koruma

 • Kurs Başlangıç Yeterlilik Kriterleri:
  Kursun takip edilebilmesi için kursiyerlerin bazı eğitimlerden geçmiş ve bu eğitimler sonucunda belirli yetenekleri kazanmış olması gerekmektedir. Bunlar asgari olarak;

  1. Temel askerlik kural ve tekniklerinin bilinmesi,
  2. 20 Kg sırt çantası ile 7200 metre mesafenin 52 dakikanın altında tamamlanabilmesi,
  3. Tabanca ve piyade tüfeği atışlarında %60 başarı sağlanması,
  4. 150 M mesafenin 6 dakika içerisinde serbest yüzerek tamamlanabilmesidir.

  Yapılacak test ve değerlendirmede başarı gösteren kursiyerler Koruma Kursuna kabul edilir.

  Eğitim Konuları
  Koruma Kursunda; çeşitli silahlar, helikopter, bot, elektronik simülasyon kiti, ilkyardım simülasyon kiti, gibi araç ve gereçler kullanılarak, koruma harekatına yönelik;

  1. Savaş beden eğitimi fizik kondisyon,
  2. İlk yardım,
  3. Kişi koruma,
  4. Araç koruma

  Ana konularında eğitimler verilir.

  Kurs Sonucunda Kazandırılacak Kabiliyetler;
  Kursiyerlerin, Koruma Kursları sonucunda;

  1. Temel koruma teknikleri,
  2. Kişi, bina, araç, bölge koruma teknikleri,
  3. İlkyardım teknikleri,
  4. Suikast teknikleri

  konularında imkân ve kabiliyetleri pekiştirilir. Kurs sonu yapılacak test ve değerlendirmelerde başarılı olan kursiyerlere kursu takip ettiğini ve başarı durumunu belirten bir Koruma Uzmanlığı sertifikası verilir.

  Kurs Süresi
  Koruma eğitimleri teorik, pratik ve simülasyon eğitimleri olarak toplam 4 haftalık bir programdan oluşmaktadır.