Tüm Eğitim ve Danışmanlık hizmetlerimiz dost ve müttefik ülkelerin Silahlı Kuvvetleri ve Polis Teşkilatlarına mahsustur.

Eğitimlerimize bireysel katılım mümkün değildir!

 

Suriyeli Muhaliflere eğitim verdiği doğru ise bu tür faaliyetler, hem Türk Yasalarına hem de Uluslararası yasalara göre açık suç değil midir?

Eğitim verdiği doğru değildir.

SADAT sunacağı danışmanlık, eğitim ve donatım faaliyetlerinin hem kendi yasalarımıza, hem de uluslararası yasalara göre hiç bir suç unsuru taşımamasına azami dikkat göstermektedir.

SADAT eğitimleri, yabancı ülkelerin kendi vatanlarını savunmak ve işgalcileri kovmak için oluşturdukları meşru Silahlı Kuvvetlerinin bu görevlerini yapabilmeleri için duydukları eğitim ihtiyacını karşılamak üzere verilecek, hizmetin her safhasında, Milli Savunma Bakanlığımızın kontrol ve denetiminde ve tamamına yakını o ülkelerin toprak, tesis ve silahları ile yapılacaktır.

Kendi Ülkemiz ve ilgili Ülkeler bu faaliyetlerini zaten kendi askeri eğitim müesseselerinde yürütmektedirler. Bu faaliyetler ne kadar meşru ise, TSK'nın bazı ülkelere verdiği askeri eğitim desteği ne kadar meşru ise, SADAT'ın faaliyetleri de o kadar meşrudur.