Tüm Eğitim ve Danışmanlık hizmetlerimiz dost ve müttefik ülkelerin Silahlı Kuvvetleri ve Polis Teşkilatlarına mahsustur.

Eğitimlerimize bireysel katılım mümkün değildir!

 

Tek Er Muharebe ve Küçük Birlik Taktikleri Kursları

Dört hafta süreli bu kurslarda;

 1. Yanaşık düzen,
 2. Mekanik nişancılık ve atış,
 3. İstihbarat,
 4. Düşmanın görerek ve görmeyerek ateşinden korunma,
 5. Beka tedbirleri,
 6. Düşman ateşi altında ilerleme taktikleri,
 7. Arazide yön tayini, hedef tayin usulleri ve pusula ile yön tayini,

ana konularında eğitim verilerek, kursların sonunda kursiyerlerin;

 1. Tek erin, temel askerlik bilgilerini alarak düzenli ordunun disiplin, sevk ve idaresine uyumlu hizmet verebilme
 2. Asli silahının muharebe sahasında bakımını yapıp ustalıkla kullanabilme, atış teknikleri ve nişancılıkta kazandığı melekelerle silahını en etkin şekilde kullanabilme,
 3. Muharebe alanında hayatta kalmanın temel kurallarını uygulayabilme,
 4. Düşmanla temas anında en uygun hareket tarzlarını seçerek tatbik edebilme

imkan ve kabiliyetleri geliştirilmiş olacaktır.

Örnek Hizmet Paketlerimiz

Örnek Hizmet Paketlerimiz
Örnek Hizmet Paketlerimiz

 

Kara Kuvvetleri için örnek hizmet paketlerimiz
Kara Kuvvetleri için örnek paketlerimiz HTML | PDF

 

Deniz Kuvvetleri için örnek hizmet paketlerimiz
Deniz Kuvvetleri için örnek paketlerimiz HTML | PDF

 

Hava Kuvvetleri için örnek paketlerimiz
Hava Kuvvetleri için örnek paketlerimiz HTML | PDF

 

Polis Kuvvetleri için örnek paketlerimiz
Polis Kuvvetleri için örnek paketlerimiz HTML | PDF

 

Bakım Onarım Sistemi Örnek Paketimiz
Bakım Onarım Sistemi Örnek Paketimiz HTML | PDF

 

Özel Eğitim Nişancısı (Sniper) İçin Örnek Paketimiz HTML | PDF