libya

 • Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısıyla basında şirketimizin Suriye'den paralı askerleri Azerbaycan’a götürdüğü yolunda haberler çıktığı görülmektedir.

  Daha önce de ortaya atılan benzer yalan haberler için yaptığımız açıklamalar, gönderdiğimiz tekzip yazıları ve açtığımız tazminat davalarının dikkate alınmadığı anlaşılmaktadır.

  SADAT Savunma İslâm ülkelerinin Silahlı Kuvvetleri ve Polis Teşkilatlarına; Stratejik savunma ve güvenlik danışmanlığı, modernizasyon ve reorganizasyon hizmeti, özel savunma ve güvenlik eğitimleri hizmeti ile donatım hizmetleri sunmaktadır.

 • With the Armenian attack on Azerbaijan, it becomes clear in the media that our company is transporting mercenaries from Syria to Azerbaijan.

  It is understood that the statements we made regarding similar false news that had been raised before, the denial writings we sent, and the compensation lawsuits we brought, were not taken into consideration.

  SADAT Defense provides the Strategic defense and security consultancy, modernization and reorganization service, private defense, and security training services with supply services for the Armed Forces and Police Formations of the Islamic countries.

 • Mısırlı gazeteci (عبد الستار حتيتة) Abdülsettar Hetita tarafından şirketimize yöneltilen sorulara cevap olarak gönderilen aşağıdaki mesajı kamuoyunun bilgisine de sunuyoruz.

  Sayın Hetita,

  SADAT'ın misyonu uluslararası alanda Silahlı Kuvvetlerin ve İç Güvenlik Güçlerinin organizasyonu, iç güvenlik ve savunma alanında stratejik danışmanlık, iç güvenlik ve askeri eğitim ile donatım alanlarında hizmet vererek, İslam Ülkeleri arasında savunma ve savunma sanayi işbirliği ortamı oluşturmayı ve İslam Dünyasının kendine yeterli bir askeri güç olarak da Dünya Süper Güçleri arasındaki hak ettiği yerini almasına yardımcı olmaktır.[i]

  SADAT'ın vizyonu hizmet verdiği ülkelere yönelik, jeopolitik durumuna uygun, tehdit değerlendirmeleri yaparak, bu değerlendirmelere uygun, ülke savunmasının ve iç güvenliğinin temini için, en etkin ve modern ihtiyaçları karşılayacak şekilde Silahlı Kuvvetlerinin ve İç Güvenlik Güçlerinin organizasyonunu sağlamaktır.[ii]

  SADAT’ın müşteri portföyü içinde Türkiye’nin dost ve müttefiki ülkeler olarak Mısır olduğu gibi Libya’da bulunmaktadır. 2013 yılında Libya Silahlı Kuvvetleri için talepleri üzerine birkaç proje de üretmiştik.[iii] İsyancı General Hafter komutasında terör eylemlerinin başlaması ile çalışmalarımız kesintiye uğradı. Libya’nın istikrara kavuşması sonrasında projelerimize kaldığımız yerden devam etmeyi umuyoruz.