15 Temmuz tutmadı, sırada ne var!

15 Temmuz’da düzenlenen fakat ülkesine sahip çıkan kahraman geniş halk kitleleri tarafından püskürtülen darbe girişiminin sorumluları FETÖ örgütü “hakkında yeterli delil yok” iddiası ile ABD tarafından kollanıp korunmakta ve hedef saptırmak içinde yeni argümanlar üretmeye çalışmaktadır.

 

21 Mart 2016’da “Türkiye’de darbe olabilir mi?”[1] başlıklı bir makale yayınlayan Pentagon görevlisi Michael Rubin[2] birkaç haftadır da kurucu başkanımız ve Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Em. Gen. Adnan Tanrıverdi’yi ve şirketimizi diline dolamış bulunmaktadır.

Pentagon görevlisi Rubin 19 Ekim 2016 tarihinde yazdığı “İstikrarın garanti altına alınamayacağı on ülke”[3] başlıklı makalesinde Türkiye’yi de saymaktadır. Perinçek’in gölge savunma bakanı olduğunu iddia etmekte ve gelecek sefer kan akacağında Adnan Tanrıverdi’nin Perinçek’e sadık kalıp kalmayacağını sormaktadır. Perinçek grubu yıllardır Erdoğan, hükümet, Adnan Tanrıverdi ve SADAT aleyhinde yazıp çizmektedir. Bu tamamı uydurma haberler ile ilgili kamuoyu açıklamalarımıza internet sitemizden ulaşabilirsiniz.[4] Aslında Odatv ve Ulusal Kanal’ın SADAT hakkında yazıp çizdiklerinin Rubin’e ilham verdiği ayan beyan meydandadır.

25 Ekim 2016 tarihli “Türkiyeli gazetecilerin soramayacağı 12 soru”[5] başlıklı makalesinde ise SADAT’ın İslami Devrim Muhafızları Birliği benzeri gizli bir ordu oluşturduğu yönünde sorular olduğunu yazmıştı. Bu iftira da daha önce yerel basında Ulusal Kanal, FETÖ sosyal medya hesapları ve Cumhuriyet Gazetesinde yayınlanmıştı.

31 Ekim 2016 tarihli “Erdoğan kan banyosuna hazırlanıyor”[6] başlıklı iftiralarla dolu makalesinde ise “Erdoğan’ın medyasının pek çok sivilin öldürülmesinden sorumlu tuttuğu Gülenist darbecilerden zorlama itiraflar alınmasının dışında bir delil olmadığı ve SADAT’ın ölümlerden sorumlu olduğunun ortaya çıktığı” yönünde bir yazı kaleme aldığı görülmüştür.

CIA’nin Türkiye’de yürüttüğü operasyonları eline yüzüne bulaştırmasının ardından SADAT A.Ş. ve kurucusu Em. General Adnan Tanrıverdi'ye iftiralar atarak, Ülkemizin yetiştirdiği nadir bilim adamlarından olan danışmanımız Prof. Dr. Nevzat Tarhan'ın beyanlarını saptırarak, Pentagon’un beceriksizliklerine kılıf bulmak ve hedef saptırmak gayretine girildiği görülmektedir.

Michael Rubin'in 31 Ekim tarihli "Türkiye Kan Gölüne Dönecek" başlıklı yazısında "15 Temmuz'da sivillerin çoğunu SADAT milisleri öldürdü" diyerek 15 Temmuz gecesinde darbe girişimi karşısında Milletin irade ve direnişini, gücünü ve bu güce kaynak olan manevi cevherini ve Cumhurbaşkanımıza desteğini anlayamadığı ve FETÖ'yü topraklarında besleyip kullanan merkezlerin sözcüsü olduğunu belli eden sinsi ve SADAT A.Ş. üzerinden Cumhurbaşkanımıza ve Ülkemize yönelik kara propaganda malzemesi olarak kullanmaya çalıştığı değerlendirilmektedir.

Daha önce de defalarca kamuoyu ile paylaştığımız gibi SADAT’ın hiçbir zaman silahlı bir gücü olmamıştır. SADAT A.Ş. savunma danışmanlığı ve özel kuvvetlere yönelik eğitimler vermek üzere kurulu bir şirkettir. Bununla birlikte bugüne kadar hiç eğitim vermemiştir.

Tamamen milli saikle hareket eden SADAT A.Ş. hakkında daha önce yapılmış olan karalama kampanyalarına karşı yapılan aşağıdaki linklerde yer alan açıklamaları da Devlet yetkililerimizin, hissedarlarımızın, ASDER üyelerimizin, takipçilerimizin, değerli milletimizin ve SADAT A.Ş. ile menfi-müspet ilgilenen her vatandaşımızın dikkatlerine sunuyoruz.

http://www.sadat.com.tr/tr/haberler/haberler/203-aydinlik-gazetesinin-yalan-haberi-ile-ilgili-aciklama.html

http://www.sadat.com.tr/tr/haberler/haberler/217-sadat-dogru-yoldadir-basin-aciklamasi-2.html

http://www.sadat.com.tr/tr/haberler/haberler/338-kamuoyu-duyurusu-27-haziran-2016.html

http://www.sadat.com.tr/tr/haberler/haberler/339-sadat-as-tbmm-gundeminde.html

http://www.sadat.com.tr/tr/haberler/haberler/341-sadat-as-ve-adnan-tanr%C4%B1verdi-haberine-yalanlama.html

Yerli ve yabancı mihrakların iftiralarının SADAT’ın tertemiz çalışmalarına leke sürmesi mümkün olmayacaktır. Türkiye üzerindeki emelleri uğruna SADAT’a saldıranlarla hep olduğu gibi hukuk yoluyla mücadele etmeye devam edeceğiz.[1] https://www.aei.org/publication/could-there-be-a-coup-in-turkey/

[2] http://www.aei.org/scholar/michael-rubin/

[3] https://www.aei.org/publication/ten-countries-whose-stability-cant-be-taken-for-granted/

[5] https://www.aei.org/publication/twelve-questions-turkeys-journalists-cant-ask/

[6] http://www.aei.org/publication/erdogan-prepares-for-a-bloodbath/

Hizmetlerimiz

 • Consulting
 • Training
 • ordnance
 • Danışmanlık

  A) Askeri Alanda

  SADAT A.Ş. hizmet verilen ülkelere yönelik askeri tehdit değerlendirmesini yapar. Bu değerlendirmeye göre, hizmet verilen ülkenin münferit veya dost ülkeleri ile ortak savunma imkanlarını tespit eder ve tehdide uygun olarak Silahlı Kuvvetlerini organize eder.
  SADAT A.Ş. hizmet verilen ülkelerin Silahlı Kuvvetlerinin harbe hazırlık seviyelerini denetleyerek tespit eder ve tespit edilen eksiklikleri giderme yönünde çözümler üretir.
  SADAT A.Ş. hizmet verilen ülkelerin Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı olan Siber Savunma ve Taarruz yazılımları konusunda danışmanlık yapar.

  B) İç Güvenlik Alanında

  SADAT A.Ş. güvenlik güçlerinin, talep eden ülke halkının örf, adet, gelenek ve kültürüne uyum sağlayacak şekilde ve en modern anlamda yeniden düzenlenmesi amacıyla uygun emniyet teşkilatı, güvenlik sistemi ve donanımları hakkında rapor tanzim edebilir.
  SADAT A.Ş. yeni Emniyet teşkilatı organize edilip, kurumsal yapısını tamamlayıncaya kadar, ehil personel ile uygun görülen kademelerde Danışmanlık hizmetleri verir.
 • Eğitim

  A) Askeri Alanda

  Nizami Eğitim: SADAT A.Ş. hizmet verilen ülkelerin Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerinin tek er ve tek silahtan en üst seviye birliğine kadar nizami askeri eğitici eğitimi ve son kullanıcı eğitimini yaptırır.
  Gayri Nizami Eğitim: SADAT A.Ş. hizmet verilen ülkelerin topyekûn savunma organizasyonu ihtiyacı olarak ortaya çıkacak Gayri Nizami Harp teşkilatlanması ve bu teşkilatın unsurlarının pusu, baskın, yol kapaması, tahrip, sabotaj ve kurtarma-kaçırma harekâtı ile bu harekata karşı koyma faaliyetlerinin eğitimini verir.
  Özel Harekât Eğitimi: SADAT A.Ş. hizmet verilen ülkelerin Kara, Deniz ve Hava harekât alanlarında Nizami, Gayri Nizami, Özel ve her türlü harekatta görev yapacak personeline üstün yetenekler kazandırma eğitimi verir.

  B) Emniyet Alanında

  Hizmet İçi Eğitim: SADAT A.Ş. tarafından; İstihbarat, Terörle Mücadele, Patlayıcı Madde ve Bomba İmha, Kriminal, Olay Yeri inceleme, Kaçakçılıkla ve Organize Suçlarla Mücadele, Trafik, Pasaport, Arşiv ve Dokümantasyon, VIP, Koruma Hizmetleri konu ve branşlarında eğitim hizmetleri verir.
  Polis Yetiştirme: SADAT A.Ş.; Emniyet Teşkilatı için; Polis Akademileri, Polis Meslek Yüksek Okulları, Polis Kolejleri, Polis Eğitim Merkezleri kurarak, bu eğitim müesseselerinin eğitim ve idarecilik hizmetlerini bizzat veya danışman olarak yürütebilir.
 • Donatım

  A) Askeri Alanda

  SADAT A.Ş. hizmet verilen ülkelerin Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyacağı her türlü harp silah, araç gereç, yedek parça, patlayıcı madde ve malzemenin tedarikinde aracılık yapar.

  B) Emniyet Alanında

  SADAT A.Ş. Emniyet ve Jandarma Teşkilatının teşkilat ve malzeme kadrolarına göre ihtiyaç duyulan modern silah, araç ve gereçlerinin uluslararası piyasadan temininde müşavirlik ve aracılık yapabilir.

Yayınlar

SADAT Broşür
Broşür ve kitapçıklar  için resme tıklayınız

Eğitimlerimiz

Eğitim Videosu

Sosyal Medya'da SADAT A.Ş.

 • Facebook: sadat.com.tr
 • Linked In: companies/2845254
 • Twitter: SADATcomTR
 • YouTube: SADATcom