Basın

 • Görsel, işitsel ve Yazılı Basınımızın Değerli Mensupları,

  Basınımızda yer alan ve yanlış anlaşılmalara sebep olan haber ve yorumlara dayanarak şahsım, kurucusu olduğum ASSAM "Adaleti savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği" ve SADAT "Uluslararası Savunma Danışmanlık A.Ş." hakkında karalama kampanyasına dönüştürülen bir kısım söylem ve eylemler, yine basınımızda yoğun bir şekilde gündem oluşturmaktadır.

  ASSAM "Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği", İslam Ülkelerinin bir irade altında toplanması için gerekli müesseseler ve bu müesseselerin olması gereken mevzuatını araştırarak, yöneticiler için bir İSLAM BİRLİĞİ MODELİ sunmak üzere kurulmuş, fikri araştırmalar yapan bir Sivil Toplum Kuruluşudur.

 • Adnan Tanrıverdi SADAT A.Ş. şirketinin kuruluşu, yaptığı faaliyetler ve şirket hakkında basında çıkan yanlış haberler ile alakalı Posta gazetesine röportaj verdi.

 • Press release about misuse of the "Mahdi" Discourse

  The Valuable Members of our Visual, auditory, and written press,

  Based on the news and comments in our press that led to misunderstandings, Some discourses and actions that have been turned into a smear campaign against ASSAM "The Association of Justice Defenders Strategic Studies Center"  and SADAT "International Defense Consultancy" that I was the FOUNDER, it creates again an intense agenda in our press.

  ASSAM "The Association of Justice Defenders Strategic Studies Center" is a Civil Society Organization that was founded to offer a ISLAMIC UNION MODEL for directors, to gather Islamic countries under one will by establishment the required institutions and studying the necessary legislation for these institutions.

 • Adnan Tanrıverdi gave an interview to the Posta Newspaper about the establishment of SADAT Defense Company, the activities it made, and the false news that was published about the company in the media.