Yumuşak

 • Movement against the Shah.

  International newspapers reported that the maritime border agreement signed between Turkey and Libya in December 2019 is a Shah Mat move that Turkey drew against all other actors in the game in defining the areas of authority in the eastern Mediterranean region. We felt proud.

  Many strategy experts have written about the deal and are still writing and drawing. I want to address a point that has been evaded by the public regarding the outcome of the agreement.

  All countries with ambitions in the Eastern Mediterranean region have agreed against Turkey's move, agreeing that the move will be wasted and that the way they will avoid being Matt has gone through the elimination of the Libyan National Memorandum government, which will be replaced by a rescinding of the deal in the next government. The Berlin conference has led to a single path to Turkey, which was invited by the United Nations-recognized Libyan National Government to join Libya.

 • Şah’a karşı Hamle

  Dünya basını 2019 Aralık ayında Türkiye ile Libya arasında imzalanan deniz sınır anlaşmasına Doğu Akdeniz bölgesi yetki alanlarının belirlenmesi konusunda Türkiye tarafından oyundaki diğer tüm aktörlere karşı çekilen Şah Mat hamlesi olarak yer verdi. Gurur duyduk.

  Pek çok strateji uzmanı bu anlaşma ile ilgili yazdı çizdi ve halen de yazıp çizmeye devam ediyor. Ben anlaşmanın sonuçlarına dair kamuoyunun gözünden kaçmış bir noktaya değinmek istiyorum.

  Doğu Akdeniz bölgesinde emelleri olan tüm ülkeler Türkiye'nin çektiği bu hamleye karşı birleşerek hamleyi boşa çıkaracak ve Mat olmaktan kurtulacakları yolun Libya Ulusal Mutabakat Hükümetinin ortadan kaldırılarak yerine gelecek yeni hükümetin de anlaşmayı iptal etmesinden geçtiği konusunda hem fikir oldular. Berlin konferansının sonucunda Birleşmiş Milletlerce tanınan Libya Ulusal Hükümeti tarafından Libya’ya davet edilen Türkiye’ye tek bir yol bırakılmıştır.