SADAT Savunma, eli altında bulundurduğu, geniş eğitim kadrosundan seçerek oluşturduğu ekiplerle, Dost Ülkelerin Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyacağı her alanda temel, ihtisas ve intibak eğitimlerini, talep eden Devletlerin kendi Ülkelerinde, etkin bir şekilde verme imkan ve kabiliyetine sahiptir.

SADAT Savunma; dünya silahlı kuvvetlerinin her sınıf ve branşı ile ilgili kursların açılıp yürütülmesi için ihtiyaç duyulacak, eğitim planı, programı, öğretmen ve kursiyer ders notları dahil, geniş bir eğitim dokümanı arşivine sahip olup, ileri teknolojinin gerektirdiği değişiklikleri zamanında yaparak, sahasında yetenekli öğretmenler tarafından, talep eden Ülkelerin askeri personeli için açılacak kurslarda kullanılmaya hazır olarak bulundurmaktadır.

SADAT Savunma; Türk Silahlı Kuvvetlerinden emekli olmuş hem genç hem de tecrübeli, branşlarında ihtisas sahibi, nitelikli ve özel kabiliyetlere sahip eğitici personel portföyüne sahiptir. Ayrıca, mevcut eğitici kadrosunu ihtiyaca göre genişletme imkanını da her zaman kullanmaya hazır bulunmaktadır.

SADAT Savunma; modern silahlı kuvvetlerde ileri teknoloji ürünü savunma sistem, araç, gereç ve silah bulundurmak kadar ve hatta ondan daha önemli ve öncelikli olarak; üstün fizik gücüne ve savaşın her durumuna cevap verebilecek niteliklere sahip, yetişmiş personelin mevcudiyetinin, Ülke savunmalarına katkısının bulunduğu bilinci ile hareket ederek; teker, küçük birlik ve özel birlik ve özel personel eğitimi ve kursları üzerinde hassasiyetle durmaktadır.

SADAT Savunma; ferdi yeteneklerin gelişmesini sağlayacak, geniş kurs yelpazesinden seçilmiş kurslarımız;

 1. Genel Eğitim Paketleri
  1. Teker muharebe ve küçük birlik taktikleri kursu,
  2. Özel birlik temel kursu,
  3. Özel birlik ileri ihtisas kursu,
  4. Havacılık Kursları,
 2. Alternatif Uzmanlık Kursları
  1. Kara Kuvvetleri için Eğitim Paketleri
   1. Kara harekatı eğitim paketi,
   2. Keskin nişancılık eğitim paketi,
   3. Özel Görev Nişancısı (Sniper) kurs paketi, 
   4. Koruma kurs paketi,
   5. Tahrip kurs paketi,
   6. Gayrı Nizami Harp kurs paketi,
   7. Meskun Mahal Operasyonları eğitim paketi
   8. Tek Er Muharebe kurs paketi,
   9. Topçu ve havan ileri gözetleyicilik kurs paketi,
   10. Tank Avcılığı (Zırhlı Araç tahribi / sağlam ele geçirilmesi) kurs paketi
  2. Deniz Kuvvetleri için Eğitim Paketleri
   1. Deniz harekatı kurs paketi,
   2. Kurbağaadam temel eğitim paketi
  3. Hava Kuvvetleri için Eğitim Paketleri
   1. Hava harekatı kurs paketi,
   2. Helikopter pilotu kurs paketi
  4. Emniyet Teşkilatı için Eğitim Paketleri
   1. Hudut karakol emniyeti kurs paketi
   2. Polis Özel Harekat temel eğitim paketi
   3. Meskun Mahal Operasyonları eğitim paketi

 

Dört hafta süreli bu kurslarda;

 1. Yanaşık düzen,
 2. Mekanik nişancılık ve atış,
 3. İstihbarat,
 4. Düşmanın görerek ve görmeyerek ateşinden korunma,
 5. Beka tedbirleri,
 6. Düşman ateşi altında ilerleme taktikleri,
 7. Arazide yön tayini, hedef tayin usulleri ve pusula ile yön tayini,

ana konularında eğitim verilerek, kursların sonunda kursiyerlerin;

 1. Tek erin, temel askerlik bilgilerini alarak düzenli ordunun disiplin, sevk ve idaresine uyumlu hizmet verebilme
 2. Asli silahının muharebe sahasında bakımını yapıp ustalıkla kullanabilme, atış teknikleri ve nişancılıkta kazandığı melekelerle silahını en etkin şekilde kullanabilme,
 3. Muharebe alanında hayatta kalmanın temel kurallarını uygulayabilme,
 4. Düşmanla temas anında en uygun hareket tarzlarını seçerek tatbik edebilme

imkan ve kabiliyetleri geliştirilmiş olacaktır.

 Yirmi bir hafta süreli bu kurslarda;

 1. Fizik kondisyon,
 2. İlk yardım,
 3. Yakın dövüş,
 4. Harita,
 5. Bot/ motor,
 6. Dağcılık,
 7. Muhabere,
 8. Hayatı idame kaçma kurtulma,
 9. Atış,
 10. Kurbağa adam,
 11. Küçük birlik taktikleri,
 12. Temel tahrip,
 13. Amfibi harekât,

ana konularında eğitim verilerek, kursların sonunda, kursiyerlerin;

 1. Yüksek fiziksel ve psikolojik kabiliyetlere sahip,
 2. Yakın dövüş tekniklerini bilen; gerektiğinde kendini savunmak ve düşmanla temas halinde iken düşmanı alt etmek için kullanabilen,
 3. Her türlü hava, arazi ve iklim şartlarında düşmana yaklaşarak hedefini bulabilen ve etkisiz hale getirebilen,
 4. Mevcut silahları kullanarak, yüksek bir vuruş kabiliyetine sahip olan,
 5. Her türlü arazide ve denizde rahatlıkla yön bulup, her tür haritayı kullanabilen, kendisi harita çıkartabilen,
 6. Kurbağa adam/Balıkadam eğitimlerini uluslararası standartlara uygun olarak alan,
 7. Deniz araçlarını tanıyıp gerektiğinde kullanabilen,
 8. Muhabere cihazlarını tanıyıp, önemli konuları dost unsurlara şifreli olarak bildirip alabilen,
 9. Zor arazi, hava ve iklim şartlarında hayatta kalma tekniklerini bilen ve gerektiğinde bu teknikleri kullanabilen,
 10. Temel tahrip konularını bilen, tahrip maddelerini tanıyıp kullanabilen,
 11. Amfibi harekât tekniklerini bilen,
 12. Çıkarma harekâtında öncü kuvvet olarak kullanılabilen;

imkan, kabiliyet ve yetenekleri kazanmış elemanlar olarak yetişmesi sağlanmaktadır.

Özel Birlik Temel Kursunu takip etmiş personel için uygulanan 18 hafta süreli bu kurslarda:

 1. Fizik kondisyon,
 2. Özel dalış,
 3. Özel keşif istihbarat,
 4. Muharebe arama kurtarma (MAK),
 5. İleri tahrip,
 6. Keskin nişancılık,
 7. Kapalı mahal harekatı,
 8. Meskûn mahallerde muharebe,
 9. Helikopter / uçak harekâtı,
 10. Denizaltı harekâtı,
 11. Paraşüt harekâtı

ana konularında eğitim verilerek, kursların sonunda, kursiyerlerin;

 1. Özel birlik harekâtı gerçekleştirebilecek her tür fizik ve kondisyona sahip,
 2. Yakın dövüş tekniklerini bilen; gerektiğinde kendini savunmak ve düşmanla temas halinde iken düşmanı alt etmek için kullanabilen,
 3. Mevcut silahları kullanarak, yüksek bir vuruş kabiliyetine sahip,
 4. Her türlü zor tabiat şartlarında hayatta kalma tekniklerini bilen ve gerektiğinde bu teknikleri kullanabilen,
 5. Özel bot harekâtı düzenleyebilir ve süratli botla gemilere ve sahil tesislerine taarruz gerçekleştirebilen,
 6. İleri düzey keskin nişancılık eğitiminin kazandırdığı yeteneklerle, verilecek her türlü görevi başarıyla tamamlayabilen,
 7. Su altında balıkadam kabiliyetlerinin tümünü kazanmış, fazladan sualtında iş yapabilme kabiliyetine de ulaşmış,
 8. Kapalı devre solunum cihazı ile su altında 3-4 saat sürekli yüzebilen, gemilere ve yüzer unsurlara sualtından sinsi taarruz yoluyla sabotaj düzenleyebilen,
 9. Yüksek irtifalardan gece paraşüt atlayışı yaparak havada uzak mesafeler kat edip, düşman unsurlarını şaşırtıp şok baskın ve sabotajlar yapabilen,
 10. Her Tür Helikopter Operasyonlarını gerçekleştirebilen,
 11. Her çeşit tahrip maddelerini bilip; araç, bina, köprü, tesis gibi yerleri tahrip edebilen,

imkan, kabiliyet ve yeteneklerini kazanmış, çok özel ve üstün vasıflara sahip savaşçı elemanlar olarak yetişmeleri sağlanmaktadır.

Previous Next

pilot simulationSADAT Savunma; Türk Silahlı Kuvvetlerinde başarı ile hizmet ettikten sonra emekli olmuş pilotların öğretmen olarak görev yapacağı üç ayrı kurs ile, talep eden ülkenin havacı personeline, her cins uçak ve helikopter için, Pilotluk Eğitimi, Uçak Tip Eğitimi ve Savaş Eğitimi vererek, savaş pilotu yetiştirme imkan ve kabiliyetine sahiptir.


Pilotluk Eğitimi;
SADAT Savunma, talep eden ülkede uluslararası normlarda pilotluk eğitimlerini planlar koordine eder ve uygular. Pilot eğitimleri istenilen özelliklere göre ayrıca planlanabilir. Standart pilot eğitimleri süresi minimum 1 maksimum 2 sene içerisinde bitirilir. Pilot sertifikasyonları ilgili ülkelere göre düzenlenir veya bu ülkelerin standartlarında eğitim tamamlanarak pilot sertifikalarının alınması sağlanır.

Uçak Tip Eğitimi;
SADAT Savunma tarafından; Savaş uçakları dışında diğer uçak ve helikopterlerin tiplerine göre yaptırılacak eğitimler değerlendirilerek, “Pilot eğitimini” tamamlamış olan pilotların uçacakları uçaklara intibak eğitimleri yaptırılır. Bu uçaklar savaş uçakları, nakliye, tanker, awacs uçakları veya helikopterler olabilir. Ülkelerin kullandıkları veya yeni alacakları uçakların eğitimi ile ilgili planlama ve uygulama için SADAT A.Ş. tarafından geniş incelemeler yapılarak, en uygun kurs plan ve programı ile, Ülkelerin kendi uçaklarında veya anlaşmalı üçüncü ülkelerin uçaklarında eğitimler yaptırılır.

Savaş Eğitimi;
SADAT Savunma tarafından; Uçak tip eğitimlerini almış olan pilotlara istendiğinde ilgili ülkede savaş eğitimleri yaptırılır. Bu eğitimler uzun süreli olup istenen ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda planlanır. Gerektiğinde ülkenin tehdit algılamaları değerlendirilerek eğitim programları uygun hale getirilir.

aviation courses

Örnek Hizmet Paketlerimiz

Örnek Hizmet Paketlerimiz
Örnek Hizmet Paketlerimiz

 

Kara Kuvvetleri için örnek hizmet paketlerimiz
Kara Kuvvetleri için örnek paketlerimiz HTML | PDF

 

Deniz Kuvvetleri için örnek hizmet paketlerimiz
Deniz Kuvvetleri için örnek paketlerimiz HTML | PDF

 

Hava Kuvvetleri için örnek paketlerimiz
Hava Kuvvetleri için örnek paketlerimiz HTML | PDF

 

Polis Kuvvetleri için örnek paketlerimiz
Polis Kuvvetleri için örnek paketlerimiz HTML | PDF

 

Bakım Onarım Sistemi Örnek Paketimiz
Bakım Onarım Sistemi Örnek Paketimiz HTML | PDF