sniper

 • Kurs Başlangıç Yeterlilik Kriterleri:
  Kursun takip edilebilmesi için kursiyerlerin bazı eğitimlerden geçmiş ve bu eğitimler sonucunda belirli yetenekleri kazanmış olması gerekmektedir. Bunlar asgari olarak;

  1. Temel askerlik kural ve tekniklerinin bilinmesi,
  2. 20 Kg sırt çantası ile 7200 metre mesafenin 52 dakikanın altında tamamlanabilmesi,
  3. Tabanca ve piyade tüfeği atışlarında %60 başarı sağlanmasıdır.

  Yapılacak test ve değerlendirmede başarı gösteren kursiyerler Keskin Nişancılık Kursuna kabul edilir. (Kurslarımız sadece Silahlı Kuvvetler ve Emniyet Teşkilatının katılımına açık olup, sivil veya bireysel katılım mümkün değildir.)

   

  Eğitim Konuları:
  Keskin Nişancılık Kursu; yetişmiş eğiticiler tarafından, her kursiyer için tahsis edilen özel teçhizat ve tahkim edevatı ile, arazi ortamında, temel bilgiler verildikten sonra, helikopter, bot, elektronik simülasyon kiti, ilkyardım simülasyon kiti gibi araç ve gereçler kullanılarak,yapılan eğitim programı çerçevesinde uygulanan tatbikatlarla, meleke haline getirilmek suretiyle;

  1. Savaş beden eğitimi ve fizik kondisyon,
  2. Temel atış tekniği,
  3. İleri atış tekniği,
  4. Özel keşif istihbarat,
  5. Muhabere,
  6. Hayatı idame ve Kaçma kurtulma;

  ana konularında eğitimler verilir.

  Kurs Sonucunda Kazandırılacak Kabiliyetler:
  Kursiyerler, Keskin Nişancılık Kursu sonucunda;

  1. Mevcut silahlarını çok iyi tanıyıp üst seviyede, atış gerçekleştirme,
  2. Kamuflaj tekniklerini uygulayarak araziye uyum sağlayabilme,
  3. Dünya ordularında kullanılan keskin nişancı silahlarını tanıma,
  4. İlkyardım konularını bilme ve uygulama,
  5. Düşman bölgesinde icra edilen görev esnasında ve sonrasında zor şartlarda hayatta kalma,

  İmkân ve kabiliyetlerini pekiştirilir.

  Kurs sonu yapılacak test ve değerlendirmelerde başarılı olan kursiyerlere kursu takip ettiğini ve başarı durumunu belirten bir Keskin Nişancılık sertifikası verilir.

  Kursun Süresi:
  Keskin Nişancılık eğitimleri teorik,nazari ve simülasyon eğitimleri olarak toplam 8 haftalık bir programdan oluşmaktadır.

 • Günümüzde Asimetrik Savaşın bir unsuru olarak, ikişer kişilik Sniper timleri kullanılarak, hasım taraf üzerinde büyük bir tesir oluşturulması mümkündür. Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütleri ile olan yoğun mücadelesinde Özel Görev Nişancısı (sniper) timlerini başarıyla kullanması bunu teyit etmektedir. 

  İsabetli ve etkili atış yapan personel 3 kategoriye ayrılır;

  1. Nişancı: Silahın yapısal özelliklerini, atıcılık teknik ve prensiplerini kişisel kabiliyetleri ile birleştirerek, ilave herhangi bir cihaz kullanmaksızın her ortamda yüksek isabetli atış yapabilen kişidir.

  2. Keskin Nişancı (Sharp-Shooter): Optik cihazlar (silah dürbünü, rüzgâr ölçer vb.) ile teçhiz edilmiş özel imal edilmiş bir tüfek ile, 600 m civarındaki mesafelere isabetli atışlar yapabilme yetenek ve kabiliyetine sahip olan kişidir.

  3. Özel Görev Nişancısı (Sniper): Daha üstün özellikteki dürbün ve atış bilgisayarı gibi cihazlarla donatılmış 600 m ve daha uzaktaki hedeflere isabetli atış yapabilme kabiliyeti bulunan, özel imal edilmiş bir tüfekle, her hava şartında, gerektiğinde düşman hattının içlerinde, tüm kamuflaj tekniklerini kullanarak çok yüksek bir yüzde ile atış yapabilme (%99) yeteneğine ve kabiliyetine sahip olan kişidir. Bir nişancı yardımcısı ile takviye edilerek 2 kişilik bir tim halinde görev yaparlar.

    

  Özel Görev Nişancısı; üstün bir bedeni dayanıklılık ve sağlam bir psikolojik ruh yapısına sahip, yoğun bir eğitimden geçirilmiş ve teknik donanıma sahip olan profesyonel bir atış uzmanıdır. Özel Görev Nişancısı, keskin nişancı tarafından tesir altına alınamayan hedeflere; mesafe, boyut, konum, geçici doğa koşulları dikkate alarak başarılı bir şekilde atış yapabilen kişidir.

  Bünyesinde Özel Görev Nişancısı bulunduran taraf, hasım taraf üzerinde, muharebenin kaderini etkileyebilecek bir ‘’kuvvet çarpanı’’ faktörü ile, potansiyel bir üstünlük sağlar.

  Muharebe sahasında ve temas hattının gerisinde faaliyet gösterirken, uzun süre hayatta kalabilmek için, tüm hayatı idame yeteneklerine sahip olmalı ve her tür ortamda örtü ve gizleme (kamuflaj) tekniklerini uygulayabilmelidir. Nişancı yardımcısı da aynı esaslarda eğitilir.

  Özel Görev Nişancısı, bu yetenekleri pekiştirinceye ve meleke kazanacak şekilde ustalaşıncaya kadar, eğitimleri çok sayıda tekrarlamalı; ruhsal ve bedensel kabiliyetlerini sürekli en üst seviyede idame ettirmelidir.

  ÖZEL GÖREV NİŞANCISI EĞİTİMİ

  Nişancı ve Keskin nişancılar arasından seçilen aday kursiyerler, yapılacak test ve değerlendirmede başarı göstermesi halinde, Özel Görev Nişancılığı Eğitimine kabul edilirler.

  Kursa Katılım Yeterlilik Kriterleri

  1. Temel askerlik kural ve tekniklerini bilmek.
  2. 20 Kg sırt çantası ile, 7200 m 52 dakikanın altında tamamlayabilmek.
  3. Tabanca ve piyade tüfeği atışlarında %80 başarı sağlamak (Keskin Nişancı seviyesinde atış yeteneğine sahip olmak)

  Eğitim Konuları

  Özel Görev Nişancısı Eğitimi; uzman eğiticiler tarafından, her kursiyer için tahsis edilen özel teçhizat ve tahkim edevatı ile, arazi ortamında, temel bilgiler verildikten sonra, yapılan eğitim programı çerçevesinde uygulanan tatbikatlarla, meleke haline getirilmek suretiyle verilir.

  1. Savaş beden eğitimi ve fiziki kondisyon
  2. Temel atış teknikleri
  3. İleri atış teknikleri
  4. Özel keşif & istihbarat
  5. Muhabere
  6. Örtü ve gizleme
  7. Hayatı idame
  8. Kaçma ve kurtulma

  Eğitim Sonucunda Kazandırılacak Kabiliyetler 

  Eğitimlerde çeşitli silahlar, helikopter, bot, elektronik simülasyon kiti, ilkyardım simülasyon kiti vb. araç ve gereçler kullanılarak, Özel Görev Nişancılığına yönelik olarak;

  1. Mevcut silahlarını çok iyi tanıyıp en üst seviyede atış yapmak,
  2. Dünya ordularında kullanılan keskin nişancı silahlarını tanıma,
  3. İlkyardım konularını bilmek ve uygulama,
  4. Düşman bölgesinde icra edilen görev esnasında ve sonrasında zor şartlarda hayatta kalma
  5. Uzak mesafelerden (uygun silah ve ilave teknik teçhizatla, 1800 m kadar) hedef seçerek tam isabetli atışlar yapabilme,

  imkân ve kabiliyetleri pekiştirilir.

   

  Kurs sonunda yapılacak test ve değerlendirmelerde, başarılı olan kursiyerlere, kursu takip ettiğini ve başarı durumunu belirten bir Özel Görev Nişancısı (Sniper) sertifikası verilir.

  Eğitim Süresi

  Özel Görev Nişancısı (Sniper) eğitimleri teorik eğitim, simülasyon eğitimleri ve atış görevleri olarak toplam 12 haftalık bir programdan oluşmaktadır. 

 • As an element of today’s Asymmetrical War, it is possible to cause a massive impact on the enemy by using the dual Sniper teams. Within the scope of intense struggle between Turkish Armed Forces and terrorist organizations, using the Special Task Shooter (sniper) teams proves the significance of its power.  

  The personnel with the ability to shoot accurately and effectively are categorized under three groups:

  1. Shooter: This is the person who has the ability to shoot with high accuracy in every kind of environment, without using any additional tool, by combining the structural characteristics of the weapon, shooting techniques and principles with personal abilities..
  2. Sharp-Shooter: This is the person having the talent and ability to make accurate shoots in a distance about 600 meters with a special rifle equipped with optical tools (weapon sight, wind gauge, etc.)
  3. Sniper / Special Task Shooter: The person with the talent and ability to have very high accuracy in shooting (99%) by using all the camouflage techniques, within the enemy perimeter when required, under any weather conditions, with a custom rifle, having the ability to make accurate shoots in a distance of 600 meters and more, equipped with weapon sights and shooting computers with more advanced features. They carry out missions as a dual team with a sniper assistant. 

  The Special Task Shooter (Sniper) is a professional shooting expert having the required technical background, physical endurance and a strong psychology. The Special Task Shooter has the ability to make successful shots based on the distance, scale, location, temporary nature conditions on targets which cannot be stricken by the Sharp Shooter.

  The faction with a Sniper achieves potential superiority on the enemy with a “force multiplier” factor, which has the ability to seal the fate of war.

  He must have all the abilities to survive for a long time while engaging in the combat zone and behind the contact line, as well as having the ability to implement all concealment and camouflage techniques. The sniper assistant is trained under the same conditions.

  The trainings of a sniper must be repeated until the foregoing abilities are intensified and the required experience is gained; both the psychological and physical abilities are to be maintained always on a maximized level. 

  SPECIAL TASK SHOOTER TRAINING

  Where the candidate trainees and personnel, elected among the shooters and sharp shooters, show success in the tests and evaluation processes, they are accepted to the Special Task Shooter Training.

  Qualification Criteria for Attending the Course

  1. Knowing the general military rules and techniques
  2. Completing the track of 7200 meters under 52 minutes, with a 20-kg rucksack
  3. Having 80% accuracy rate in the pistol and infantry rifle shoots (Having the shooting ability at the level of a Sharp Shooter)

   

  Training Subjects

  Special Task Shooter Training is provided by professional trainers with custom equipment and entrenching tools assigned specific to each trainee in the field, after providing the basic information in line with the simulated military operations carried out within the framework of the completed training programme, in order to get the trainees experienced and able perform operations..

  1. Combat physical training and condition
  2. Basic shooting techniques
  3. Advanced shooting techniques
  4. Special reconnaissance & intelligence
  5. Correspondence
  6. Concealment and camouflage
  7. Survival
  8. Evasion and escape

  Abilities to be Gained After the Training

  The following skills of the trainees are improved by using various weapons, helicopter, boat, electronic simulation kit, first aid simulation kit, etc. during the Special Task Shooter Trainings:

  1. Knowing their weapons in depth and shooting with the highest accuracy,
  2. Knowing the sniper rifles used in the armies of other countries,
  3. Knowing and implementing the first aid practices,
  4. Surviving during and after the missions in the enemy zone under challenging conditions,
  5. Making direct-hit shoots by choosing the target from long distances (up to 1800 meters with the respective weapon and additional technical equipment),

  The foregoing abilities and skills of the trainee are improved. The trainees successfully passing the tests and evaluations to be held at the end of the training, are awarded with a Special Task Shooter (Sniper) certificate, stating the completion of course his success status.

  Duration of Training

  Special Task Shooter (Sniper) trainings comprise of a 12-week programme, as theoretical training, simulation trainings and shooting tasks..