hudut karakol emniyeti


 • SADAT Savunma, eli altında bulundurduğu, geniş eğitim kadrosundan seçerek oluşturduğu ekiplerle, dost ülkelerin polis teşkilatlarının ihtiyaç duyacağı Sınır Güvenliği Eğitimlerini, talep eden devletlerin kendi ülkelerinde, etkin bir şekilde verme imkân ve kabiliyetine sahiptir.
  Hudut Karakol Emniyeti

  Kurs Başlangıç Yeterlilik Kriteri

  Kursun takip edilebilmesi için asgari olarak kursiyerler;

  1. Temel polislik eğitimini tamamlamış,
  2. Sağlıklı bir bedene sahip,
  3. Eğitimi takip edebilecek yeterli öğrenim seviyesinde

  olmalıdır. Yapılacak test ve değerlendirmeler sonucunda, geçer puanı alan kursiyerler, eğitime kabul edilirler.

  Eğitim Konuları

  1. Temel ve savaş beden eğitimi,
  2. Mekanik nişancılık ve atış eğitimi,
  3. Bireysel muharebe eğitimleri,
  4. Hudut nöbet hizmetleri,
  5. Baskın ve sabotajlara karşı koruma,
  6. Hudut istihbarat görevleri,
  7. Karakol emniyet görevleri,
  8. Hudut güvenliğinin sağlanmasında uygulanacak emniyet tedbirleri,
  9. Kol harekatı; keşif, pusu ve pusudan kurtulma

  ana konularında eğitimler verilir.

  Kurs Sonunda Kazanılacak Kabiliyetler
  Kursiyerler eğitim sonucunda;

  1. Hudut güvenliği tekniklerini uygulayabilmeli,
  2. Muharebe tekniklerini ve taktiklerini  uygulayabilmeli,
  3. Muharebe şartlarının gerektirdiği fiziki güç ve üstün bir bedeni yeterliliğe ulaşmalı,
  4. Kadro silahları ile isabetli atış becerisini sağlayabilmeli,
  5. Hudut karakol görevlerini icra edebilecek bilgi ve beceri seviyesine ulaşmalıdır

  Yapılacak test ve değerlendirme sonucunda başarılı olanlara "Hudut Karakolu Emniyeti Eğitim Sertifikası" verilir.

  Kursun Süresi

  Hudut karakolu eğitimi teorik eğitim, simülasyon eğitimleri ve uygulamalı eğitimler olmak üzere 8 haftadır.