gayri nizami harp

 • SADAT Savunma hizmet verilen ülkelerin topyekûn savunma organizasyonu ihtiyacı olarak ortaya çıkacak Gayri Nizami Harp teşkilatlanması ve bu teşkilatın unsurlarının pusu, baskın, yol kapaması, tahrip, sabotaj ve kurtarma-kaçırma harekatları ile bu harekatlara karşı koyma faaliyetlerinin eğitimini verir.


  Gayri Nizami Harp Kursu Başlangıç Yeterlilik Kriterleri
  Kursun takip edilebilmesi için kursiyerlerin bazı eğitimlerden geçmiş ve bu eğitimler sonucunda belirli yetenekleri kazanmış olması gerekmektedir. Bunlar asgari olarak;

  1. Temel askerlik kural ve tekniklerinin bilinmesi,
  2. 20 Kg sırt çantası ile 7200 metre mesafenin 52 dakikanın altında tamamlanması,
  3. Tabanca ve piyade tüfeği atışlarında %60 başarı sağlanması,
  4. 150 M mesafenin 6 dakika içerisinde serbest yüzerek tamamlanmasıdır.

  Yapılacak test ve değerlendirmede başarı gösteren kursiyerler GNH Kursuna kabul edilir.

  Eğitim Konuları
  GNH Kursunda; çeşitli silahlar, helikopter, sürat bot, elektronik simülasyon kiti, ilkyardım simülasyon kiti, deniz mayınları gibi araç ve gereçler kullanılarak, GNH harekatına yönelik;

  1. GNH 'te teşkilatlanma,
  2. İstihbarat,
  3. Mukavemet harekâtı,
  4. Gerilla harekatı,
  5. Kurtarma-kaçırma harekatı,
  6. Özel kuvvetler harekatı,
  7. Gizli deniz harekatı,
  8. Hava harekatı,
  9. Psikolojik harp harekatı,
  10. Muhabere ve muhabere emniyeti,
  11. Lojistik,
  12. GNH kuvvetlerine karşı harekat,
  13. GNH'de liderlik,
  14. GNH'de ilk yardım

  ana konularında eğitimler verilir.

  Kurs Sonucunda Kazandırılacak Kabiliyetler
  Kursiyerler, GNH Kursları sonucunda;

  1. Başta psikolojik harp ve harekat olmak üzere,
  2. Sabotaj,
  3. Baskın,
  4. Pusu,
  5. Tahrip,
  6. Suikast,
  7. Kurtarma ve kaçırma,
  8. Tedhiş,

  imkân ve kabiliyetine ulaştırılır ve yapılacak test ve değerlendirmelerde başarılı olanlara GNH Uzmanlığı Sertifika verilir.

  Kursun Süresi:
  GNH eğitimleri teorik, pratik ve simülasyon eğitimleri olarak toplam 16 haftalık bir programdan oluşmaktadır.