Tüm Eğitim ve Danışmanlık hizmetlerimiz dost ve müttefik ülkelerin Silahlı Kuvvetleri ve Polis Teşkilatlarına mahsustur.

Eğitimlerimize bireysel katılım mümkün değildir!

 

Topçu ve Havan İleri Gözetleyicilik Eğitim Paketi

Kurs Başlangıç Yeterlilik Kriterleri:

Kursun takip edilebilmesi için kursiyerlerin daha evvel, bazı eğitimlerden geçmiş ve bu eğitimler sonucunda belirli yetenekleri kazanmış olması gerekmektedir.

Bunlar asgari olarak;

 1. Kondisyon ve savaş beden eğitimi konularında yeterli olmak,
 2. Tek er temel ve ileri muharebe eğitimi konularında yeterli olmak,
 3. Telli ve telsiz muhabere sistemleri ve işaretle haberleşme usullerinde yetişmiş olmaktır.

Yapılacak test ve değerlendirmede başarı gösteren kursiyerler, İleri Gözetleyicilik kursuna kabul edilir.

Eğitim Konuları:

İleri Gözetleyicilik kursunda kursiyerler, kendi birliğince tahsis edilen hafif silahlar ve harita, pusula, el dürbünü, hesap tersim aletleri vb. diğer eğitim materyali ile donatılarak, sırasıyla önce dershanede, bilahare eğitim simülasyon sistemlerinde eğitilir. Bilahare, topçu ve havan ağır silah atış bölgelerinde tatbiki olarak uzman eğitmenler tarafından, ileri gözetleyicilik görevlerini pekiştirip, bunları meleke haline getirinceye kadar eğitilirler:

 1. Harita okuma, kroki yapma,
 2. El dürbünü ve diğer gözetleme vasıtalarının kullanılması,
 3. Mesafe tahmini, hedef tanıma – teşhis – tespit ve tarif usulleri,
 4. Hedeflerin sınıflandırılması ve haritaya işaretlenmesi,
 5. Gizleme ve kamuflaj; beka tedbirleri,
 6. Topçu ve havan ateş idare merkezi ile koordinasyon,
 7. Ateş isteğinin unsurları, hava ve kara vasıtalarından ateş destek isteği,
 8. Ateş tanzim usul ve esasları,
 9. İşaretle sevk ve idare; telli – telsiz muhabere vasıtaları kullanımı,
 10. İlk Yardım

ana konularında eğitimler verilir.

Kurs Sonunda Kazandırılacak Kabiliyetler:

Kursiyerler, İleri Gözetleyicilik Kursları sonucunda;

 1. Haritacılık (okuma, işaretleme, ölçme vb.) ve kroki tekniklerini uygulama,
 2. Arazi üzerinde belirtilen hedefleri doğrulukla ve süratle tarif etme, bunları bir pano üzerinde işaretleme,
 3. Arazinin yapısı ve özelliğine uyumlu olarak, süratle gözetleme mevzii hazırlama ve gizleme – kamuflaj tekniklerini meleke halinde uygulama,
 4. İstenen hedeflere, ilk ateş isteğini ve tanzimini standart süresi içinde yapabilme

becerilerini kazanırlar.

Yapılacak test ve değerlendirme sonucunda başarılı olanlara, Topçu ve Havan İleri Gözetleyiciliği Sertifikası verilir.

Kursun Süresi

Topçu ve Havan İleri Gözetleyicilik eğitimleri sırasıyla teorik – simülasyon sistemlerinde eğitim ve nihayet sahrada / açık arazide pratiği yapılacak şekilde, toplam 1 haftalık bir programdan oluşmaktadır.

Bilahare; imkan varsa yıl içinde, Topçu ve Havan birliklerinin atış ve tatbikatlar safhasına denk getirilecek şekilde, atışlarda görev verilerek bol uygulama imkanı verilerek, kazanılan yetenekler pekiştirilir.

Örnek Hizmet Paketlerimiz

Örnek Hizmet Paketlerimiz
Örnek Hizmet Paketlerimiz

 

Kara Kuvvetleri için örnek hizmet paketlerimiz
Kara Kuvvetleri için örnek paketlerimiz HTML | PDF

 

Deniz Kuvvetleri için örnek hizmet paketlerimiz
Deniz Kuvvetleri için örnek paketlerimiz HTML | PDF

 

Hava Kuvvetleri için örnek paketlerimiz
Hava Kuvvetleri için örnek paketlerimiz HTML | PDF

 

Polis Kuvvetleri için örnek paketlerimiz
Polis Kuvvetleri için örnek paketlerimiz HTML | PDF

 

Bakım Onarım Sistemi Örnek Paketimiz
Bakım Onarım Sistemi Örnek Paketimiz HTML | PDF

 

Özel Eğitim Nişancısı (Sniper) İçin Örnek Paketimiz HTML | PDF