Uluslararası Ortak Savunma Sanayi Üretimi Kongresi

Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi ASSAM tarafından düzenlenen Uluslararası Ortak Savunma Sanayi Üretimi Kongresine sponsor olduk.
CEO'muz Melih TANRIVERDİ'nin kongre hakkında Savunma Sanayi Dergilik'e verdiği röportaj...