Ordu dışında böyle bir örgütlenme hem Türk Yasalarına, hem de Uluslararası hukukta suç oluşturmakta mıdır?

Örgütlenmeden ne kast ettiğiniz önemlidir.

SADAT Türk Ticaret Kanununa göre kurulmuş, faaliyetlerini 5201 ve 5202 sayılı kanunlar hükümlerine göre yürütmek durumunda olan bir ticari şirkettir.

Dünyada, bu alanda faaliyet gösteren 70'in üzerinde özel şirket bulunmaktadır. Dolayısı ile iç, dış ve savaş hukuk kurallarına göre tamamen yasal bir ticari şirkettir. Ne kuruluşunda, ne de ana sözleşmesine koyduğu faaliyetlerinde suç teşkil edecek bir unsur bulunmamaktadır.

Bilakis emsallerine nazaran şeffaf ve talep eden yabancı ülkelerin kendi ayakları üzerinde durmasını sağlamayı amaçlayan bir mefkureye de sahiptir.

Yayınlar

SADAT Broşür
Broşür ve kitapçıklar  için resme tıklayınız

Eğitimlerimiz

Eğitim Videosu

Sosyal Medya'da SADAT A.Ş.

  • Facebook: sadat.com.tr
  • Linked In: companies/2845254
  • Twitter: SADATcomTR
  • YouTube: SADATcom