Kurs Başlangıç Yeterlilik Kriterleri:
Kursun takip edilebilmesi için kursiyerlerin bazı eğitimlerden geçmiş ve bu eğitimler sonucunda belirli yetenekleri kazanmış olması gerekmektedir. Bunlar asgari olarak;

 1. Temel askerlik kural ve tekniklerinin bilinmesi,
 2. 20 Kg sırt çantası ile 7200 metre mesafenin 52 dakikanın altında tamamlanabilmesi,
 3. Tabanca ve piyade tüfeği atışlarında %60 başarı sağlanabilmesı,
 4. 150 M mesafenin 4 dakikanın içerisinde serbest yüzerek tamamlanabilmesidir

Yapılacak test ve değerlendirmede başarı gösteren kursiyerler Deniz Harekatı Kursuna kabul edilir.

Eğitim Konuları
Deniz Harekat Kurslarında; çeşitli silahlar, helikopter, sürat botu lastik bot, elektronik simülasyon kiti, ilkyardım simülasyon kiti, deniz mayınları gibi araç ve gereçler kullanılarak,gece ve gündüz şartlarında denize olan ünsiyet arttırılarak, deniz harekatına yönelik;

 1. Yüzme kursu,
 2. Kurbağa adam kursu,
 3. Özel dalış kursu (kapalı devre),
 4. Su altından gemi taarruzu,
 5. Su altı keşfi,
 6. Su altı arama kurtarma,
 7. Su altı intikal araç kullanımı,
 8. Su altı tim harekâtı,
 9. Limpet mayın,

ana konularında eğitimler verilir.

Kurs Sonucunda Kazandırılacak Kabiliyetler:
Kursiyerler, Deniz harekatı Kursu sonucunda;

 1. Temel kurbağa adam tekniklerini bilme ve uygulayabilme,
 2. İleri dalış tenliklerini bilmek ve uygulayabilme,
 3. Kapalı dalış sistemleri kullanarak gemilere ve sahil tesislerine sinsi taarruzlar düzenleme,
 4. Su altı mayınlarını tanımak ve tesirsiz hale getirebilme,
 5. Boğulan kişiye müdahale kurallarını bilme,
 6. Denizde arama kurtarma harekatı uygulayabilme,

imkan ve kabiliyetine ulaştırılırlar ve yapılacak test ve değerlendirme sonucunda başarılı olanlara Deniz harekatı uzmanlığı sertifikası verilir.

Kursun Süresi:
Deniz Harekatı Kursu teorik, nazari ve simülasyon eğitimleri olarak toplam 8 haftalık bir programdan oluşmaktadır.

Temel kurbağa adam kursu, uluslararası standartta 2 yıldız balıkadam eğitimi almış kişilere su altında iş yapabilme becerisi kazandırmaya yönelik olarak, çeşitli araçlar kullanmayı, ilkyardım tekniklerini ve tüm sualtı araçlarını tanıma eğitimi vermeyi içermektedir.

Kurbağaadam 1

 

Kurs Başlangıç Yeterlilik Kriterleri

 1. Temel yüzme tekniklerini bilmek
 2. 10 Kg sırt çantası ile 3000 metreyi 30 dakikanın altında tamamlayabilmek
 3. 150 metre mesafeyi 4 dakika içerisinde serbest yüzerek tamamlayabilmek

Eğitim Konuları

 1. Yüzme kursu
 2. Temel Cankurtaranlık kursu
 3. Temel Kurbağa adam kursu
 4. Temel İlkyardım Kursu
 5. Su altı arama kurtarma
 6. Su altı intikal araç kullanımı
 7. İrtifa dalış teknikleri
 8. Su altı tim harekâtı
 9. Tehlikeli sualtı canlıları

Kurs Sonucunda Kazandırılacak Kabiliyetler

Kursiyerler, Temel Kurbağa Adam Kursu eğitimleri sonucunda

 1. Temel kurbağa adam tekniklerini bilme
 2. İleri dalış tekliklerini bilmek ve uygulama
 3. Gece dalış tekniklerini bilmek
 4. Su altında çeşitli bağlama, sökme kaynatma gibi işleri yapabilmek
 5. Boğulan kişiye müdahale kurallarını bilme
 6. Denizde arama kurtarma harekatı uygulayabilme

İmkan ve kabiliyetine ulaştırılır ve yapılacak test ve değerlendirme sonucunda başarılı olanlara uluslararası 2 yıldız dalıcı belgesi ve kurbağa adam uzmanlığı sertifikası verilir.

Kursun Süresi

Deniz harekatı eğitimleri teorik, nazari ve simülasyon eğitimleri olarak toplam 6 haftalık bir programdan oluşmaktadır.

Kurbağaadam 2

 

 

Örnek Hizmet Paketlerimiz

Örnek Hizmet Paketlerimiz
Örnek Hizmet Paketlerimiz

 

Kara Kuvvetleri için örnek hizmet paketlerimiz
Kara Kuvvetleri için örnek paketlerimiz HTML | PDF

 

Deniz Kuvvetleri için örnek hizmet paketlerimiz
Deniz Kuvvetleri için örnek paketlerimiz HTML | PDF

 

Hava Kuvvetleri için örnek paketlerimiz
Hava Kuvvetleri için örnek paketlerimiz HTML | PDF

 

Polis Kuvvetleri için örnek paketlerimiz
Polis Kuvvetleri için örnek paketlerimiz HTML | PDF

 

Bakım Onarım Sistemi Örnek Paketimiz
Bakım Onarım Sistemi Örnek Paketimiz HTML | PDF