Hakkımızda

Yazdır

Askeri birlikleriniz var mıdır?

SADAT A.Ş. bir özel güvenlik şirketi, özel ordu, özel askeri kuvvet değildir !

SADAT A.Ş.'nin faaliyet alanı Danışmanlık, Eğitim ve Donatım ile ilgilidir. Bunun dışında operasyonel askeri gücü bulunmamaktadır. Çeşitli ülkelerde adı skandallara karışan Özel Orduların yapısıyla SADAT A.Ş.'nın yapısı taban tabana zıttır. SADAT A.Ş. yasadışı, kirli işler yapan bir askeri kuvvet değildir.

Yazdır

Eğitimlere kimler katılabilir?

Eğitimlerimiz sadece Ülkelerin Silahlı Kuvvetleri (Ordu, Polis Teşkilatı, Jandarma ve Sahil Güvenlik)'ne verilmektedir.

Bireysel katılım mümkün değildir. Örnek olarak; ferden keskin nişancılık eğitimlerimize katılmanız mümkün değildir. Bu tür eğitimler sadece Ülkelerin Silahlı Kuvvetlerinin ülke savunmasında kullanımına yönelik düzenlenmektedir.

Yazdır

Şirket bu zamana kadar TSK'nın Ulaşlı Kampı dışında hangi kamp ve tesislerde kimlere eğitim vermiştir ve vermektedir?

SADAT'ın Ulaşlı Kampı ile hiç bir ilgisi olmamıştır.

Em Tuğg Adnan Tanrıverdi'nin bizzat keşif yaptığı ileri sürülen bu kampın yeri, halen dahi tarafımızdan bilinmemektedir.

Ne bu kampta ne de bir başka kamp ve tesiste SADAT, ne Suriye Muhalefetine ne de bir başka Ülke mensuplarına bu güne kadar hiç bir eğitim vermemiştir. Bu iddia, tamamen Aydınlık Gazetesinin ileri sürdüğü yalan ve iftiradır. Konu yargıya taşınmış ve iftiraların sahipleri mahkum olmuştur.

Yazdır

Suriyeli Muhaliflere eğitim verdiği doğru ise bu tür faaliyetler, hem Türk Yasalarına hem de Uluslararası yasalara göre açık suç değil midir?

Eğitim verdiği doğru değildir.

SADAT sunacağı danışmanlık, eğitim ve donatım faaliyetlerinin hem kendi yasalarımıza, hem de uluslararası yasalara göre hiç bir suç unsuru taşımamasına azami dikkat göstermektedir.

SADAT eğitimleri, yabancı ülkelerin kendi vatanlarını savunmak ve işgalcileri kovmak için oluşturdukları meşru Silahlı Kuvvetlerinin bu görevlerini yapabilmeleri için duydukları eğitim ihtiyacını karşılamak üzere verilecek, hizmetin her safhasında, Milli Savunma Bakanlığımızın kontrol ve denetiminde ve tamamına yakını o ülkelerin toprak, tesis ve silahları ile yapılacaktır.

Kendi Ülkemiz ve ilgili Ülkeler bu faaliyetlerini zaten kendi askeri eğitim müesseselerinde yürütmektedirler. Bu faaliyetler ne kadar meşru ise, TSK'nın bazı ülkelere verdiği askeri eğitim desteği ne kadar meşru ise, SADAT'ın faaliyetleri de o kadar meşrudur.

Yazdır

SADAT, özel bir şirket olarak kurdurulduğu, Suriye Muhaliflerine çeşitli kamplarda eğitim verdiği doğru mudur?

Doğru değildir.

Yurt Savunmalarında, Silahlı Kuvvetlerini, köklü askeri geleneğe sahip ülkelerin birikiminden yararlandırmak isteyen dost ülkelerin bu ihtiyaçlarına cevap vermek üzere, günlük siyasetten bağımsız olarak, Ülkemizin Silahlı Kuvvetlerinin yetişemediği ülke ve askeri sahalardaki boşluğu doldurmak üzere milli sorumluluk hisseden kişilerin bir araya gelerek oluşturduğu, yasal bir şirkettir.

SADAT ne çeşitli kamplarda Suriye Muhaliflerine ne de başka bir Ülkeye bu güne kadar hiç bir eğitim vermemiştir.

Yayınlar

SADAT Broşür
Broşür ve kitapçıklar  için resme tıklayınız

Eğitimlerimiz

Eğitim Videosu

Sosyal Medya'da SADAT A.Ş.

  • Facebook: sadat.com.tr
  • Linked In: companies/2845254
  • Twitter: SADATcomTR
  • YouTube: SADATcom