Tüm Eğitim ve Danışmanlık hizmetlerimiz dost ve müttefik ülkelerin Silahlı Kuvvetleri ve Polis Teşkilatlarına mahsustur.

Eğitimlerimize bireysel katılım mümkün değildir!

 

Tank / Zırhlı Araç Avcılığı Eğitim Paketi

Kurs Başlangıç Yeterlilik Kriterleri:

Kursun takip edilebilmesi için kursiyerlerin bazı eğitimlerden geçmiş ve bu eğitimler sonucunda belirli yetenekleri kazanmış olması gerekmektedir.

Bunlar asgari olarak;

 1. Kondisyon ve savaş beden eğitimi konularında yetişmiş olmak,
 2. Tek er temel ve ileri muharebe eğitimi konularında yetişmiş olmak,
 3. Piyade ve tanksavar silahları atış görevlerinde başarılı olmak,
 4. İki erin koordineli atışlarını ilerleme teknik ve taktiklerini başarıyla uygulamak,
 5. Piyade timi veya manga muharebe eğitim standartlarına uygun başarıyla geçmek,
 6. Tank ve zırhlı araçların kuvvetli ve zayıf taraflarını ve mürettebat görevlerini iyi bilmek

Yapılacak test ve değerlendirmede başarı gösteren kursiyerler Tank Avcılığı Kursuna kabul edilir.

Eğitim Konuları:

Tank Avcılığı Kursunda; yetişmiş eğiticiler tarafından, bu eğitim için hazırlanmış Tank Avcılık Eğitim Parkurunda,

 • Tanksavar tüfek bombaları,
 • Omuzdan atış yapılan MANPADS (taşınabilir hava savunma sistemi) tipi hafif tanksavar silahları,
 • Güdümlü – güdümsüz roket ve füzeler (Tow, RPG-7, Law, vb.);
 • Alev ve sis makineleri, göz yaşartıcı bombalar,
 • Arazide kolayca bulunabilen, ivedi yapılabilecek engel malzemeleri kullanılarak, paletleri ve güç aktarma organlarını işlevsiz bırakmaya yarayacak yardımcı malzeme ve gereçleri,
 • Tahrip kalıplarını, EYP’leri (Elle Yapılan Patlayıcıları)
 • Tank mayınları, molotof kokteyli, sis ve yangın el bombaları,
 • Kursiyerlerin zırhlı araçlara karşı çekingenlikleri giderilerek cesaretlerini arttıracak,
 • Hasım zırhlı araçlarının sağlam olarak ele geçirmesini sağlayacak, sağlam ele geçirilmesi mümkün olmayan hallerde imha veya tahrip ederek, onları etkisiz hale getirecek şekilde;
 1. Hasmın kullandığı tankların kabiliyetleri ve zayıf tarafları ile tanıtılması,
 2. Piyadenin tankçılardan ayrılarak avlanmaya karşı zaaf oluşturulması,
 3. Tank kapaklarının kapatılmaya zorlanması,
 4. Tank avcılarının tanka binme ve tanktan inme melekelerinin geliştirilmesi,
 5. Tank avcı çukurunun hazırlanması,
 6. Tanksavar silahlarının kullanılması
 7. Alev makinelerinin kullanılması,
 8. Tank ve zırhlı araçları tahrip ve hasar verdirme usulleri ile tahrip maddelerinin tanınması ve kullanılması,
 9. Tanklara karşı uygun engellerin yapılması,
 10. Meskun mahallerde tanklara karşı savunma,
 11. Tankın sağlam ele geçirilmesi

ana konularında eğitimler verilir

Eğitim sonunda kazandırılacak kabiliyetler

Kursiyerler, “Tank Avcılığı” kursu sonucunda;

 1. Tanklara pusu kurulması, mümkünse sağlam olarak ele geçirilmesini,
 2. Sağlam ele geçirilemeyen tank ve zırhlı araçların hasara uğratılması ve hareketten alıkonulmasını,
 3. Tankın yakılmasını ve tahrip edilmesini,
 4. Tankların piyadeden ayırılarak korunmasız bırakılmasını,
 5. Tank mürettebatının ateş ve görüşünün kısıtlanmasının sağlanmasını,
 6. Tank mürettebatının zırh kapaklarını kapatmaya zorlanmasını,

sağlayacak cesaretli ve eğitimli birer “tank avcısı” vasfını kazanmış olur.

Kurs sonunda yapılacak test ve değerlendirmede, başarılı olanlara Tank Avcısı Uzmanlığı Sertifikası verilir.

Kursun Süresi:

Tank Avcılığı eğitimleri teorik, simülasyon sistemlerinde eğitim ve uygulamalı eğitimler olarak, toplam 1 haftalık bir programdan oluşmaktadır.

Örnek Hizmet Paketlerimiz

Örnek Hizmet Paketlerimiz
Örnek Hizmet Paketlerimiz

 

Kara Kuvvetleri için örnek hizmet paketlerimiz
Kara Kuvvetleri için örnek paketlerimiz HTML | PDF

 

Deniz Kuvvetleri için örnek hizmet paketlerimiz
Deniz Kuvvetleri için örnek paketlerimiz HTML | PDF

 

Hava Kuvvetleri için örnek paketlerimiz
Hava Kuvvetleri için örnek paketlerimiz HTML | PDF

 

Polis Kuvvetleri için örnek paketlerimiz
Polis Kuvvetleri için örnek paketlerimiz HTML | PDF

 

Bakım Onarım Sistemi Örnek Paketimiz
Bakım Onarım Sistemi Örnek Paketimiz HTML | PDF

 

Özel Eğitim Nişancısı (Sniper) İçin Örnek Paketimiz HTML | PDF