Tüm Eğitim ve Danışmanlık hizmetlerimiz dost ve müttefik ülkelerin Silahlı Kuvvetleri ve Polis Teşkilatlarına mahsustur.

Eğitimlerimize bireysel katılım mümkün değildir!

 

Özel Birlik İhtisas Kursları

Özel Birlik Temel Kursunu takip etmiş personel için uygulanan 18 hafta süreli bu kurslarda:

 1. Fizik kondisyon,
 2. Özel dalış,
 3. Özel keşif istihbarat,
 4. Muharebe arama kurtarma (MAK),
 5. İleri tahrip,
 6. Keskin nişancılık,
 7. Kapalı mahal harekatı,
 8. Meskûn mahallerde muharebe,
 9. Helikopter / uçak harekâtı,
 10. Denizaltı harekâtı,
 11. Paraşüt harekâtı

ana konularında eğitim verilerek, kursların sonunda, kursiyerlerin;

 1. Özel birlik harekâtı gerçekleştirebilecek her tür fizik ve kondisyona sahip,
 2. Yakın dövüş tekniklerini bilen; gerektiğinde kendini savunmak ve düşmanla temas halinde iken düşmanı alt etmek için kullanabilen,
 3. Mevcut silahları kullanarak, yüksek bir vuruş kabiliyetine sahip,
 4. Her türlü zor tabiat şartlarında hayatta kalma tekniklerini bilen ve gerektiğinde bu teknikleri kullanabilen,
 5. Özel bot harekâtı düzenleyebilir ve süratli botla gemilere ve sahil tesislerine taarruz gerçekleştirebilen,
 6. İleri düzey keskin nişancılık eğitiminin kazandırdığı yeteneklerle, verilecek her türlü görevi başarıyla tamamlayabilen,
 7. Su altında balıkadam kabiliyetlerinin tümünü kazanmış, fazladan sualtında iş yapabilme kabiliyetine de ulaşmış,
 8. Kapalı devre solunum cihazı ile su altında 3-4 saat sürekli yüzebilen, gemilere ve yüzer unsurlara sualtından sinsi taarruz yoluyla sabotaj düzenleyebilen,
 9. Yüksek irtifalardan gece paraşüt atlayışı yaparak havada uzak mesafeler kat edip, düşman unsurlarını şaşırtıp şok baskın ve sabotajlar yapabilen,
 10. Her Tür Helikopter Operasyonlarını gerçekleştirebilen,
 11. Her çeşit tahrip maddelerini bilip; araç, bina, köprü, tesis gibi yerleri tahrip edebilen,

imkan, kabiliyet ve yeteneklerini kazanmış, çok özel ve üstün vasıflara sahip savaşçı elemanlar olarak yetişmeleri sağlanmaktadır.

Örnek Hizmet Paketlerimiz

Örnek Hizmet Paketlerimiz
Örnek Hizmet Paketlerimiz

 

Kara Kuvvetleri için örnek hizmet paketlerimiz
Kara Kuvvetleri için örnek paketlerimiz HTML | PDF

 

Deniz Kuvvetleri için örnek hizmet paketlerimiz
Deniz Kuvvetleri için örnek paketlerimiz HTML | PDF

 

Hava Kuvvetleri için örnek paketlerimiz
Hava Kuvvetleri için örnek paketlerimiz HTML | PDF

 

Polis Kuvvetleri için örnek paketlerimiz
Polis Kuvvetleri için örnek paketlerimiz HTML | PDF

 

Bakım Onarım Sistemi Örnek Paketimiz
Bakım Onarım Sistemi Örnek Paketimiz HTML | PDF

 

Özel Eğitim Nişancısı (Sniper) İçin Örnek Paketimiz HTML | PDF