SADAT Savunma
SADAT Savunma
SADAT Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. uluslararası savunma alanında danışmanlık ve askeri eğitim veren ilk ve tek Türk Özel Askeri Şirketidir.

SADAT Savunma (E) Tuğgeneral Adnan TANRIVERDİ başkanlığında Türk Silahlı Kuvvetlerinin çeşitli birliklerinden emekli olan 23 Subay ve Astsubay tarafından kurulmuş ve Şirket Ana Sözleşmesi 28 Şubat 2012 tarihli ve 8015 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanarak faaliyetlerine başlamıştır.

SADAT Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Danışmanlık, Eğitim ve İkmal olmak üzere üç ana alanda hizmet sunmaktadır.

SADAT Savunma, silahlı kuvvetler ve polis teşkilatlarının ihtiyaç duyabileceği her türlü hizmeti sunma imkan ve kabiliyetine sahiptir.
Menu
HİZMETLERİMİZ
Danışmanlık
Image is not available

SADAT Savunma hizmet verilen ülkelere yönelik askeri tehdit değerlendirmesini yapar. Bu değerlendirmeye göre, hizmet verilen ülkenin münferit veya dost ülkeleri ile ortak savunma imkanlarını tespit eder ve tehdide uygun olarak Silahlı Kuvvetlerini organize eder.

Image is not available

Güvenlik güçlerinin, talep eden ülke halkının örf, adet, gelenek ve kültürüne uyum sağlayacak şekilde ve en modern anlamda yeniden düzenlenmesini amaçlar.

EĞİTİM
Image is not available

SADAT Savunma hizmet verilen ülkelerin Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerinin tek er ve tek silahtan en üst seviye birliğine kadar nizami askeri eğitici eğitimi ve son kullanıcı eğitimini yaptırır.

Image is not available

SADAT Savunma; T.C. Emniyet Teşkilatının her türlü eğitim müesseselerinde eğitici ve idareci olarak görev yaptıktan sonra emekli olmuş, 1. Sınıf Emniyet Müdürlerinden oluşan ehil ekipler vasıtası ile Emniyet Teşkilatının reorganizasyonunu gerçekleştirebilir.

DONATIM
Image is not available

SADAT Savunma hizmet verilen ülkenin Silahlı Kuvvetleri ve Polis Teşkilatının ihtiyaç duyacağı her türlü silah, araç, gereç, yedek parça, patlayıcı madde ve malzemenin ihtiyaçlarının tespiti, depolanması, tedariki, dağıtımı, bakımı ve onarımı hizmetlerini yapar.

Image is not available

Emniyet ve Jandarma Teşkilatının Teşkilat ve Malzeme kadrolarına göre ihtiyaç duyulan modern silah, araç ve gereçlerinin uluslararası piyasadan temininde müşavirlik ve aracılık yapar.

Image is not available

SADAT Savunma Bakım Personeli; Türk Silahlı Kuvvetlerinin, her kuvvet ve sınıfında bulunan silah, araç, gereç, özel donanım ve mühimmat branşlarında mühendis ve teknisyen olarak görev yaptıktan sonra emekli olmuş, deneyimli, mütehassıs ve seçilmiş personelden oluşmaktadır.

Özel Kuvvetler Eğitim Merkezi
ANAHTAR TESLİM ÇÖZÜMLER
SADAT Savunma hizmet sunduğu savunma ve güvenlik alanındaki danışmanlık, eğitim ve donatım konularında anahtar teslim çözüm paketleri üretmektedir.
SADAT Savunma tek erden başlayıp, takım, bölük, tabur, alay, tugay, tümen, kolordu, ordu ve kuvvet seviyesi de dahil birlikleri a'dan z'ye sıfırdan başlayarak kurma imkan ve kabiliyetine sahiptir.
PlayPlay
Sınır Gözetleme ve Koruma Karakolu
ANAHTAR TESLİM ÇÖZÜMLER
SADAT Savunma özel tasarımı Sınır (Hudut) Gözetleme ve Koruma Karakolu (Kalekol). Sınır güvenliğini sağlamak için dayanıklı ve kaliteli malzeme kullanılarak; sınır muhafızları tarafından en uygun koruma teknik ve taktiklerinin uygulanmasına imkan veren; son model cihaz ve teknolojik sistemlerle donatılmış Sınır Gözetleme ve Koruma Karakolu (Kalekol) SADAT Savunma tarafından tasarlanmıştır.
PlayPlay
Askeri Standardizasyon Merkezleri
ANAHTAR TESLİM ÇÖZÜMLER
“Askeri Standardizasyon ve Metroloji Merkezleri” ülkelerin savunma sanayi alanında ortak askeri standardizasyona ulaşmasını ve ülkeler arasında askeri lojistik faaliyetlerin kolayca yürütülmesini amaçlamaktadır.
PlayPlay
Lojistik Sistem Çözümleri
ANAHTAR TESLİM ÇÖZÜMLER
SADAT Savunma tarafından tasarlanan Askeri Lojistik Sistemler, gelişmiş silahlı kuvvetler tarafından da kullanılan; hızlı harekete geçme ve mobilize olabilme gerekliliği, eğitim, tatbikat veya operasyonların başarısının arttırılması ve yapılabilecek olası operasyonların başarısına ciddi ölçüde katkı sağlamaya dönük bir çalışmadır. Temel amaç kışlaların konuşlu olduğu yerden eğitim, tatbikat veya operasyon bölgesine muharip unsurlar ile lojistik ihtiyaçların da aynı hızda aktarılması ihtiyacının giderilmesidir.
PlayPlay
previous arrow
next arrow
Cephanelik Sistemleri
ASKERİ LOJİSTİK SİSTEMLER
Cephanelik Sistemleri

SADAT Savunma tarafından tasarlanıp uygulamaya konan bu yeni konsept; tüm modern orduların ihtiyacı olan “Mobilizasyon” gereksinimine önemli katkı sağlamaktadır.

Hareketli, taşınabilir ve sabit modüler cephanelik tasarımları hem ülke Silahlı Kuvvetlerinin görev başarılarının yükselmesini sağlamakta hem de düşük maliyetli olması sebebiyle önemli bir eksiği gidermektedir.

Eğitim Simülasyon Sistem Çözümleri
ASKERİ LOJİSTİK SİSTEMLER
Eğitim Simülasyon Sistem Çözümleri

Gelişmiş ordular artık eğitim simülatörlerini hemen hemen her branşta kullanmaktadır. Kullanılan bu simülatörler eğitimin kalitesini yükseltmekte ve eğitim maliyetlerini de ciddi oranda düşürmektedir.

SADAT Savunmanın geliştirdiği mobil simülasyon sistemleri eğitime ihtiyaç duyulan yerlere alanında uzman simülasyon sistemlerini kolayca ulaştırabilmek amacıyla tasarlamıştır.

Poligon Sistem Çözümleri
ASKERİ LOJİSTİK SİSTEMLER
Poligon Sistem Çözümleri

SADAT Savunma tarafından tasarlanmış olan “Poligon Sistemleri” gerçek atışların yapılabildiği tabanca, tüfek hatta keskin nişancı tüfeği atışlarının bile yapılabileceği tasarımlardır.

 
 

İrticai faaliyetlerde bulunduğu gerekçesi ile ordu ile ilişiği kesilen ve kontrgerillacı olduğu iddia edilen, SADAT kurucusu Adnan Tanrıverdi'nin AK Parti ile ilişkisinin boyutu nedir?

Soruyu Em Tuğg Adnan Tanrıverdi teessüfle karşılamaktadır.

Adnan Tanrıverdi, Türk Silahlı Kuvvetlerinden, Tuğgenerallik rütbesindeki bekleme süresini tamamladıktan sonra, kadrosuzluktan emekli edilmiştir. İrticai faaliyette bulunduğu gerekçe göstererek ilişiği kesilmiş değildir.

Emekli Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi kontrgerillacı değildir. Türk Silahlı Kuvvetlerinin çok farklı, fakat hepsi de seçkin olan, görev yerlerinde 32 yıl emsalinin en ön sıralarında yer alarak ve yüzbaşılığının bekleme süresini bitirmeden, bir yıl erken terfi ettirilmiş başarılı bir muvazzaflık geçmişi bulunan bir kişidir.

Adnan Tanrıverdi, emekliliğinden itibaren, AK Parti dışındaki bir çok partiden, partilerine girme ve TBMM'e taşınma teklifi aldığı halde, siyasete girmeyi düşünmeyen, AK Parti'den böyle bir teklif almadığı gibi, her hangi bir organı ile de fiziki bağı bulunmayan bir kişidir. Bu meseleye de inancına uygun bir hizmet alanı olarak gördüğü ve Ülkemizdeki eksikliğini duyduğu için girmiştir.