetenekleri kazanmış olması gerekmektedir. Bunlar asgari olarak;

 1. Kondisyon ve savaş beden eğitimi konularında yetişmiş olmak,
 2. Tek er muharebe eğitimi konularında yetişmiş olmak,
 3. P. Mg. Muharebe Eğitimlerinden başarıyla geçmek,
 4. Piyade ve Tanksavar silah atış görevlerinde başarılı olmak
 5. Tank mürettebat görevlerini bilmektir

 

Eğitim Konuları:
Tank Avcılığı Kursunda; yetişmiş eğiticiler tarafından, bu eğitim için hazırlanmış Tank Avcılık Eğitim Parkurunda, Tank tahrip tüfek bombaları, Otomatik silahlar, Roketatarlar, Hafif Tanksavar Silahları ( RPG-7, 89 mm. Roketatar, Law, vb.), Alev ve Sis Makineleri, Göz yaşartıcı bombalar, Arazide ivedi yapılabilecek yardımcı Tanksavar silah ve gereçleri, Tahrip maddeleri, Molotof Kokteyli, Sis kutuları; sis, yangın ve el bombaları, Engel yapma malzemeleri kullanılarak; kursiyerlerin zırhlı araçlara karşı çekingenlikleri giderilerek cesaretlerini arttıracak; hasım zırhlı araçlarının sağlam olarak ele geçirmesini sağlayacak, sağlam ele geçirilmesi mümkün olmayan hallerde imha veya tahrip ederek, onları etkisiz hale getirecek şekilde;

 1. Hasmın kullandığı tankların kabiliyetleri ve zayıf tarafları ile tanıtılması,
 2. Piyadenin tanktan ayrılması, tank kapaklarının kapatılmaya zorlanması,
 3. Tanka binme ve tanktan inme melekelerinin geliştirilmesi,
 4. Tank avcı çukurunun hazırlanması,
 5. Tanksavar silahlarının kullanılması ve tankın zayıf tarafları,
 6. Alev Silahlarının kullanılması,
 7. Tahrip ve hasar verdirme usulleri ile tahrip maddelerinin tanınması ve kullanılması,
 8. Tanklara karşı uygun engellerin yapılması
 9. Meskun Mahallerde tanklara karşı savunma,
 10. Tankın sağlam ele geçirilmesi; 

ana konularında eğitimler verilir.

Eğitim sonunda kazandırılacak kabiliyetler
Kursiyerler, Tank Avcılığı Kursları sonucunda;

 1. Tanklara pusu kurulması, mümkünse sağlam olarak ele geçirilmesini,
 2. Tankların hasara uğratılması ve hareketten alıkonulmasını,
 3. Tankın yakılmasını ve tahrip edilmesini,
 4. Tankın ve piyadeden ayırmasını,
 5. Tank mürettebatının görüşünün kısıtlanmasının sağlanmasını,
 6. Tank mürettebatının zırh kapaklarını kapatmaya zorlanmasını,

sağlayacak imkan ve kabiliyetlere ulaştırılırlar ve yapılacak test ve değerlendirme sonucunda başarılı olanlara Tank Avcısı Uzmanlığı Sertifikası verilir.

Kursun Süresi:
Tank Avcılığı eğitimleri teorik, pratik ve simülasyon eğitimleri olarak toplam 3 günlük bir programdan oluşmaktadır.

Günümüzde Asimetrik Savaşın bir unsuru olarak, ikişer kişilik Sniper timleri kullanılarak, hasım taraf üzerinde büyük bir tesir oluşturulması mümkündür. Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütleri ile olan yoğun mücadelesinde Özel Görev Nişancısı (sniper) timlerini başarıyla  kullanması  bunu teyit etmektedir.

İsabetli ve etkili atış yapan personel 3 kategoriye ayrılır;

 1. Nişancı: Silahın yapısal özelliklerini ve  atıcılık teknik ve prensiplerini  kişisel kabiliyetleri ile birleştirerek, ilave herhangi bir   cihaz kullanmaksızın her ortamda yüksek isabetli atış yapabilen kişidir.
 2. Keskin Nişancı (Sharp-Shooter) : Optik cihazlar (silah dürbünü, rüzgâr ölçer vb.) ile teçhiz edilmiş özel imal edilmiş bir tüfek ile, 600 m civarındaki mesafelere isabetli atışlar yapabilme yetenek ve kabiliyetine sahip olan kişidir.
 3. Özel Görev Nişancısı (Sniper) : Daha üstün özellikteki dürbün ve atış bilgisayarı gibi cihazlarla donatılmış  600 m ve daha uzaktaki hedeflere isabetli atış yapabilme kabiliyeti bulunan, özel imal edilmiş  bir tüfekle, her hava şartında, gerektiğinde düşman hattının içlerinde, tüm kamuflaj tekniklerini kullanarak çok yüksek bir yüzde ile atış yapabilme (%99) yeteneğine ve kabiliyetine sahip olan kişidir. Bir nişancı yardımcısı ile takviye edilerek 2 kişilik bir tim halinde görev yaparlar.

Özel Görev Nişancısı; üstün bir bedeni dayanıklılık ve sağlam bir psikolojik ruh yapısına sahip, yoğun bir eğitimden geçirilmiş ve teknik donanıma sahip olan profesyonel bir atış uzmanıdır. Özel Görev Nişancısı, keskin nişancı tarafından tesir altına alınamayan hedeflere; mesafe, boyut, konum, geçici doğa koşulları dikkate alarak başarılı bir şekilde atış yapabilen kişidir.

Bünyesinde Özel Görev Nişancısı bulunduran taraf, hasım taraf üzerinde, muharebenin kaderini etkileyebilecek bir ‘’kuvvet çarpanı’’  faktörü ile, potansiyel bir üstünlük sağlar.

Muharebe sahasında ve temas hattının gerisinde faaliyet gösterirken,  uzun süre hayatta kalabilmek için, tüm hayatı idame yeteneklerine sahip olmalı ve her tür ortamda örtü ve gizleme (kamuflaj) tekniklerini uygulayabilmelidir. Nişancı yardımcısı da aynı esaslarda eğitilir.

Özel Görev Nişancısı, bu yetenekleri pekiştirinceye ve meleke kazanacak şekilde ustalaşıncaya kadar, eğitimleri çok sayıda tekrarlamalı; ruhsal ve bedensel  kabiliyetlerini sürekli en üst seviyede idame ettirmelidir.

ÖZEL GÖREV NİŞANCISI EĞİTİMİ

Nişancı ve Keskin nişancılar arasından  seçilen aday kursiyerler, personel, yapılacak test ve değerlendirmede başarı göstermesi halinde,  Özel Görev Nişancılığı Eğitimine kabul edilirler.

Kursa Katılım Yeterlilik Kriterleri

 1. Temel askerlik kural ve tekniklerini bilmek.
 2. 20 Kg sırt çantası ile, 7200 m 52 dakikanın altında tamamlayabilmek.
 3. Tabanca ve piyade tüfeği atışlarında %80 başarı sağlamak (Keskin Nişancı seviyesinde atış yeteneğine sahip olmak)

Özel Görev Nişancısı Eğitimi; uzman eğiticiler tarafından, her kursiyer için tahsis edilen özel teçhizat ve tahkim edevatı ile, arazi ortamında, temel bilgiler verildikten sonra, yapılan eğitim programı çerçevesinde uygulanan tatbikatlarla, meleke haline getirilmek suretiyle verilir.

 1. Savaş beden eğitimi ve  fiziki kondisyon
 2. Temel atış teknikleri
 3. İleri atış teknikleri
 4. Özel keşif & istihbarat
 5. Muhabere
 6. Örtü ve gizleme
 7. Hayatı idame
 8. Kaçma ve kurtulma

Eğitim Sonucunda Kazandırılacak Kabiliyetler 

Eğitimlerde çeşitli silahlar, helikopter, bot, elektronik simülasyon kiti, ilkyardım simülasyon kiti  vb. araç ve gereçler kullanılarak, Özel Görev Nişancılığına yönelik olarak;

 1. Mevcut silahlarını çok iyi tanıyıp en üst seviyede atış yapmak,
 2. Dünya ordularında kullanılan keskin nişancı silahlarını tanıma,
 3. İlkyardım konularını bilmek ve uygulama,
 4. Düşman bölgesinde icra edilen görev esnasında ve sonrasında zor şartlarda hayatta kalma,
 5. Uzak mesafelerden (Uygun silah ve ilave teknik teçhizatla,1800 m kadar) hedef seçerek tam isabetli atışlar yapabilmek,

Kursiyerin, yukarıdaki İmkân ve kabiliyetleri pekiştirilir. Kurs sonunda yapılacak test ve değerlendirmelerde, başarılı olan kursiyerlere, kursu takip ettiğini ve başarı durumunu belirten bir Özel Görev Nişancısı (Sniper)  sertifikası verilir.

Eğitim Süresi

Özel Görev Nişancısı (Sniper)  eğitimleri teorik eğitim,  simülasyon eğitimleri ve atış görevleri olarak toplam 12 haftalık bir programdan oluşmaktadır.

 

Örnek Hizmet Paketlerimiz

Örnek Hizmet Paketlerimiz
Örnek Hizmet Paketlerimiz

 

Kara Kuvvetleri için örnek hizmet paketlerimiz
Kara Kuvvetleri için örnek paketlerimiz HTML | PDF

 

Deniz Kuvvetleri için örnek hizmet paketlerimiz
Deniz Kuvvetleri için örnek paketlerimiz HTML | PDF

 

Hava Kuvvetleri için örnek paketlerimiz
Hava Kuvvetleri için örnek paketlerimiz HTML | PDF

 

Polis Kuvvetleri için örnek paketlerimiz
Polis Kuvvetleri için örnek paketlerimiz HTML | PDF

 

Bakım Onarım Sistemi Örnek Paketimiz
Bakım Onarım Sistemi Örnek Paketimiz HTML | PDF