SADAT Savunma Eğitim Faaliyetleri

SADAT Savunma, eli altında bulundurduğu, geniş eğitim kadrosundan seçerek oluşturduğu ekiplerle, dost ülkelerin silahlı kuvvetlerinin ihtiyaç duyacağı her alanda temel, ihtisas ve intibak eğitimlerini, talep eden devletlerin kendi ülkelerinde, etkin bir şekilde verme imkan ve kabiliyetine sahiptir.

SADAT Savunma; Dünya silahlı kuvvetlerinin her sınıf ve branşı ile ilgili kursların açılıp yürütülmesi için ihtiyaç duyulacak, eğitim planı, programı, öğretmen ve kursiyer ders notları dahil, geniş bir eğitim dokümanı arşivine sahip olup, ileri teknolojinin gerektirdiği değişiklikleri zamanında yaparak, sahasında yetenekli öğretmenler tarafından, talep eden ülkelerin askeri personeli için açılacak kurslarda kullanılmaya hazır olarak bulundurmaktadır.

SADAT Savunma, ihtiyaç duyulan konularda askeri eğitim vermekte olup, verilecek eğitimlerle ilgili ders başlıkları ve bu eğitimler sonucunda kazanılacak imkân ve kabiliyetler müteakip maddelerde sıralanmıştır.

Deniz Harekatı Örnek Eğitim Paketlerimiz

Deniz Harekat Kurslarında; çeşitli silahlar, helikopter, sürat botu, lastik bot, elektronik simülasyon kiti, ilkyardım simülasyon kiti, deniz mayınları gibi araç ve gereçler kullanılarak, gece ve gündüz şartlarında denize olan ünsiyet arttırılarak, Sualtı ve su üstünden deniz harekatına yönelik olarak şu başlıklar altında eğitimler verilmektedir;

 1. Kurbağa Adam Eğitim Paketi
 2. Su Üstü Harekatı Eğitim Paketi
 3. Su Altı Harekatı Eğitim Paketi
 4. Denizde Arama Kurtarma Harekatı Eğitim Paketi

ana konularında eğitimler verilir.

Kursiyerler; çeşitli vasıtalar kullanarak (süratli bot, helikopter, şişme bot gibi), su üstünde ve sahilde harekat gerçekleştirebilmek için gerekli eğitimlerin verilmesi sonucunda Su Üstü Harekatı yapabilme imkan kabiliyetine kavuşturulmaktadır.

Kurs Başlangıç Yeterlilik Kriterleri:
Kursun takip edilebilmesi için kursiyerlerin bazı eğitimlerden geçmiş ve bu eğitimler sonucunda belirli yetenekleri kazanmış olması gerekmektedir.

Bunlar asgari olarak;

 1. Temel askerlik kural ve tekniklerinin bilinmesi,
 2. En az 1 yıldız dalıcı sertifikasına sahip olmak,
 3. 20 kg sırt çantası ile 7200 metre mesafenin 52 dakikanın altında tamamlanabilmesi,
 4. 150 metre mesafenin 4 dakika içerisinde serbest yüzerek tamamlanabilmesidir

Yapılacak test ve değerlendirmede başarı gösteren kursiyerler Su Üstü Harekatı Eğitim Kursuna kabul edilir.

Eğitim Konuları
Su Üstü Harekatı Eğitim Kurslarında; çeşitli deniz vasıtaları, havuz, deniz,  ilkyardım simülasyon kiti, deniz canlıları gibi araç ve gereçler kullanılarak, gece ve gündüz şartlarında denize olan ünsiyet arttırılarak, su üstü harekatına yönelik;

 1. Teçhizatlı yüzme teknikleri kursu,
 2. Deniz araçlarını kullanma (süratli bot, şişme bot, deniz bisikleti gibi),
 3. Denizde helikopter harekatı,
 4. Gemi zapt ve müsadere operasyonları,
 5. Denize paraşüt atlayışı,

ana konularında eğitimler verilerek operasyonlar için gerekli kabiliyet kazanılmış olacaktır.

Kurs Sonucunda Kazandırılacak Kabiliyetler:
Kursiyerler, Su Üstü Harekatı Eğitim Kursu sonucunda;

 1. Deniz araçlarını tanıma ve kullanabilme,
 2. Dalış malzemelerini tanıma ve kullanabilme,
 3. Helikopter harekatı tekniklerini bilme ve uygulayabilme,
 4. Gemi zapt ve müsadere tekniklerini bilme ve uygulayabilme,
 5. Denize teçhizatlı paraşüt atlayış tekniklerini bilme ve uygulayabilme

imkan ve kabiliyetine ulaştırılırlar ve yapılacak test ve değerlendirme sonucunda başarılı olanlara Su Üstü Harekatı Eğitim Kursu sertifikası verilir.

Kursun Süresi:
Su Üstü Harekatı Eğitim Kursu teorik, nazari ve simülasyon eğitimleri olarak toplam 6 haftalık bir programdan oluşmaktadır.

Kursiyerler; çeşitli vasıtalar kullanarak (sualtı bisikleti, sualtı intikal aracı, kapalı devre dalış cihazı gibi) su altından gemilere ve sahildeki hedeflere harekat gerçekleştirebilmek için gerekli eğitimlerin verilmesi sonucunda Su Altı Harekatı yapabilme imkan kabiliyetine kavuşturulacaktır.

Kurs Başlangıç Yeterlilik Kriterleri:
Kursun takip edilebilmesi için kursiyerlerin bazı eğitimlerden geçmiş ve bu eğitimler sonucunda belirli yetenekleri kazanmış olması gerekmektedir.
Bunlar asgari olarak;

 1. Temel askerlik kural ve tekniklerinin bilinmesi,
 2. En az 1 yıldız dalıcı sertifikasına sahip olmak,
 3. 15 kg sırt çantası ile 7200 metre mesafenin 52 dakikanın altında tamamlanabilmesi,
 4. 150 metre mesafenin 4 dakikanın içerisinde serbest yüzerek tamamlanabilmesidir

Yapılacak test ve değerlendirmede başarı gösteren kursiyerler Su Altı Harekatı Eğitimi Kursuna kabul edilir.

Eğitim Konuları
Su Altı Harekatı Eğitim Kurslarında; havuz ve deniz ortamlarında çeşitli deniz altı vasıtaları ve ilkyardım simülasyon kiti, kapalı devre dalış cihazı gibi araç ve gereçler kullanılarak, gece ve gündüz şartlarında sualtına olan ünsiyet arttırılarak, su altı harekatına yönelik;

 1. Teçhizatlı (kapalı devre dalış cihazı, silah gibi) yüzme teknikleri kursu,
 2. Deniz araçları kullanma (su altı bisikleti, şişme bot, sualtı intikal aracı gibi),
 3. Denizde helikopter harekatı,
 4. Gemi zapt ve müsadere operasyonları,
 5. Denize paraşüt atlayışı,
 6. Sualtı tahribi,
 7. Limpet mayın

ana konularında eğitimler verilerek operasyonlar için gerekli kabiliyet kazanılmış olacaktır.

Kurs Sonucunda Kazandırılacak Kabiliyetler:
Kursiyerler, Su Altı Harekatı Eğitimi kursu sonucunda;

 1. Deniz araçlarını tanıma ve kullanabilme,
 2. Dalış malzemelerini tanıma ve kullanabilme,
 3. Helikopter harekatı tekniklerini bilme ve uygulayabilme,
 4. Gemi zapt ve müsadere tekniklerini bilme ve uygulayabilme,
 5. Denize teçhizatlı paraşüt atlayış tekniklerini bilme ve uygulayabilme,
 6. Sualtı tahribini uygulayabilme,
 7. Limpet mayın çeşitlerini tanıma ve kullanabilme

imkan ve kabiliyetine ulaştırılırlar ve yapılacak test ve değerlendirme sonucunda başarılı olanlara Su Altı Harekatı Eğitim Kursu sertifikası verilir.

Kursun Süresi:
Su Altı Harekatı Eğitim Kursu teorik, nazari ve simülasyon eğitimleri olarak toplam 8 haftalık bir programdan oluşmaktadır.

Uluslararası geçerliliği olan “CIMAS” 1 yıldız sertifika seviyesinde balıkadam eğitimi, denizden karaya çıkış usulleri ve denizde ilkyardım konularında eğitimler verilir.

 

Kurs Başlangıç Yeterlilik Kriterleri

Kursun takip edilebilmesi için kursiyerlerin bazı eğitimlerden geçmiş ve bu eğitimler sonucunda belirli yetenekleri kazanmış olması gerekmektedir.

Bunlar asgari olarak;

 1. Temel askerlik kural ve tekniklerinin bilinmesi,
 2. 15 kg sırt çantası ile 7200 metre mesafenin 52 dakikanın altında tamamlanabilmesi,
 3. 150 metre mesafenin 4 dakika içerisinde serbest yüzerek tamamlanabilmesidir

Seviye tespiti için yapılacak olan test ve değerlendirmede, kurs takibi için yeterlilik kriterleri uygun bulunan kursiyerler, Kurbağa Adam Eğitim Kursuna kabul edilir.

Eğitim Konuları

Kurbağa Adam Eğitim Kurslarında; çeşitli dalış ekipmanları kullanarak havuz, deniz, ilkyardım simülasyon kiti, deniz canlıları gibi araç ve gereçler kullanılarak, gece ve gündüz şartlarında denize olan ünsiyet arttırılarak, deniz harekatına yönelik;

 1. Yüzme kursu,
 2. Kurbağa adam kursu,
 3. Can kurtaranlık kursu,

ana konularında eğitimler verilerek su içindeki operasyonlar için gerekli kabiliyetler kazanılmış olacaktır.

Kurs Sonucunda Kazandırılacak Kabiliyetler:

Kursiyerler, kurbağa adam kursu sonucunda;

 1. Temel dalış tekniklerini bilme ve uygulayabilme,
 2. Dalış malzemelerini tanıma ve kullanabilme,
 3. Sualtı fiziğini bilme,
 4. İleri dalış tekniklerini bilme ve uygulayabilme,
 5. Boğulan kişiye müdahale kurallarını bilme,

imkan ve kabiliyetine ulaştırılırlar ve yapılacak nazari ve ameli test ve değerlendirme sonucunda başarılı olanlara Kurbağa Adam Kursu Sertifikası verilir.

Kursun Süresi:
Kurbağa Adam Kursu teorik, nazari ve simülasyon eğitimleri olarak toplam 4 haftalık bir programdan oluşmaktadır.

 

 

Kursiyerler; çeşitli vasıtalar kullanarak (paraşüt, sualtı intikal aracı, kapalı devre dalış cihazı, sürat botu gibi) denizde arama kurtarma harekatı gerçekleştirebilmek için gerekli eğitimlerin verilmesi sonucunda Denizde Arama Kurtarma Harekatı yapabilme imkan kabiliyetine kavuşturulmaktadır.

Kurs Başlangıç Yeterlilik Kriterleri:
Kursun takip edilebilmesi için kursiyerlerin bazı eğitimlerden geçmiş ve bu eğitimler sonucunda belirli yetenekleri kazanmış olması gerekmektedir.

Bunlar asgari olarak;

 1. Temel askerlik kural ve tekniklerinin bilinmesi,
 2. En az 1 yıldız dalıcı sertifikasına sahip olmak,
 3. Kapalı devre dalış cihazını Kullanabilmek,
 4. 15 kg sırt çantası ile 7200 metre mesafenin 52 dakikanın altında tamamlanabilmesi,
 5. Paletli olarak 1 km 30 dakikanın altında tamamlayabilmek,
 6. 150 metre mesafenin 4 dakika içerisinde serbest yüzerek tamamlanabilmesidir

Yapılacak test ve değerlendirmede başarı gösteren kursiyerler Denizde Arama Kurtarma Harekatı Eğitim Kursuna kabul edilir.

Eğitim Konuları
Denizde Arama Kurtarma Harekatı Eğitim Kurslarında; çeşitli deniz altı vasıtaları kullanarak havuz, deniz ortamında ve ilkyardım simülasyon kiti, kapalı devre dalış cihazı gibi araç ve gereçleri ile gece ve gündüz şartlarında sualtına olan ünsiyet arttırılarak, denizde arama kurtarma harekatına yönelik;

 1. Teçhizatlı (kapalı devre dalış cihazı, silah gibi) yüzme teknikleri kursu,
 2. Deniz araçları kullanma (su altı bisikleti, şişme bot, sualtı intikal aracı gibi),
 3. Denizde helikopter harekatı,
 4. Denize paraşüt atlayışı,
 5. Sualtı tahribi,

ana konularında eğitimler verilerek operasyonlar için gerekli ünsiyet kazanılmış olmaktadır.

Kurs Sonucunda Kazandırılacak Kabiliyetler:
Kursiyerler, Denizde Arama Kurtarma Harekatı Eğitimi kursu sonucunda;

 1. Deniz araçlarını tanıma ve kullanabilme,
 2. Dalış malzemelerini tanıma ve kullanabilme,
 3. Helikopter harekatı tekniklerini bilme ve uygulayabilme,
 4. Gemi zapt ve müsadere tekniklerini bilme ve uygulayabilme,
 5. Denize teçhizatlı paraşüt atlayış tekniklerini bilme ve uygulayabilme,
 6. Sualtı tahribini uygulayabilme,
 7. Limpet mayın çeşitlerini tanıma ve kullanabilme

imkan ve kabiliyetine ulaştırılırlar ve yapılacak test ve değerlendirme sonucunda başarılı olanlara Su Altı Harekatı Eğitim Kursu sertifikası verilir.

Kursun Süresi:

Denizde Arama Kurtarma Harekatı Eğitim Kursu teorik, nazari ve simülasyon eğitimleri olarak toplam 6 haftalık bir programdan oluşmaktadır.

Örnek Hizmet Paketlerimiz

Örnek Hizmet Paketlerimiz
Örnek Hizmet Paketlerimiz

 

Kara Kuvvetleri için örnek hizmet paketlerimiz
Kara Kuvvetleri için örnek paketlerimiz HTML | PDF

 

Deniz Kuvvetleri için örnek hizmet paketlerimiz
Deniz Kuvvetleri için örnek paketlerimiz HTML | PDF

 

Hava Kuvvetleri için örnek paketlerimiz
Hava Kuvvetleri için örnek paketlerimiz HTML | PDF

 

Polis Kuvvetleri için örnek paketlerimiz
Polis Kuvvetleri için örnek paketlerimiz HTML | PDF

 

Bakım Onarım Sistemi Örnek Paketimiz
Bakım Onarım Sistemi Örnek Paketimiz HTML | PDF

 

Özel Eğitim Nişancısı (Sniper) İçin Örnek Paketimiz HTML | PDF