News

We have been aware that everything changed very quickly in the world for a while now, however, are countries ready for this much fast change. What does Turkey live in itself at this process? The question is right here. We have been sleeping and getting up with Covid-19 for days on end. Beside the equilibrium of the world, here where we say that our psychology is broken ...

 We also present the following message to the public opinion as a response to questions posed to our company by Egyptian journalist  (عبد الستار حتيتة) Abdulsettar Hetita.

Dear Hetita,

SADAT's mission is organizing of the Armed Forces and Internal Security Forces internationally, providing strategic consultancy in the field of internal security and defense, serving in the fields of internal security, military training and equipment, creating a defense and defense industry cooperation environment between Islamic Countries and helping the Islamic World to take its rightful place among the World Superpowers as a self-sufficient military force. [i]

SADAT'svision, is providing the organization of the Armed Forces and Internal Security Forces to meet the most effective and modern needs by making threat evaluations based on the geopolitical situation of the countries where it serves, and in accordance with these evaluations. [ii]

SADAT's client’s portfolio includes friendly and allied countries of Turkey as well as Egypt there is also Libya. In 2013 we produced several projects for Libyan Armed Forces based on their demands. [iii] İOur work was interrupted with the start of terrorist acts by the rebel general, Haftar. We hope to continue our projects from where we left off after Libya obtains its stability.

Tags: , ,

Belgeler ortaya çıktı BAE zor durumda

Mercenaries are panacea

In the early 1990s, the western world brought its mercenaries to Iraq on bail from a private military company. Western states have been using Legionaries since medieval ages to maintain the exploitation order in the Middle East, especially in Africa.

When mercenary groups charged with preventing Iraq from procuring the stability of Iraq, which were divided into three due to internal unrest when people started to suffer from human resources, Al-Qaeda was invented and it became a new and very cheap mercenary source based on the ideological base of Muslims from Islamic countries. When the al-Qaeda ideology was insufficient after Syria was messed with chaos, ISIS was invented and put on the ground to create new resources. Today, with Turkey's effective fight, Al Qaeda and ISIS had been ended in the region. In Africa, organizations like Boko Haram continue their activity. When the west financing terrorism and some of the Gulf countries under its guidance had difficulty could not afford to stand against the Turkish Armed Forces and returned to their country in the coffin, and even sometimes did not return, they became have to use mercenaries from Russia with a new organization and use them in Syria.

Today, after Turkey ended terrorism in Syria, the West fell into a new chaos as a result to the request of the Libyan Government Turkey to send its militaries to Libya to end terrorism in Libya.

28 Şubat Postmodern Darbesi

CIA-NATO çetesi 90’lı yılların başında Ilımlı İslam Projesi kapsamında Türkiye’de Laik – Seküler kesimi kamusal alanda “İslam’ı çağrıştıracak tüm sembollerin yasaklanması ve kamu görevlerinde Müslümanların görev almasına son verilmesi”nin zamanının geldiğine ikna etti.[i]

Böylelikle bir taşla iki kuş vurulacaktı;

1)     Vatansever Müslüman halk devlet yönetiminden hem siyaset hem de bürokrasi alanında tecrit edilecekti. Refah partisinin kapatılması… İrtica suçlaması ile fakat yargılamadan memuriyetten çıkarmalar ile 2000’lerin başına kadar çok ciddi kıyımlara imza atıldı.

2)     CIA’in 70’lerden beri hazırladığı FETÖ’ye; silahlı kuvvetler, polis teşkilatı, MİT, yargı, milli eğitim başta olmak üzere tüm alanlarda (başta kamusal alandan atılan Müslüman kesimin yerine olmak üzere) kadrolara yerleşme imkânı doğacaktı. Laik – Seküler kesimle işbirliği yapan FETÖ irtica yaftası yapıştırarak atılanlardan boşalan kadrolara maharetle kendi elemanlarını yerleştirdi.

Kısaca 28 Şubat olarak anılan postmodern darbe mütedeyyin kesimde ciddi travmalara sebep olurken, Laik – Seküler kesimin zafer sarhoşluğundan acı ile uyanması da çok uzun sürmedi. Balyoz ve Ergenekon gibi davalarla FETÖ tarafından TSK’dan tahliye edilmeye başlandılar. Yani elleri ile büyüttükleri yılan onları da sokmaya başlamıştı.

Dine ve dindarlara her daim düşman olan Laik – Seküler camia Türkiye Cumhuriyeti devletinin vatandaşlarının büyük çoğunluğunu oluşturan mütedeyyin kesimin kendilerine düşmanlık beslemediğini hiç bir zaman idrak edemedi.

Tags: , , ,

Şah’a karşı Hamle

Dünya basını 2019 Aralık ayında Türkiye ile Libya arasında imzalanan deniz sınır anlaşmasına Doğu Akdeniz bölgesi yetki alanlarının belirlenmesi konusunda Türkiye tarafından oyundaki diğer tüm aktörlere karşı çekilen Şah Mat hamlesi olarak yer verdi. Gurur duyduk.

Pek çok strateji uzmanı bu anlaşma ile ilgili yazdı çizdi ve halen de yazıp çizmeye devam ediyor. Ben anlaşmanın sonuçlarına dair kamuoyunun gözünden kaçmış bir noktaya değinmek istiyorum.

Doğu Akdeniz bölgesinde emelleri olan tüm ülkeler Türkiye'nin çektiği bu hamleye karşı birleşerek hamleyi boşa çıkaracak ve Mat olmaktan kurtulacakları yolun Libya Ulusal Mutabakat Hükümetinin ortadan kaldırılarak yerine gelecek yeni hükümetinde anlaşmayı iptal etmesinden geçtiği konusunda hem fikir oldular. Berlin konferansının sonucunda Birleşmiş Milletlerce tanınan Libya Ulusal Hükümeti tarafından Libya’ya davet edilen Türkiye’ye tek bir yol bırakılmıştır.

Yeniçağ Newspaper hits the ax at stone in its publications intended to discredit the Turkish armed forces and our country. Although we are tired from carrying news of Yeniçağ over to the judiciary, they are using unfamiliar methods to obtain support for their slander and false news. Although we have announced that SADAT has not have any armed force and invited the claimants to proof this, with Yeniçağ's applying again a question that is mind-blowing to MSB, the veto was eaten.

 

Sample Training Packages
  • Our Training Packages